Meniny, sviatky, svätí – 17. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Miloslava
  • Clark
  • Clarke
  • Bianca
  • Blanca
  • Blanche
  • Fiona

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätí zakladatelia Rehole služobníkov Panny Márie v počte sedem (ľubovoľná spomienka) a svätý Florián (biskup). – Zakladatelia Rehole služobníkov Panny Márie boli to Florenťania, ktorí žili pustovníckym životom na vrchu Senario; najstarší z nich, Alexej Falconieri zomrel 17. 2. 1310. Táto rehoľa osobitne uctieva bolesti Panny Márie. – Svätý Flavián bol hrdinský carihradský patriarcha, obranca viery proti monofyzitom, zomrel 17. 2. 449. Monofyziti učili, že v Kristovej osobe je len jedna prirodzenosť, a to božská. Cirkev však učí, že Kristus je aj Boh, aj človek.

Myšlienky pre deti a mladých

Samoláska sa končí až smrťou. Nie je v našej moci necítiť jej útoky. Ale musíme ich potláčať.

sv. František Saleský

Pravá láska nechce nič len milovať.

Kristína Švédska

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Kniha žalmov 32, 8

S pomocou mamy, ocka a kamarátov mi Boh ukazuje cestu, ako plniť jeho vôľu. – Boh sa o nás vždy stará. Dal nám Sväté písmo, aby sme sa podľa neho riadili, a stále načúva našej modlitbe. Posiela nám do života rodičov, učiteľov a kamarátov, aby sme sa naučili, ako ho nasledovať a rásť v láske. Tak sa o nás stará každý deň nášho života.

V Starom zákone pomazaním udeľovali prorockú, kňazskú a kráľovskú hodnosť a Ježiš je najvyšším Prorokom, Kráľom a Kňazom. Iba na ňom sa splnilo všetko, čo o Vykupiteľovi predpovedali proroci.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Nemennosť kríža

Nestála ľudská duša sa ťažko odhodlá na to, aby svoje utrpenie znášala s chuťou a veselo. A predsa kríž, ktorý Boh dopustil na človeka, je celkom primeraný jeho sile, jeho duševným potrebám a okolnostiam jeho života, lebo mu ho vybral najmúdrejší a najláskavejší nebeský Otec. Ten kríž sa zdá človeku priťažký, prihrubý a pridlhý. Preto by ho chcel trochu ohobľovať, zmenšiť, aby bol ľahší, tenší; chcel by z neho kúsok odpíliť, aby bol kratší, vtedy by ho s radosťou znášal. Áno, ale len dovtedy by ho s radosťou znášal, kým by ho zasa neopanovala nestálosť, a potom by zasa chcel z tohto kríža hobľovať a píliť.

Brat a sestra, nehľadaj nijakú úľavu, nijaké zmenšenie svojho kríža. Nepros Boha, aby ti skrátil tvoje trápenie, bolesti, aby uľahčil tvoj kríž, ale radšej o to ponížene pros Pána, aby ti dal vytrvalosť v trpezlivom znášaní tvojich krížov. Trpezlivosť dáva človeku duševný pokoj a ten zasa dá človeku silu. Tak s Božou pomocou budeš znášať svoj kríž a dostaneš z neba z Božích rúk odmenu. Najkrajší príklad nám zanechala bolestná Božia Matka pod krížom.

„Pane, nevezmi odo mňa tento milý kríž, iba ak preto, že mi chceš miesto neho dať ešte väčší.“

sv. František Xaverský

Kto miluje Spasiteľa a jeho Matku, ten s veľkou láskou a vďačnosťou znáša svoje duševné a telesné bolesti.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 12 – Omša svätá rozmnožuje milosť Božiu i slávu nebeskú

V mestách i mestečkách bývajú výročné trhy, na ktorých ponúkajú na predaj rozličné užitočné veci. Podobne robí cirkev svätá, ba celé nebo, trh, na ktorom ku kúpe ponúka najvzácnejšie veci. Čo predáva? Milosť Božiu a oslavu nebeskú. Snáď si povieš: To je vzácny a drahý tovar; kde zobrať peniaze, za ktoré by si ho človek kúpil?! Pre peniaze si nerob starosti; lebo hoci je ten tovar veľmi drahý, dostaneš ho celkom lacno, a kúpiš ho aj bez peňazí! Počúvaj ako nás volá prorok Izaiáš na ten trh: „Vy ktorí nemáte striebra, ponáhľajte sa, kúpte si, a jedzte; poďte, kúpte si bez striebra, a bez zaplatenia vína a mlieka!“ (Iz 55, 1) Takisto tvrdí i Žalmista, že tieto nebeské veci je možní dostať zadarmo a hovorí: „Milosť a slávu dá Hospodin“ (Žalm 83, 12). A často dáva Pán milosť i slávu, ale zriedkakedy štedrejšie ako pri omši svätej. To chcem v tejto hlave dokázať, ale najskôr chcem vysvetliť, čo je milosť.

Milosť je vnútorná, nadprirodzená pomoc alebo dar, ktorý nám Boh udeľuje pre zásluhy Ježiša Krista pre naše duševné spasenie. Rozoznávame dvojnásobnú milosť: milosť posväcujúcu a milosť pomáhajúcu. Milosť posväcujúca je nezaslúžený nadprirodzený dar Ducha Svätého, skrze ktorý bývame z hriešnikov učinený spravodlivými, dietkami Božími a dedičmi kráľovstva nebeského. Podstata posväcujúcej milosti spočíva v tom, že je nadprirodzenou, duši našej vliatou akosťou, pomocou ktorej bývame vyzdvihnutí nad svoju vlastnú prirodzenosť a sme účastní alebo podobní prirodzenosti Božej. Milosť posväcujúcu opisuje rímsky katechizmus takto: „Táto milosť je,“ ako to pod trestom vylúčenia z cirkvi predkladá na uverenie všetkým veriacim tridentský koncil: „nielen odpustením hriechov a nielen akousi vonkajšou priazňou Božou k nám: ale božskou, v duši viaziacou vlastnosťou a ako lesko a svetlom, ktoré všetky poškvrny našich duší ničí a duše samotné krásnejšími a skvelejšími činí“ (De bapt. num. 49.). Táto milosť zostáva v duši naveky, ak ju človek skrze smrteľný hriech z nej nevyženie. Milosť pomáhajúca je vnútorná nadprirodzená pomoc, ktorou Boh osvecuje náš rozum a našu vôľu pohýňa k tomu, aby sme sa varovali zlého, ale chceli a konali dobré. Milosť pomáhajúca slúži k tomu, aby do našej duše bola uvedená milosť posväcujúca, alebo konaním dobrých skutkov bola v nás rozmnožovaná a zachovaná.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.