Meniny, sviatky, svätí – 17. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Ľubica
 • Vlastimil
 • Vlastimila
 • Pat
 • Patcy
 • Patricia
 • Patrice
 • Patrick
 • Patti
 • Pattie
 • Patty
 • Tricia
 • Trisha

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Patrik (biskup). Bol pôvodom z Anglicka. Ako biskup a misionár odišiel do Írska, kde bol kedysi otrokom a hlásal Kristovo evanjelium. Je apoštolom Írska. Zomrel 17. 3. 461.

Myšlienky pre deti a mladých

Srdce, ktoré je pevne zakorenené vo viere, sa neľaká ťažkostí, lebo veľmi dobre vie, že toho, kto v Boha dôveruje, Boh miluje a neopúšťa.

sv. František Saleský

Milovať znamená hovoriť: Je nádherné, že existuješ.

Josef Pieper

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život.

Kniha žalmov 121, 7

Keď je život ťažký, Boh je pri mne. Nájde mi vždy útočisko, kde sa cítim bezpečne. – Už si bol niekedy v daždi bez dáždnika? Je to veľmi nepríjemné moknúť a nemať dáždnik, ktorý ťa ochráni, však? Dáždniky sú ako stvorené na to, aby chránili pred dažďom. Aj Boh je takým veľkým dáždnikom. Chráni ťa a obraňuje, aby si sa nezranil. Ale na rozdiel od dáždnika je Boh stále s tebou. Nemusíš ho hľadať v skrini alebo v šatníku.

V každom usporiadanom spoločenstve (v krajine, vojsku, ústave) musí byť viditeľná hlava. Preto ju ustanovil Ježiš aj v Cirkvi. Ježiš Kristus založil svoju Cirkev pre všetky časy. Po smrti svätého Petra je viditeľnou hlavou Cirkvi rímsky biskup čiže pápež.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Cvičenie sa v troch Božských čnostiach

Pôvodcom, dôvodom a predmetom Božských čností je jeden Boh v troch osobách. Sú to: viera, nádej a láska. Bez nich človek nemôže dosiahnuť spásu, lebo bez nich človek svojím zmýšľaním, rečou i skutkami nie je nasmerovaný k Bohu ako k svojmu poslednému nebeskému cieľu. A preto bez nich nie je možná nijaká čnosť, ktorá by nám u Boha vyslúžila večnú spásu. Preto sa máme v týchto čnostiach cvičiť, a to tak, že si ich viac ráz denne, týždenne, mesačne vzbudzujeme. Niekedy ich však musíme prejaviť aj ústne. Božské čnosti si môžeme vzbudiť a navonok ich aj vyjadriť pomocu týchto modlitieb:

Môj Bože, verím v Teba, lebo si večná pravda. Môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečné milosrdenstvo. Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama dobrota a láska. – Bože, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. Amen.

(vhodné naučiť sa naspamäť)

Môj Bože, pevne verím všetko, čo si ty zjavil a čo nám skrze svoju Cirkev na verenie predkladáš, lebo ty, večná Pravda, si to zjavil. Môj Bože, dúfam skrze zásluhy Ježiša Krista, že dosiahnem od Teba odpustenie svojich hriechov, Tvoju milosť a večný život, lebo Ty si nekonečne milosrdný. Môj Bože, milujem ťa z celého srdca, lebo Ty si môj najlepší Otec a moje najvyššie i lásky najhodnejšie dobro; pre Teba milujem i svojho blížneho, priateľa i nepriateľa ako seba samého.

Verím v svojho Boha, živého a opravdivého, ktorý je jeden Boh, ale v troch Božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Verím v Boha Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a v Ducha Posvätiteľa. Verím a vyznávam tie najsvätejšie pravdy viery, ktoré Ježiš Kristus učil a prikázal v ne veriť, ktoré apoštoli ohlasovali a ktoré svätá Rímskokatolícka cirkev učí. V tejto svätej viere som rozhodnutý žiť i umrieť, pretože si ju zjavil Ty, Bože, večná pravda a múdrosť, ktorá nemôže klamať ani sa mýliť. Dúfam v Tvoje nekonečné milosrdenstvo, Bože, jediný pomocník môjho tela i mojej duše. Dúfam, že pre drahú krv Ježiša Krista, vyliatu za mňa z toľkej lásky, mi odpustíš všetky hriechy a že mi dáš svoju milosť a večnú blaženosť; pretože si to prisľúbil Ty, nekonečne verný, dobrý a milosrdný. Milujem Ťa, Bože, najvyššia dobrota, nekonečná láska a vrchol všetkej dokonalosti, pre Tvoju dobrotu, svätosť, krásu a ľúbeznosť. Hoci by som nemohol ani v odmenu dúfať, ani pokuty sa nemusel obávať, predsa by som Ťa miloval, lebo Ty, Bože, si všetkej lásky a úcty najhodnejší. Kiež by som Ťa mohol miloval takou vrúcnou láskou, akou Ťa bez prestania milujú a na veky milovať môže všetko terajšie i budúce stvorenie na zemi. K tejto ich najvrúcnejšej láske pripájam svoju skromnú lásku a detinskú oddanosť. Bože, z tejto úprimnej a vrúcnej lásky hlboko ľutujem, že som Ťa urazil. Zriekam sa všetkých hriechov celého svojho života. Ale k tomu mi daj, môj Bože, svoju milosť, aby som sa mohol chrániť všetkých hriechov a s Tvojou pomocou zotrvať v kresťanských skutkoch až do smrti. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Po tomto obetovaní omše pováž, aké neohraničené sebaponíženie, sebazmorenie, pokorenie a akú neopísateľnú lásku k tebe dáva najavo Ježiš pri každom svätom premenení! Aby sa za teba stal obetou zabitia, Ježiš ukrýva na oltári svoju slávu, svoju nebeskú jasnosť, svoju veľkosť, svoje božstvo i človečenstvo pod pokorným, nepatrným spôsobom chleba a vína. Počúvaj čo o tom hovorí svätý František z Assisi: „Celý človek má ustrnúť, celý svet sa má triasť, a celé nebo sa má zhroziť, keď Syn Boha večného je nad oltárom v rukách kňazových! Ó, podivná výsosť, ó poníženie je! Jednorodený Syn Boží, Pán všetkých tvorov, sa ponižuje tak, že kvôli spaseniu človeka sa ukrýva pod malou podobou chleba!“

Obdivuj toto poníženie Ježiša Krista, ktorému sa z lásky k tebe podvolil na oltári a pros ho, aby ti pomáhal ho vždy viac z celého srdca milovať, čistotu podľa stavu verne zachovať a v cnosti i dokonalosti sa vzmáhať.

Pri svätom prijímaní si vzbuď v sebe opätovne žiaľ i ľútosť nad svojimi hriechmi a vzbuď si i lásku k Bohu a prijímaj aspoň duchovne, to jest vzbuď v sebe vrelú žiadosť po spojení sa s Ježišom Kristom vo sviatosti lásky, nábožne sa modliac: „Ó, Ježišu, zo srdca ľutujem, že som Teba, najvyššiu a milovania najhodnejšiu dobrotu urazil. Žiadam si, aby som ťa vo svojom srdci mohol prijať, príď, poď, zostaň u mňa a požehnaj ma. Amen.“

Toto duchovné prijímanie je Bohu veľmi príjemné a tebe veľmi užitočné. Preto ho nikdy pri omši svätej nezmeškaj, ak nemôžeš skutočne, duchovne prijímať. Svätej Terézii veľmi ležalo na srdci, aby svoje duchovné dcéry privádzala k častejšiemu vzbudeniu duchovného prijímania. Preto píše: „Duchovné prijímanie je veľmi prospešné, len ho nezanedbávajte; lebo z toho Pán pozná, ako veľmi ho milujeme.“ A svätý Ján z kríža nás o tom poučuje takto: „Ani nás nikto nemusí vidieť, ani sa najskôr nemusíme postiť, ani nepotrebujeme dovolenie duchovného otca, môžeme i bez toho duchovne prijímať. A môžeme tak prijímať, koľkokrát sa nám ľúbi, lebo k tomu potrebujeme si iba vzbudiť v sebe lásku.“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.