Meniny, sviatky, svätí – 15. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Fedor
  • Anastázie
  • Candace
  • Candice
  • Candy
  • Emery
  • Emory
  • Isaiah

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Teodor (mučeník) a svätý Damián de Veuster (kňaz). – Svätý Teodor podstúpil mučeníctvo v rokoch 117 – 137 v Trácii za cisára Hadriána. – Svätý Damián bol rehoľník z Kongregácie misionárov Svätých sŕdc Ježiša a Márie, otec malomocných na ostrove Molokai v Oceánii. Zomrel sám nakazený malomocenstvom 15. 4. 1889. Blahorečený bol 4. 6. 1995.

Myšlienky pre deti a mladých

Kalvária je vrch milujúcich. Láska, ktorá nemá svoj pôvod v Kristovom utrpení, je ľahkovážna a nebezpečná.

sv. František Saleský

Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku.

sv. Terézia z Lisieux

Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

Kniha prísloví 15, 1

Som spokojný a milý, nebudem kričať. Pokúsim sa problém vyriešiť bez hnevu. S druhými sa budem rozprávať pekne. – Keď sa na teba niekto nahnevá, je ľahké tiež sa na neho nahnevať. Skôr ako sa nazdáš, každý po sebe kričí, možno sa aj rozplače. Problémy sa však vyriešia oveľa rýchlejšie, keď zostaneš pokojný. Ak sa s ostatnými rozprávaš pokojne, hoci sa na nich hneváš (alebo keď sa na teba hnevajú iní), odpovieš im „mierne“. A Boh bude na teba hrdý.

Všetci vstaneme z mŕtvych, ale nie v rovnakom tele. Telo dobrých bude krásne a oslávené, telo zlých ošklivé (podiel na dobrých a zlých skutkoch). Chváľme Boha za to, že dal moc Cirkvi odpúšťať hriechy.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Keď Druhý vatikánsky koncil vyhlásil zásady, podľa ktorých treba upraviť Omšový poriadok, okrem iného prikázal aj to, aby sa obnovili niektoré obrady „podľa pôvodnej normy svätých otcov“, použil totiž tie isté slová ako svätý Pius V. v apoštolskej konštitúcii Quo primum, ktorou v roku 1570 zverejnil tridentský misál. Táto slovná zhoda naznačuje, že oba rímske misály, hoci sú medzi nimi štyri storočia, obsahujú rovnakú a tú istú tradíciu. Ak zvážime vnútorné prvky tejto tradície, pochopíme, že druhý misál veľmi šťastne a znamenite dopĺňa predchádzajúci.

V ťažkých časoch, keď bola napádaná katolícka viera o obetnej povahe svätej omše, o služobnom kňazstve, o skutočnej a trvalej prítomnosti Krista pod eucharistickými spôsobmi, svätému Piovi V. predovšetkým záležalo na tom, aby zachoval vtedajšiu tradíciu, ktorú neprávom napádali, a preto v posvätných obradoch zaviedol iba nepatrné zmeny. A skutočne, misál z roku 1570 sa iba málo odlišuje od prvého tlačou vydaného misála z roku 1474. Ten zasa verne reprodukuje misál z čias pápeža Inocenta III. Ani kódexy vatikánskej knižnice, hoci prispeli k zlepšeniu niektorých výrazov, neumožnili pri skúmaní „starých a vierohodných autorov“ pokročiť ďalej než po stredoveké liturgické komentáre.

Naproti tomu dnes nespočetne diela učencov obohatili tú „normu svätých otcov“, ktorej sa pridržiavali zlepšovatelia misála Pia V. Po prvom vydaní sakramentára nazvaného Gregoriánsky v roku 1571 častejšie vyšli kritické vydania starých rímskych a ambroziánskych sakramentárov i starobylé knihy španielske a galikánske, ktoré vyniesli na svetlo mnohé dovtedy neznáme modlitby, vynikajúce po duchovnej stránke.

Odkedy boli objavené toľké liturgické dokumenty, lepšie poznávame aj tradície prvých storočí z čias pred vznikom východného a západného obradu.

Okrem toho rozvoj patristických štúdií objasnil teológiu eucharistického tajomstva učením vynikajúcich starovekých otcov, ako sú svätý Irenej, svätý Ambróz, svätý Cyril Jeruzalemský a svätý Ján Zlatoústy.

Preto „norma svätých otcov“ nevyžaduje len zachovať to, čo nám odovzdali naši najbližší predchodcovia, ale aj pochopiť a hlbšie zvážiť všetky minulé obdobia Cirkvi a všetky spôsoby, ktorými sa vyjadrovala jej jediná viera v takých odlišných formách občianskej kultúry, aké jestvovali v semitských, gréckych a latinských krajinách. Tento širší pohľad nám umožňuje vidieť, ako Duch Svätý pomáha Božiemu ľudu zachovať obdivuhodnú vernosť nezmeniteľnému pokladu viery aj popri veľkej rozmanitosti modlitieb a obradov.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 25. – Štvrtá námietka protivníkov našej viery ohľadom obety omše svätej

Slová Kristove: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa majú brať v obraznom zmysle, a nie vo vlastnom.

otázka

Že tieto Kristove slová sa majú brať len vo vlastnom zmysle a doslova, ale nie obrazne, to vieme z nasledujúcich dôležitých príčin:

Prvá príčina: Tieto slová musíme brať vo vlastnom zmysle a doslova o pravom tele a o pravej krvi Ježiša Krista preto, lebo Ježiš Kristus prisľúbil svojím učeníkom, že im dá svoje telo skutočne k jedeniu a svoju krv skutočne k pitiu (Jn 6, 48 – 49).

Božský Spasiteľ raz zázračne nakŕmil päťtisíc ľudí piatimi jačmennými chlebmi a dvoma rybami. Na druhý deň sa zase dohrnuli k nemu zástupy, nie tak zo žiadosti po jeho učení, ako preto, že sa im žiadalo i druhý raz dostať z jeho rúk chleba. Toto pohlo Ježiša, aby prihrnutým hovoril o chlebe, ďaleko výbornejšom, po ktorom by mali všetci túžiť, nasledujúcimi slovami: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a zomreli. Toto je chlieb zostupujúci z neba. Ak bude niekto jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo pre život sveta.“ Teda židia sa spolu hádali a hovorili: „Ako nám môže tento dať svoje telo k jedeniu?“

Preto im Ježiš povedal: „Zaiste, zaiste hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto požíva moje telo a pije moju krv, má život večný a ja ho vzkriesim v najposlednejší deň. Moje Telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj; kto požíva moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec i ja som živý pre Otca, a kto mňa požíva, živý bude pre mňa. Toto je chlieb, ktorý zostúpil z neba; nie ako otcovia vaši jedli mannu, a zomreli. Kto požíva tento chlieb, bude žiť naveky“ (Jn 6, 48 – 60).

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.