Meniny, sviatky, svätí – 16. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Ida
  • Liana
  • Ljuba
  • Elias
  • Eliah
  • Elliot
  • Gilbert
  • Gilberto
  • Sonny

Všetko najlepšie.

Meniny - android aplikácia

Patrónka dňa je svätá Juliana (panna a mučenica). – Hrdinská svätica z Nikomédie, ktorá po odmietnutí sobáša s pohanským prefektom podstúpila mučeníctvo okolo roku 305.

Myšlienky pre deti a mladých

Keď vás dakto obviní z niečoho, čo ste nezavinili, láskavo sa mu ospravedlňte. Ak to nestačí, viac nerobte. Nech je vaším uspokojením pokora a mlčanie.

sv. František Saleský

Milujem tých, čo aj mňa milujú, tí, čo ma hľadajú, ma nájdu.

Kniha prísloví

Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

Kniha žalmov 32, 1

Boh mi odpustí, keď urobím chybu. Stačí sa len ospravedlniť. – Všetci robíme chyby a potom sa zvyčajne cítime smutní. Možno sme niekomu ublížili, možno sme sa dostali do problémov alebo sme nahnevali svojich rodičov. Ale Boh odpúšťa všetky naše chyby, ak sa ospravedlníme. Odpustenie znamená, že Boh zmaže naše chyby a všetko zlé, čo sme urobili, akoby sa nikdy nestalo. A to nás robí veľmi šťastnými.

Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, Boží Syn, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nás vykúpil. Meno Ježiš znamená spasiteľ alebo vykupiteľ. Slovo Kristus znamená pomazaný. Židia nazývali Vykupiteľa Mesiáš = Pomazaný.

Katechizmus

Pre dospelých

Oslobodenie od utrpenia

Človek sa naozaj nemôže ničím chváliť, najmenej však čnosťou vytrvalosti. Sami vidíme, akí sme slabí a nestáli v nesení každodenných krížov. V dôsledku ľudskej slabosti a nedostatku dôvery v Boha sa človek snaží zbaviť svojho kríža a odmieta trpieť.

Dobre vieme, že každý kríž a utrpenie je z Božej vôle. Sme presvedčení aj o tom, že utrpenie je nástrojom našej spásy. Ale čoskoro si začíname namýšľať, že utrpenia už bolo dosť, už sa cítime byť ustatými, slabými; začíname bedákať, šomrať, už nevládzeme ďalej trpieť. Všemožne sa usilujeme od utrpenia oslobodiť a za každú cenu sa ho chceme striasť.

Sám všemohúci Boh nás predchádza a nasleduje na ceste kríža. Zbaviť sa kríža znamená toľko, ako stratiť zásluhy. Len ten má právo zložiť kríž z našich pliec, kto nám ho tam položil. Chcieť sa za každú cenu oslobodiť od utrpenia znamená nedôverovať Bohu, ktorý len toľko dopustí na nás, koľko vládzeme uniesť. Vtedy sa páčime Bohu, keď svoj kríž, chorobu, trápenie trpezlivo znášame a v utrpení zo srdca voláme k nemu:

„Ježišu môj, z lásky k tebe vďačne trpím“.

Čas utrpenia je krátky, ale odplata v nebi za to bude večná. Ani bolestná Božia Matka sa nechcela zbaviť svojich bolestí. Ak sme zhrešili, mali by sme byť vďační, keď Boh na nás dopustí trápenie už tu na zemi. Nešťastná je tá duša, ktorá sa prehrešila a ktorá v tomto živote nie je trestaná.

Najväčšie nešťastie pre hriešnika je, ak tu na zemi nemôže trpieť.

sv. Alfonz Liguori

V chorobe, v trápení a v krížoch si vzdychni:

Ježišu, z lásky k tebe, s tebou a pre teba.

Ak sa vám páči obsah na tejto webovej stránke, môžete ma podporiť vami zvolenou sumou. Viac aj tu.

Pre tradičných katolíkov

Ku koncu tejto hlavy ti vyrozprávam podivný príklad, ako ho udávajú Lukáš Pinnellus a iní, aby si z neho jasne poznal veľký úžitok omše svätej. Chudobný nádenník mal zvláštnu úctu ku svätej omši a žiadnu nezameškal, kedykoľvek sa len na nej mohol zúčastniť. Jedného dňa včas ráno vstal a odišiel na trh, kde podľa obyčaje, panujúcej v tom meste, čakal s mnohými inými nádenníkmi. Medzi tým sa zvonilo na omšu svätú a nádenník, nechajúc tak ostatných, sám šiel do kostola. V kostole sa zúčastnil na omši svätej s takou nábožnosťou, že i potom nejakú chvíľku v kostole zostal a Boha vrúcne prosil za každodenný chlieb. Keď sa vrátil na trh, všetci ostatní už boli najatí do práce a odišli a neprichádzal nikto, kto by mu dal robotu. Po dlhom čakaní odchádzal smutne domov a takmer začal ľutovať, že pre účasť na omši svätej zmeškal svoju dennú mzdu. Tu ho zbadal bohatý pán, ktorý sa ho opýtal prečo je taký smutný. I ponosoval sa mu nádenník, že pre účasť na omši svätej prišiel o dennú mzdu. Pán mu povedal: „Nezarmucuj sa preto, vráť sa do kostola a zúčastni sa za mňa ešte na jednej omši svätej a ja ti dám dennú mzdu.“ Dobrý nádenník s radosťou odišiel do kostola a zúčastnil sa na všetkých omšiach svätých, ktoré boli v tom kláštornom kostole ešte slúžené. A keď sa k tomu bohatému pánovi vrátil, tento mu dal dobrý obed, jeden chlieb a pol zlatého. Za túto štedrosť sa nádenník pekne poďakoval a s radosťou odchádzal domov. Na spiatočnej ceste sa stretol s veľmi vzácnym pánom, ktorý sa ho opýtal, prečo je taký veselý. Chudobný nádenník mu vyrozprával o štedrosti toho boháča. A pán mu povedal: „Boháč ti dal primálo za všetky tie omše sväté, na ktorých si sa za neho zúčastnil, preto sa k nemu vráť a povedz mu, aby ti pridal, lebo keď nepridá, tak sa mu zle povedie.“ Nádenník šiel k boháčovi a povedal mu, čo mu ten vzácny pán povedal a opísal mu jeho postavu. Boháč, ktorý si myslel, že ten pán boli ste nejaký svätý muž, dal chudobnému nádenníkovi päť ríšskych toliarov a uložil mu, aby sa za neho usilovne modlil. Dobrý nádenník chcel s radosťou odísť domov a svojej žene i svojim deťom rozprávať o svojom šťastí. Ale hľa, ten vzácny pán zas ide oproti nemu a pýta sa ho koľko dostal. Nádenník zase boháča veľmi chválil a povedal, že dostal od neho päť ríšskych toliarov. Nato ten pán povedal: „Vráť sa znovu a povedz mu: Ak ti nedá sto toliarov, tak zajtra nebude žiť.“ Chudák nádenník sa veľmi vzpieral žiadať toľko peňazí, ale na rozkaz toho pána predsa odišiel k boháčovi a povedal mu tie slová. Boháč sa veľmi zľakol, keďže bol veľkým hriešnikom a zo svojich hriechov sa nikdy riadne nevyspovedal. Preto dal radšej nádenníkovi sto toliarov ako by bol chcel zomrieť náhlou smrťou. Nasledujúcej noci sa boháčovi v spánku zjavil Kristus Pán a povedal:

„Ja som ten, kto k tebe naspäť poslal chudobného nádenníka. Tvoje ťažké neprávosti, z ktorých si sa nikdy nespovedal, volali ku mne, aby som ťa odsúdil a ty si mal účty skladať. Na tvoje šťastie si stretol toho chudobného nádenníka, ktorý sa tak nábožne zúčastnil na omši svätej a modlil sa za teba. Tým pohol moje milosrdenstvo tak, že som ti doprial čas na pokánie. Vyspovedaj sa teda zo svojich hriechov, naprav svoj život a buď štedrý k chudobným.“

(Pinellus, de missa lib. 2, cap. 3)

Toto všetko boháč urobil, úprimne sa obrátil a od tej doby usilovne chodieval na omšu svätú. Takým činom mu osožila omša svätá viac, než všetky jeho peniaze, keďže bol ňou zachránený od smrti časnej i večnej.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.