Meniny, sviatky, svätí – 14. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Matilda
  • Rút
  • Matylda
  • Carson
  • Mildred
  • Virgil

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Matilda. Bola manželkou Henricha I., matka cisára Ota I. a svätého Bruna, kolínskeho arcibiskupa. Bola veľmi pokorná a trpezlivá. Pomáhala chudobným a zakladala kláštory. Zomrela 14. 3. 968.

Myšlienky pre deti a mladých

Treba skrývať a úzkostlivo strážiť, čo je na našich dobrých skutkoch najlepšie, aby o nich okrem Boha nik nevedel.

sv. František Saleský

Láska nikdy nezanikne.

sv. Pavol, apoštol

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Kniha žalmov 121, 2

Keď potrebujem pomoc, komu zavolám? Zavolám Boha, Stvoriteľa všetkého. – Boh ti v tvojom živote posiela do cesty veľa ľudí, ktorí ťa majú radi a pomáhajú ti. Rodičia ti môžu poradiť, ako sa vyliečiť, keď si chorý. Tvoj najlepší kamarát ti zlepší náladu, keď sa cítiš smutný. Boh ti dal rodičov, aby ťa ľúbili, lekárov, aby ťa liečili, a kamarátov, aby si sa s nimi smial. Boh ti dáva všetku pomoc, čo potrebuješ!

Svätý Duch prišiel na to, aby až do konca sveta účinkoval vo svätej Cirkvi a v našich dušiach. Cirkev neviditeľne vyučuje a vedie. Je dušou Cirkvi. Duše ľudí povzbudzuje na dobré a posväcuje. Preto si vážme túto milosť a prosme ho o pomoc pri rozhodovaní.

Katechizmus

Ku koncu sa deň zas chýli, k odpočinku zve ma noc; Bože, ty beh času riadiš, nesmierna je tvoja moc. Svoje hriechy ľutujem, polepšiť sa sľubujem a za tvoje dobrodenia zo srdca ti ďakujem. Amen. (Otče náš, Zdravas‘)

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol/a život Bohu milý. A tak tebou chránený/á, bol/a raz v nebi spasený/á. Amen.

Večerná modlitba pre deti
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Musím umrieť, ale neviem kedy, neviem ako a neviem kde; viem však, že by som bol/a navždy zatratený/á a zbavený/á večnej blaženosti, keby som zomrel/a v smrteľnom hriechu. Mária, Matka Božia, pros za mňa hriešneho/u teraz i v hodinu mojej smrti. Amen. Ježiš, Mária, Jozef, vám darúvam svoje srdce i svoju dušu; Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji; Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji.

Večerné vzdychy – pri vyzliekaní

Bože, odoberám sa na odpočinok, aby som si oddýchol/a. Aj sen obetujem na tvoju česť a chválu. Pri každom dychu teba chcem milovať, tebe slúžiť, teba chváliť tak ako anjeli a svätí v nebesiach. Ježišu, môj Bože, milujem ťa nadovšetko. Mária, matka moja, opatruj ma tejto noci. Anjel strážca môj a môj svätý patrón, orodujte za mňa. – Prosíme ťa, Bože, navštív náš príbytok a vzdiaľ od nás úklady nepriateľa; nech v ňom bývajú tvoji svätí anjeli, nech nás chránia v pokoji a tvoje požehnanie nech je stále nad nami. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. – Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán. Amen. – „Najmilší Ježišu, nebuď mi sudcom, ale Spasiteľom.“ „Ježišu môj, milosrdenstvo.“

Večerné vzdychy – pri líhaní na lôžko

Pre tradičných katolíkov

Ctihodný P. Martin z Kochemu vysvetľuje pošetilosť tých katolíkov, ktorí z lenivosti zanedbávajú omšu svätú, veľmi pekne týmito slovami: „Keby z neba pršalo zlato, či by si hneď nezanechal svoje práce a nebežal by si na ulicu zbierať zlato? A či by ťa nemal každý človek za blázna, keby si chcel zostať len pri svojej práci a zlato nezbierať? Či by ťa ľudia nevysmievali ako blázna? A hľa, to je isté, že pri omši svätej veľmi hojne prší nie z oblakov, ale z neba zlato, nie síce pozemské, ale nebeské a každý, kto miluje omšu svätú, si ho môže nazbierať koľko len chce. Chceš azda vedieť, aké zlato prší pri omši svätej, počúvaj a obdivuj!

Prší rozmnoženie Božej milosti; prší rozmnoženie zásluh i cností, prší rozmnoženie nebeskej oslavy; prší nebeská útecha a zbožnosť; prší Božie požehnanie na všetky pozemské statky; prší odpustenie všedných hriechov; prší odpustenie mnohých previnení i trestov; pršia podiely na zásluhách Ježiša Krista; prší samotné šťastie a blaho, samotná milosť, samotné milosrdenstvo. Či to všetko nie je samé rýdze zlato? Ak teda pre nepatrnú námahu, ktorú by si kvôli omši svätej musel prekonať, alebo pre nepatrný zisk, ktorý by si musel stratiť, zanedbávaš omšu svätú v pracovný deň, či sa nedopúšťaš omnoho väčšej bláznivosti, ako ten, ktorý keď prší zlato, chce radšej pracovať ako si nazbierať zlata?

Pováž, že si od Boha preto stvorený, aby si jemu slúžil a jeho každý deň tvojou službou uctieval. Ale ty Bohu nemôžeš lepšie slúžiť, ako keď si každodenne na omši svätej, lebo omša svätá preukazuje najväčšiu úctu Najvyššiemu. Pováž, že si Bohu povinný ďakovať za toľko dobrodení, ktoré tvojej duši i telu každý deň preukazuje. Ale ty nemôžeš lepšie ďakovať, ako keď sa každý deň zúčastníš na omši svätej, lebo omša svätá je najvyššou obetou ďakovnou. Pováž, že si preto na svete, aby si Božskú Velebnosť podľa zaslúženia chválil. Ale ty to nemôžeš lepšie urobiť ako skrze omšu svätú, ktorá je najhodnejšou obetou chvály. Pováž, že Ježiš Kristus povedal, že každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň. Ale ty nemôžeš lepšie ovocie prinášať, ako keď v stave milosti sa zúčastniš na omši svätej, lebo omša svätá je najlepším zo všetkých dobrých skutkov. Pováž, koľko si Bohu svojmu dlžný; ale ty nemôžeš svoj dlh lepšie splácať ako skrze omšu svätú, ktorá je obetou najbohatšieho zadosťučinenia. Pováž, že každodenne bývaš v nebezpečenstve hriechu i nešťastia; ale ty ho nemôžeš lepšie odvracať ako omšou svätou, ktorá je najmocnejšou obetou prosebnou.“

To, čo som tu dosiaľ povedal, iste postačí k tomu, aby si horlivo nielen v nedeľu a sviatok, ale i v dni pracovné, keď len môžeš, bol na omši svätej. Ak by si predsa len pre neodkladné práce nemohol sám ísť na omšu svätú, bývaj aspoň v duchu pri obete svätej a maj starosť o to, aby aspoň jeden z tvojich blízkych išiel do kostola, ktorý by odtiaľ priniesol domov požehnanie pre celú rodinu.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.