Meniny, sviatky, svätí – 16. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Svetozár
  • Přemysl
  • Branden
  • Brant
  • Brenda
  • Brendan
  • Brenden
  • Brendon
  • Brenna
  • Brennan

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ján Nepomucký (kňaz a mučeník, spomienka) a svätý Andrej Bobola (kňaz a mučeník). – Svätý Ján Nepomucký bol pražským kanonikom. Stal sa obeťou spovedného tajomstva, keď ho na príkaz kráľa Václava mučili a 20. 3. 1393 hodili do Vltavy. Pochovaný je v Prahe v Chráme svätého Víta. – Svätý Paschal bol poliak, jezuita, ktorý sa usiloval o zjednotenie pravoslávnych kresťanov v Rusku s Rímom, čo sa mu aj darilo. No nepriatelia ho pri svätej omši chytili, mučili a 16. 5. 1657 zomrel. Jeho telo uložili v Pinsku. Tam ho v roku 1808 našli neporušené a previezli ho do Polocka. Boľševici ho v roku 1922 previezli do anatomického múzea v Moskve, odkiaľ sa mu podarilo na žiadosť Pia XI. vykúpiť a preniesť do Ríma v roku 1924. Po svätorečení v roku 1938 previezli telo mučeníka do rodného Poľska.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Obchod by bol únavný a málo užitočný, keby sa obchodovalo iba za drobné. Ani v duchovnom živote nevážte iba v malom svoje malé dobré skutky. Konajte nenútene a veľkodušne.

sv. František Saleský

Láska, nauč ma milovať! Láska, koho by som mal milovať, ak nie teba, ktorá si ma milovala ako prvá!

Johann Michael Sailer

Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.

Kniha proroka Izaiáša 46, 4

Aj keď zostanem a budem mať vrásky, Boh nikdy neporuší sľub lásky. – Teraz si to predstavíš asi ťažko, ale jedného dňa budeš aj ty babkou alebo dedkom. Čo myslíš, ako asi budeš vyzerať? Budeš mať šedivé vlasy? Alebo vrásky na tvári? Človek sa mení, keď starne. Ale jedna vec sa nikdy nezmení – Boh, ktorý ťa miluje tak veľmi, že bude s tebou každý deň tvojho života.

Proti druhému Božiemu prikázaniu sa prehrešuje ten, kto uráža sväté Božie meno. Pán Ježiš nás učil modliť sa: „Posväť sa tvoje meno.“ (Mt 6, 9)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Čítania: Na nedele a slávnosti sú určené tri čítania – čítanie z prorokov, apoštolov a z evanjelia. Nimi sa v kresťanskom ľude vychováva aj zmysel pre citlivosť na nepretržitosť diela spásy podľa obdivuhodného Božieho rozhodnutia. Tieto čítania sa berú povinne. Podľa cirkevnej tradície sa vo Veľkonočnom období namiesto Starého zákona berú čítania zo Skutkov apoštolov. Na sviatky sú predpísané dve čítania. Ak sa však sviatok podľa noriem povýši na stupeň slávnosti, pridá sa tretie čítanie, ktoré sa berie zo spoločnej časti. Na spomienky svätých, ak nie sú vlastné čítania, čítajú sa zvyčajne čítania z bežného dňa. V niektorých prípadoch predkladajú sa aj privlastnené čítania čiže také, ktoré vysvetľujú osobitný aspekt duchovného života alebo aktivity svätca. Tieto čítania nie sú záväzné, ibaže by si to naozaj vyžadoval pastoračný dôvod.

Modlitby: V každej omši, ak nie je určené inak, prednášajú sa modlitby patriace tejto omši. Na spomienky svätých sa berie vlastná kolekta, ak chýba, berie sa z patričnej spoločnej časti. Modlitby nad obetnými darmi a po prijímaní, ak nie sú vlastné, môžu sa brať buď zo spoločnej časti, alebo z férie príslušného obdobia. Vo všedné dni v Cezročnom období okrem modlitieb predchádzajúcej nedele môžu sa brať modlitby z inej nedele Cezročného obdobia alebo jedna z omší za rozličné potreby, ktoré sa nachádzajú v misáli. Ale vždy je dovolené vziať z týchto omší iba kolektu. Takto sa poskytuje bohatšia zásoba textov, ktorými sa hojnejšie živí modlitba veriacich. V hlavných liturgických odbobiach je toto prispôsobenie už vo vlastných modlitbách týchto období, ako sú uvedené v misáli na jednotlivé férie.

Pre tradičných katolíkov

Náručník alebo manipulus. Pripomína putá, ktorými Spasiteľovi spútali jeho presväté ruky, zvlášť pri jeho bičovaní. Spočiatku to bola plátenná šatka, ktorá kňazovi visela z ľavého náručia; slúžila mu pri bohoslužbe k utieraniu potu alebo i sĺz, ktoré z dojatia pri slávení svätých tajomstiev vylieval. Ale od IX. storočia je z tej istej lásky a takej istej farby ako štóla a omšové rúcho. Manipulus upomína predovšetkým kňaza, že má konať namáhavý úrad, ktorý ho stojí pot, ba i slzy; ale zároveň je manipulus i znamením pre všetkých veriacich, a hovorí im, že v tomto plačlivom údolí si musia zaslúžiť nebo trpezlivým znášaním utrpenia, ale že niekedy, ak budú nasledovať svojho Božského Vykupiteľa v nesení kríža, ich zármutok sa premení na radosť. Preto i kňaz pri obliekaní manipula hovorí: „Ó, keby som si, ó, Pane, zaslúžil nosiť manipul plaču i bolesti, aby som s radosťou prijal odmenu práce.“

Štóla je hlavným znakom kňazskej dôstojnosti a moci a bez nej kňaz nesmie okrem nevyhnutnej potreby konať žiaden kňazský úkon. Odtiaľ pochádza to, že to čo veriaci kňazovi dávajú, alebo platia pri krste, pohrebe atď. nazývame „štólou“. V obraznom zmysle nám štóla pripomína nevinnosť, ktorú sme skrze zásluhy Ježiša Krista zase dostali. Preto sa kňaz modlí, keď si ju kladie na seba: „Navráť mi, ó Pane, rúcho nesmrteľnosti, ktoré som Adamovým pádom stratil, predsa niekedy obsiahol večnú radosť.“

Štólu si kňaz kladie na ramená okolo hrdla, na znamenie ochoty chodiť pod Kristovým jarmom a ochotne ho nosiť, hoci by mu i veľmi tlačilo ramená. Na oboch bokoch spadá dolu, lebo kňaz je povolaný nasledovať Vykupiteľa v radosti i v žalosti, v šťastí i v nešťastí. Je buď preložená krížom cez prsia, alebo má stuhu, ktorá obe časti spolu zväzuje.

Štóla sa na albu priväzuje cingulom, lebo jedna čnosť podporuje druhú, aby nebola otrasená útokom nejakého pokušenia. Všetky čnosti sa majú vzájomne podporovať a spájať do súladnej jednoty v duši kňaza. V prostriedku je vtkaný kríž a kríž sa tiež skvie i na oboch koncoch. Lebo všetko kňazstvo pochádza z kríža, a požehnanie kňazského účinkovania má svoj konečný základ v kríži. Pravý kňazský život je posiaty krížmi. (Platzweg, Betrachtungen über die bielige Messe, str. 83, 84)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.