Meniny, sviatky, svätí – 15. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Svetlana
  • Roderik
  • Ida
  • Rufus
  • Thelma

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Klement Hofbauer (kňaz) a svätá Lujza de Marillac. – Svätý Klement bol kňaz z rehole redemptoristov, apoštol Viedne a Varšavy. Zomrel 15. 3. 1820 vo Viedni. Ja patrónom Viedne. – Svätá Lujza je spoluzakladateľkou Dcér kresťanskej lásky (vincentky) spolu so svätým Vincentom de Paul. Je patrónkou sociálnych pracovníkov. Zomrela 15. 3. 1660 v Paríži.

Myšlienky pre deti a mladých

Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre.

sv. František Saleský

V kráľovstve lásky nie sú roviny: buď ideš hore, alebo dole.

Fulton J. Sheen

Nedovolíš, aby sa ti noha zachvela. Nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Kniha žalmov 121, 3

Boh ma stráži deň i noc, keď spím alebo sa hrám, vždy mi príde na pomoc. – Tvoja mamička a otecko robia všetko pre to, aby sa o teba starali čo najlepšie. Ale niekedy si predsa len môžeš ublížiť. Ak spadneš, sú hneď pri tebe, aby ti pomohli. Boh tiež veľmi rád pomáha. Rovnako ako tvoji rodičia, aj on chce, aby si bol v bezpečí. Ale na rozdiel od rodičov dokáže bdieť stále. Tvoji rodičia to nedokážu. Boh nikdy nespí a nikdy z teba nespustí svoj zrak.

Cirkev je ľud zhromaždený jednotou Otca, Syna a Svätého Ducha, ktorý tvorí spoločenstvo viery, nádeje a lásky. Cirkev založil Ježiš Kristus. Je jej neviditeľnou hlavou. Za viditeľnú hlavu Cirkvi ustanovil Ježiš Kristus svätého apoštola Petra.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitby k ukrižovanému Spasiteľovi

Ježišu, ty rozkoš srdca a ľúbeznosť ducha! Rozpamätaj sa na horkosť a trpkosť žlče a octu, ktorý si z lásky ku mne pil na kríži. Prosím ťa, Vykupiteľ môj, daj mi milosť, aby som prijímal tvoje sväté telo a tvoju svätú krv vždy dobre pripravený tak počas života, ako aj v hodine smrti, na pomoc a útechu mojej duše. Amen.

Ježišu, ty si kráľovská čistota a radosť ducha. Rozpamätaj sa na utrpenia, ktoré si znášal, keď si už celkom pred smrťou, plný horkosti, preplnený potupou a urážkami, nahlas zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Pre túto smrteľnú úzkosť ťa veľmi prosím, Vykupiteľ môj, neopusť ma v mojom strachu a útrapách, keď budem zomierať. Amen.

Ježišu, ty si najhlbšou studnicou milosrdenstva a lásky. Rozpamätaj sa na všetky svoje bolesti, ktoré si pre mňa vytrpel. Skry ma, úbohého hriešnika, Vykupiteľ môj, v hlbinách svojich rán pred tvárou svojho Otca, ktorého som urazil, a pred trestom, ktorý si za svoje viny zaslúžim. Amen.

Ježišu, ty si zrkadlo pravdy, pečať jednoty a puto lásky k blížnemu. Rozpamätaj sa na nespočetné množstvo rán, ktorými bolo pokryté tvoje sväté telo, roztrhané a celé zaliate tvojou úctyhodnou krvou. Prosím ťa, Vykupiteľ môj, vtlač všetky svoje rany svojou drahocennou krvou do môjho srdca, aby som stále uctieval tvoje utrpenie a tvoju lásku a aby som v tebe dosiahol večný život. Amen.

Ježišu, ty si jediný Syn večného Otca, ty si odblesk jeho slávy. Rozpamätaj sa na chvíľu, keď tvoje sväté telo bolo už roztrhané, tvoje najsvätejšie srdce prebodnuté, keď si odovzdal svojho ducha Otcovi so slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Pre tvoju drahocennú smrť ťa prosím, Kráľ slávy, posilni ma, daj mi istotu, aby som po smrti len tebe samému večne žil. Prijmi po pozemskej púti dušu, ktorá sa k tebe obracia. Amen.

Najsladší Ježišu, raň moje srdce, aby mi slzy ľútosti a lásky k tebe boli posilou vo dne i v noci. Obráť ma úplne k sebe, moje srdce nech sa ti stane vždy sídlom, aby si našiel zaľúbenie v rozhovore so mnou, aby koniec môjho života bol chvályhodný, aby som ťa mohol chváliť po celú večnosť, keď na zemi zavriem svoje oči. Amen. – Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, prijmi pre svoje sväté rany vo svojej nevýslovnej láske moje modlitby, láskavo zhliadni na mňa i na všetkých hriešnych a na svojich živých i mŕtvych. Zmiluj sa nad nami, odpusť nám a daj nám život večný. Amen.

Z modlitieb svätej Brigity Švédskej

Pre tradičných katolíkov

Hlava 17. – Aby sme boli účastní ovocia omše svätej, musíme pri nej byť pozorní

Nestačí, aby sme pri omši svätej boli v kostole. Ten, kto chce obdržať poklady milosti, musí byť pri omši svätej aj pozorný.

Pri omši svätej musíš byť pozorný, to jest svoju myseľ i ducha musíš mať, pri konaní svätej obety a nesmieš sa zapodievať cudzími, sem nepatriacimi vecami. Avšak roztržitosťi, ktoré si hneď na začiatku usiluješ vyhodiť si z hlavy, nie sú milému Pánu Bohu nepríjemné, ba stávajú sa ti záslužnými v dôsledku toho, že ich premáhaš. Ako si najľahšie zachováš pozornosť pri omši svätej?

Najľahšie si ju zachováš, keď sa zjednotíš s kňazom konajúcim svätú obetu na oltári a síce takto: Na začiatku omše svätej si vzbuď dobrý úmysel, na ktorý mieniš obetovať omšu svätú a potom s kňazom skrúšene pros o odpustenie svojich hriechov. Hovor a ľutuj aj ty, ako Tomáš Kempenský: „Pane, obetujem ti na tvojom zmiernom oltári všetky svoje hriechy a previnenia, ktorých som sa pred tebou a pred tvojimi svätými anjelmi odo dňa, od ktorého som najskôr mohol hrešiť, až do tejto chvíle dopustil, aby si ich všetky zapálil a spálil ohňom svojej lásky a zmazal všetky škvrny mojich hriechov a moje svedomie očistil od všetkého previnenia a opäť im vrátil tvoju milosť, ktorú som hrešením stratil. Čo môžem učiniť za svoje hriechy, iba pokorne sa z nich vyznať, oplakávať ich a o Tvoje zmilovanie bez prestania prosiť? Všetky svoje hriechy mám v najväčšej nenávisti (ošklivosti), nechcem sa ich nidy viac dopustiť, ale ľutujem ich a budem ľutovať, dokiaľ budem živý; som pripravený činiť pokánie a za ne podľa možnosti zadosťučiniť. Hľa, porúčam sa tvojmu milosrdenstvu, odovzdávam sa do tvojich rúk; nalož so mnou podľa svojej dobroty, nie podľa mojej zlosti a neprávosti.“

Alebo dokonalú ľútosť si môžeš vzbudiť i takto: Bože milý, Bože dobrý! Zo srdca Ťa milujem; Že som zhrešil proti Tebe, nadovšetko ľutujem. – Bože svätý! Nezavrhni srdce plné ľútosti Krvou, ktorú si vylial za nás, zmy moje neprávosti!

Pri obetovaní obetuj seba nebeskému Otcovi, svoje telo i svoju dušu, svoje námahy i práce, svoje myšlienky, slová i skutky, svoje žiadosti i starosti, všetky záležitosti svojho celého života, najmä prítomného dňa, aby si buď Najvyššieho chválil, a jemu sa klaňal, buď mu ďakoval, alebo za svoje hriechy zadosťčinil alebo ho o nové milosti prosil.

Pri svätom premenení sa pokorne klaňaj svojmu Spasiteľovi pod spôsobmi chleba a vína. Obetuj ho najsvätejšej Trojici na poklonu, na chválu, na vďaku, na zadosťučinenie a na prosbu. Také obetovanie vystupuje k Bohu ako najšľachetnejšia vôňa, sladšia nad najjemnejší tymian, a pôsobí, že Boh vzhliadne na teba so zaľúbením. Pri pozdvihovaní svätej hostie hľaď na svätú hostiu s pobožnosťou a láskou a hovor: V najhlbšej pokore sa ti klaniam, o pravé telo Ježiša Krista, ktoré si bolo za mňa obetované na kríži. – Ó, Ježišu, tebe žijem! Ó, Ježišu, tebe umieram! Ó, Ježišu, tvoj som živý i mŕtvy! Amen.

Pri pozdvihovaní svätej Krvi hovor: V najhlbšej pokore sa ti klaniam, ó, predrahá Krv Ježiša Krista, ktorá si bola za nás vyliata na kríži! – Ó, Ježišu, buď mi milostivý! Ó, Ježišu, buď mi milosrdný! Ó, Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy! Amen.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.