Meniny, sviatky, svätí – 15. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Vít
  • Vítek
  • Vito
  • Wendell
  • Wendy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Vít (mučeník) a svätá Germana (panna). – Svätý Vít pochádzal zo Sicílie a mučeníckou smrťou zomrel za Diokleciánovho prenasledovania. Jeho pozostatky sa dostali až do Prahy a boli podnetom na stavbu Chrámu svätého Víta. Jeho úcta je rozšírená. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi. – Svätá Germana bola mladé, chudobné a chorľavé, mnohými opovrhované dieťa z okolia Toulouse. Veľmi jednoducho a horlivo konala apoštolát medzi mladými pastiermi. Zomrela ako 27-ročná v roku 1601 a po smrti bola poctená zázrakmi. Jej telo v roku 1644 našli neporušené. Ja patrónka pastierov.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Určitá rozcítenosť pri pobožnostiach býva často diablovým klamom, ktorý takto uspáva duše a vyvoláva v nich dojem, že sú už sväté.

sv. František Saleský

Láska k Bohu privádza k láske k blížnemu a láska k blížnemu živí lásku k Bohu.

sv. Gregor Veľký

Nevylejem svoj rozpálený hnev… veď som ja Boh, a nie človek.

Kniha proroka Ozeáša 11, 9

Boh je úžasný a láskavý, to, čo robí, by sme mali robiť aj my! – O Bohu nevieme všetko, ale vieme, že je veľmi odlišný od ľudí. Ľudia robia chyby, ale Boh je dokonalý. Ľudia dokážu byť zlí, ale Boh je stále láskavý. Ľudia sa navzájom na seba hnevajú, ale Boh stále odpúšťa. Ľudia sa niekedy nenávidia, ale Boh nás miluje naveky. Radujme sa, že máme takého Boha!

Ježiš povedal: „Diabol je otec lži“ (Jn 8, 44). Luhavé ústa sú ošklivé pred Pánom. Buďme vždy úprimní a majme v ošklivosti každú lož. O svojom blížnom hovorme vždy láskavo. Keď dakoho ohovárajú, dajme najavo, že sa nám to nepáči.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia hodín má svoje pravidlá: osobitným spôsobom v sebe zahŕňa tie prvky, ktoré sú aj v ostatných liturgických sláveniach. Upravená je tak, že na začiatku je hymnus, nasleduje spev žalmov, potom dlhšie alebo kratšie čítanie zo Svätého písma a napokon prosby. Podstatnou štruktúrou tejto liturgie či už pri spoločnom slávení alebo pri súkromnom recitovaní je vždy rozhovor medzi Bohom a človekom. Spoločné slávenie však lepšie vyjadruje ekleziálny ráz liturgie hodín, podporuje aktívnu účasť všetkých podľa hodnosti v duchovnej službe aklamáciami, dialógom, striedavým spevom žalmov a inými prvkami tohto druhu, takže sa pri nej veľmi výrazne uplatňujú rozličné formy prejavov (porov. Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia v posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium, 26, 28 – 30). Preto vždy, keď sa liturgia hodín môže sláviť spoločne za prítomnosti a s činnou účasťou veriacich, treba dať spoločnému sláveniu prednosť pred modlitbou jednotlivca a pred modlitbou akoby súkromnou.

Okrem toho sa odporúča – ak je to vhodné -, aby sa ofícium v chóre alebo pri spoločnom slávení spievalo, a to v súlade s povahou a úlohou jednotlivých častí. Tak sa napokon uskutoční povzbudenie apoštola: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.“ (Kol 3, 16; porov. Ef 5, 19 – 20)

Pre tradičných katolíkov

Kňaz sa modlí Krédo v prostriedku oltára pred obrazom Ukrižovaného, lebo každý musí pred Ježišom Kristom skladať odpočet zo svojej viery a od neho dostane korunu života, ak jeho viera bola sprevádzaná svätým životom.

Na začiatku Kréda kňaz zdvíha svoje ruky na znamenie, že viera prichádza zhora, od Boha. Lebo nikto nemôže veriť, koho Boh neosvieti a nepohne. Zároveň je toto pozdvihnutie rúk výrazom radosti a vďačnosti za dar svätej viery. Pri slovách: „V jedného Boha“ spína ruky na prsiach na znamenie jednoty Božej, ktorú vyznávame a na označenie, že srdce musí veriť, čo oko nevidí a rozum nechápe a že tú vieru musíme verne zachovávať a z celého srdca ctiť a milovať.

Pri slovách: „A (Syn Boží) vtelený je skrze Ducha Svätého z Márie Panny“, kňaz pokľakne, aby sa Synovi Božiemu v najhlbšej úcte klaňal. Ku koncu pri slovách: „a život budúceho veku. Amen“, sa kňaz poznačí znamením kríža na upamätovanie toho, že toto znamenie Syna človeka sa zaskvie na nebi v deň všeobecného vzkriesenia a súdu sveta a že pre zásluhy smrti Ježiša na kríži budeme môcť vojsť do života večného.

A čo majú robiť veriaci, kým sa kňaz modlí Krédo? I oni si majú v sebe vzbudiť vieru a v sebe vyznávať, že všetko, čo svätá, katolícka cirkev, tento stĺp a základ pravdy, k vereniu predkladá, bez pochybovania a s radostným srdcom prijímajú a za pravdu považujú. Pritom majú Bohu ďakovať za svätú, neomylnú, katolícku vieru a predsavziať si, že vždy budú žiť podľa jej predpisov.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.