Meniny, sviatky, svätí – 15. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Žofia
  • Sofia
  • Žofie
  • Sofie
  • Desiree
  • Meredith
  • Merrie
  • Zane

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätá Žofia (panna a mučenica) a svätý Izidor (roľník). – Svätá Žofia bola mladá deva, ktorá zomrela za vieru pravdepodobne za Diokleciánovho prenasledovania v Ríme. V Rímskom martyrológiu je 30. apríla. – Svätý Izidor bol vzorným kresťan, ktorý spolu so svojou manželkou blahoslavenou Máriou prinášal viac duchovných hodnôt ako pozemských. Zomrel okolo roku 1130 v Španielsku.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Každé pravidlo má výnimku. Len jedno nie, a to: Nič proti Bohu.

sv. František Saleský

Milovať niekoho znamená byť jediným, kto vidí zázrak, ktorý je pre iných neviditeľný.

François Mauriac

Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.

Kniha proroka Izaiáša 43, 2

Boh je so mnou, aj keď mi je ťažko. S ním zvládnem aj najhorší deň ľahko. – Bolo by krásne, keby v tvojom živote bolo všetko dokonalé. Ale nie je to tak. Každý občas „nemáme svoj deň“. Keď sa ti zdá, že dnes nie je až taký dobrý deň, spomeň si na to, že Boh je s tebou. Sľubuje ti, že bude s tebou aj v ten najťažší deň. Je úžasné mať kamaráta, ako je Boh.

Modliť sa pred obrazmi alebo sochami nie je modloslužba, lebo sa neutiekame k obrazom a sochám, ale k svätým, ktorých znázorňujú. Ostatky svätých si uctievame, lebo sú pamiatkami, ktoré nám ostali po svätých. Najvzácnejšie sú z Ježišovho kríža.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Iné predmety určené do kostola

Okrem posvätných nádob a posvätného rúcha, pre ktoré sa určuje osobitný materiál, aj pre iné predmety, ktoré sú určené na použitie v liturgii alebo na akýkoľvek iný cieľ, sa v kostole pripúšťajú; nech sú dôstojné a primerané svojmu cieľu.

Zvlášť sa treba starať o to, aby liturgické knihy, predovšetkým evanjeliár a lekcionár, ktoré sú určené na ohlasovanie Božieho slova, a preto sa tešia osobitnej úcte, boli pri liturgických úkonoch; nech sú naozaj znakmi a symbolmi vyšších vecí, a preto nech sú dôstojné, ozdobné a krásne.

Treba veľmi dbať o všetko, čo má priamy vzťah k oltáru a k eucharistickému sláveniu, ako je napríklad oltárny kríž a kríž na procesiu.

Treba sa usilovať, aby sa aj vo veciach menšieho významu zachovávali umelecké požiadavky a aby sa vznešená jednoduchosť vždy spájala s čistotou.

Výber omše a jej časti

Na sviatok, ktorý má stupeň slávnosti, kňaz je povinný držať sa kalendára kostola, v ktorom celebruje. Podobne aj slávenie svätého, ktorý má stupeň sviatku; tu sú však niektoré výnimky; napríklad nemôže sa v ten deň sláviť pohrebná svätá omša. Pri povinných spomienkach svätých tiež treba dbať svätú omšu o svätom. Tu sa však pripúšťajú aj osobitné votívne omše. Osobitné pravidlá platia pre dni v Pôstnom období a najmä vo Veľkom týždni a v dňoch od 17. do 24. decembra. Na všedné dni v Cezročnom období si kňaz môže vybrať omšu dňa, omšu prípadnej ľubovoľnej spomienky alebo omšu o svätom uvedenom na ten deň v martyrológiu, ďalej omšu za rozličné potreby alebo votívnu omšu.

Ak kňaz slávi omšu za účasti ľudu, nech sa stará predovšetkým o to, aby bez dostatočnej príčiny a často nevynechával čítania predpísané vo feriálnom lekcionári na jednotlivé dni. Cirkev si totiž želá, aby sa veriacim prestieral čím bohatší stôl Božieho slova.

Pre tú istú príčinu nech kňaz umiernene berie formulár omše za zomrelých; veď každá omša sa obetuje za živých aj za zomrelých a v každej eucharistickej modlitbe je aj spomienka na zosnulých.

Kde však veriaci ľud má v osobitnej láske ľubovoľné spomienky na preblahoslavenú Pannu Máriu alebo na svätých, nech sa vyhovie oprávneným požiadavkám ich nábožnosti.

Pre tradičných katolíkov

Ľanový pás, alebo cingulum; tým si kňaz prepása dlhú a širokú albu, aby mu nezavadzala pri chôdzi. Cingulum znamená povrazy, ktorými židia v getsemanskej záhrade zviazali Pána Ježiša a zviazaného ho odviedli, ako i biče, ktorými jeho presväté telo bičovali. Cingul nás upamätúva na našu prísnu povinnosť zdržanlivosti a čistoty. Preto sa kňaz pri prepasovaní cingulom modlí: „Prepáš ma, Pane, pásom čistoty a vyhas v mojich bedrách pud zlej žiadosti, aby vo mne zostala čnosť zdržanlivosti a čistoty.“

Všetci praví kresťania sa duchovným spôsobom prepásavajú, lebo čisté nebeské radosti sú im hodné viac, ako nečisté svetské radosti. Kňazi i veriaci sa usilujú dopracovať do neba; preto nosia pás umŕtvenia. Tak to chce apoštol, ktorý mal iste Kristovho ducha. „Umŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi; nečistotu, chlípnosť, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.“ (Kol 3, 5) Tak to chce veľký pápež Innocenc III.: „Bedrá sú sídlom zlej rozkoše; teda bedrá majú byť opásané, aby sme mali vládu nad sebou, lebo týchto diablov nevyženieš inak, len modlitbou a pôstom.“ Hoci kňazský stav žiada dokonalejší čnostný život, je pravda, že i každý kresťan je povinný opanovať svoje náruživosti a zvlášť skrotiť svoje telo, ktoré sa protiví duchu. Lebo kráľovstvo nebeské trpí násilie a tí, ktorí násilie činia, ho uchvacujú. (Mt 11, 12) Biela alba nevinnosti musí byť vždy zachovávaná pásom sebaumŕtvenia, inak bude povláčená v prachu. Vonkajšie i vnútorné pokánie, ktoré si sami ukladáme, je ochranným prostriedkom proti hriechu.

A pre tento kajúcny život máme byť tým ochotnejší, lebo náš Božský Vykupiteľ, ktorý bol bez hriechu, svojím príkladom predišiel. Jeho život trvá od jasieľ až po kríž; sťahovaný umŕtvovaním ako nejakým železným pásom. Povraz, ktorý niekedy Pána Ježiša v Olivovej záhrade zviazal a ako nevinnú obetu vliekol na Golgotu, vlastne nikdy nespadol z jeho presvätého tela, nakoľko za nás vždy konal pokánie. Ani ty, kresťan môj, nesmieš nikdy tak žiť, že by si sa vzdal kázne a hovel márnosti a ľahkomyseľnosti!

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.