Meniny, sviatky, svätí – 18. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Jaromír
  • Gizela
  • Dale
  • Beatrice
  • Beatriz
  • Beau
  • Bebe

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätá Mária Bernadeta Soubirous (panna) a blahoslavený Fra Angelico (kňaz). – Svätej Márie Bernadete Soubirous sa osemnásťkrát zjavila v Lurdoch Panna Mária. 25. 3. 1858 sa jej predstavila: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“ Potom vstúpila do Kláštora Milosrdných sestier v Nevers, kde žila skrytá a v pokore a kde 16. 4. 1879 zomrela. Za svätú bola vyhlásená 8. 12. 1933. V tento deň ju slávia vo Francúzsku. V Rímskom martyrológiu je 16. 4. – Blahoslavený Fra Angelico sa vlastným menom volal Ján Fezulánsky, bol dominikánom. Jeho maľby pozdvihovali myseľ ľudí k Bohu. Je patrón umelcov (maliarov).

Myšlienky pre deti a mladých

Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás dakto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa.

sv. František Saleský

Všetko je márnosť okrem toho, že máme milovať Boha a slúžiť mu. Pretože ten, kto miluje Boha celým srdcom, nebojí sa ani smrti, ani trestu, ani súdu, ani pekla. Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista

Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne.

Kniha žalmov 34, 4

Nebojím sa skúšať nové veci, Boh ma vypočuje a pomôže mi. – Niekedy je náročné predstaviť si veľkého Boha, ktorý trávi čas tým, že počúva naše drobné problémy. Ale pre Boha je načúvanie jednou z jeho najobľúbenejších činností. Miluje ťa tak veľmi, že sa nevie dočkať, kedy ho oslovíš. Či sa bojíš, alebo raduješ, Boh ti sľubuje, že ťa vypočuje kedykoľvek a pomôže ti.

Že je Ježiš Kristus Boží Syn vieme od neho samého. Povedal nám to i zázrakmi dokázal. Povedal: „Ja a Otec sme jedno.“ „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ „Áno, som.“ (Mk 14, 61 – 62) „Toto je môj milovaný Syn…“ (Mt 3, 17; 17, 5)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Nesenie kríža

Tí, čo sú kresťanmi podľa mena, alebo tí, ktorí neveria v Boha, považujú utrpenie za najväčšie nešťastie a myslia si, že je to hanba pre človeka, keď ho zastihne bieda alebo musí niečo vytrpieť. Preto sa usilujú svoje trápenia tajiť. A keď sa ich spoluobčania dozvedia o tomto ich trápení a nesťastí, veľmi sa hanbia, hoci opravdivou hanbou je páchať hriech. Stať sa podobným/ou chudobnému, opovrhnutému, osočovanému, zradenému, opľuvanému a umučenému Ježišovi nie je nijakou hanbou; ba čo viac, prináša to duchovný osoh a slávu.

Keďže sme len úbohé stvorenia, ktoré nemajú nič samy od seba, musíme byť vždy a všade pokorní. V tejto pokore sa ľahšie cvičíme vtedy, keď niečo trpíme, keď nás Boh navštívi krížom. Kým bol Nabuchodonozor zdravý, nechcel uznať Boha za svojho Pána. Keď však naňho Boh dopustil chorobu, potom už ponížene uznával a vyznával nekonečne spravodlivého Boha. Nekonečne múdry a láskavý Pán vie, ako a kedy prelomí našu pýchu a ako nás urobí pokornými.

Treba, aby sme pevne verili, že on pozná naše kríže a trápenia, biedy, choroby a všetky bolesti. Keď trpíš na tele či na duši, povedz z lásky k Bohu tieto slová: „Spravodlivý si, Bože, a spravodlivé sú tvoje rozsudky.“

Pre tradičných katolíkov

Akou vzácnou vecou je milosť Božia, o tom učí „anjelský učiteľ“, svätý Tomáš Akvinský takto: „Cena celého sveta so všetkým, čo v ňom je, má pred Bohom nepatrnejšiu cenu než milosť jedného jedinkého človeka“ (1. 2. p. 113. a 9 ad 2.). Ba celé nebo so všetkými anjelmi sa s ňou nemôže ani porovnávať; a preto by mal človek za najmenší podiel na milosti Božej Bohu viac ďakovať, ako keby obdržal dokonalosť najvyšších duchov i všetkých hviezd. Keby teda niektorý anjel mal podľa pravdy oceniť to, čoho je milosť Božia hodná: musel by vyznať, že striebro, ako všetky drahokamy a vzácne veci celého šíreho sveta. Toto je však sotva možné uveriť a tým menej pochopiť, a predsa je to pravda. Lebo ak má človek milosť Božiu, je priateľom Božím; a ako zomrie v tej milosti, Boh mu dá nebeské bohatstvá. Dá mu seba za odmenu, ako povedal Abrahámovi: „Ja som tvoj obranca a tvoja odplata veľmi veľká“ (1. Mojž./Gen 15, 1). Keďže však všetky poklady neba i zeme sú v Bohu, pretože Boh je nekonečne viac ako všetko, čo je na nebi i na zemi: tak z toho vyplýva, že keď človek za verné užívanie milosti obdrží ako odplatu samotného Boha, tak si stotisíckrát viac zaslúžil, ako keby si zaslúžil celý svet i s jeho pokladmi.

Uvažuj ďalej, že nábožný človek každým dobrým skutkom v sebe rozmnožuje milosť Božiu a čím ďalej tým viac milosti si zasluhuje; a síce nielen veľkými dobrými skutkami, ale i každým nepatrným dobrým skutkom, každou dobrou myšlienkou, každým pokorením sa pred Bohom, ba každým vzdychom, napr. „Ó, môj Bože!“ „Ó, najsladší Ježišu!“ a podobne; ak to vychádza zo srdca. Všetky také myšlienky, slová i skutky v človekovi rozmnožujú milosť Božiu a za každé dostáva novú milosť i hojnejšiu odplatu v nebi podľa Kristovho svedectva: „Ktokoľvek dá nápoja jednému z týchto najmenších, pohár vody studenej, v mene učeníka, zaiste hovorím vám, nestratí svojej odplaty“ (Mt 10, 42). Obdrží totiž väčšiu úctu a radosť v nebi; Boh mu ich udelí štedrejšie; dá sa mu lepšie poznať, vrelejšíe milovať a dokonalejšie užívať. Ak si teda môžeme milosť Božiu tak ľahko zaslúžiť, a keďže za jej verné užívanie môžeme tak veľkú odplatu dosiahnuť, kto by nemal rád z celého srdca slúžiť Bohu?

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.