Meniny, sviatky, svätí – 18. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Viola
 • Nataša
 • Aric
 • Eric
 • Erica
 • Erick
 • Ericka
 • Erik
 • Erika

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ján I. (pápež a mučeník, ľubovoľná spomienka), svätá Klaudia (panna a mučenica), svätá Blandína Bertenová (panna). – Svätý Ján I. zomrel v roku 526. On uviedol kresťanský letopočet. – Svätá Klaudia bola jedna z ôsmich mučeníkov, ktorých potupovali, mučili a potom hodili do jazera. Zomreli za vieru v roku 303 v Ankyre v Galácii. Svätá Blandína bola uršulínka, ktorá vedela spojiť kontempláciu s výchovou dievčat. Zomrela 18. 5. 1918 v Trevíri.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Usilujte sa zachovať si v rozličných protivenstvách života pokojnú myseľ a budete sa mať dobre.

sv. František Saleský

Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a Jeho kráľovstvo.

sv. Hildegarda z Bingenu

Či zabudne žana na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.

Kniha proroka Izaiáša 49, 15

Boh nikdy nedovolí, aby som bol sám. Je stále so mnou, kdekoľvek sa hrám. – Už sa ti niekedy stalo, že si sa stratil mamičke alebo ockovi, keď si bol napríklad v ZOO, v knižnici či v múzeu? Bál si sa, však? Ale rodičia sa o teba báli ešte viac. Tvoja mamka sa bojí, aby sa ti nič nestalo. Ocko zase urobí všetko pre to, aby si bol v bezpečí. Rodičia ťa ľúbia najviac na svete. Ale Boh ťa miluje ešte viac. Ako tvoji rodičia, aj on sa stará o teba a nikdy ťa nespustí z očí.

V Starom zákone platilo: „Kto sa rúha Bohu, nech zomrie. Nech ho celý zástup ukameňuje.“ (Lv 24, 14) Preklínaním hreší ten, kto v hneve žiada sebe alebo inému zlo od Boha. Prisahať znamená volať Boha za svedka, že hovoríme pravdu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Keďže liturgia sviatosti a svätenín poskytuje dobre disponovanému veriacemu ľudu možnosť posvätiť Božou milosťou, ktorá pramení z veľkonočného tajomstva, skoro každú udalosť jeho života a keďže Eucharistia je sviatosťou sviatostí, misál podáva text omší a modlitieb, ktoré sa môžu použiť pri rozličných príležitostiach kresťanského života za potreby celého sveta a za potreby všeobecnej alebo miestnej Cirkvi.

V misáli sú okrem omší na celý liturgický rok a na sviatky svätých aj formulácie:

 • pri vysluhovaní sviatostí a svätenín
 • za rozličné potreby (za svätú Cirkev, za verejné záujmy, pri rozličných verejných príležitostiach, za niektoré osobitné potreby)
 • votívne omše
 • omše za zosnulých

Tieto omše sa vždy môžu sláviť len vtedy, keď to dovoľuje liturgický kalendár. Tak napríklad v adventné, pôstne a veľkonočné nedele sa nemôžu sláviť nijaké iné omše, ani pohrebné.

Na voľné soboty – keď je len féria alebo nezáväzná spomienka – sa odporúča spomienka Panny Márie v sobotu, pretože liturgia Cirkvi preukazuje Matke Vykupiteľa úctu pred všetkými svätými.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 32. – Cirkevné farby

Ako bolo viac farieb v Starom Zákone, tak je i v Novom Zákone. Rozličné farby nielen dodávali rúcham skvost, krásu a rozmanitosť, ale i dávali najavo city a zmýšľania, ktoré cirkev pri jej bohoslužobných úkonoch oduševňujú, a ktoré cirkev v srdciach veriacich chce vzbudiť. Naša svätá cirkev skrýva vo svojom lone nevyčerpateľne bohatý život viery i milosti. Tento vnútorný život chce prejavovať navonok, aby tak v srdciach veriacich vzbudila a udržovala nebeské myšlienky a predstavy, sväté oduševnenia i rozhodnutia.

Veľmi krásne to vyjadruje kardinál Geissel takto: „Ako sa vonku, v prírode, ročné doby striedajú, tak i ona zhromažďuje svoje deti okolo seba a prežije s nimi pri nohách oltára, vo svätyni Nepominuteľného, meniace sa doby kresťanského cirkevného roku. Na začiatku roku pripravuje srdcia svojich veriacich k blízkemu príchodu Vykupiteľa a svoje deti vedie s pastiermi v maštaľke, aby tam, za spevov anjelských, milostivo slávili Spasiteľovo narodenie vo svätú hodinu polnočnú; slávi sviatok obrezania Spasiteľa, v ktorom sa splnili všetky prisľúbenia. So svojimi dietkami sprevádza mudrcov od východu, vedených hviezdou spásy, do Betlehema, aby pred poznaným Boho-človekom i kráľom sveta padli na kolená, jemu sa klaňajúc i obetujúc; ide za božským Spasiteľom na jeho úteku i návrate a neskôr za svojím Pánom a Majstrom na jeho cestách, na ktorých od svojho tridsiateho roku ohlasoval svoje božské učenie a z nedele na nedeľu je svedkom jeho učenia i zázrakov, ako keby ešte viditeľne chodil medzi nami; slávnostne s ním ide na Kvetnú nedeľu do Jeruzalemu, zelené ratolesti stelúc mu na cestu a Hosanna spievajúc, naposledy s ním večeria v kruhu jeho učeníkov; sprevádza ho na jeho bolestnej ceste do getsemanskej záhrady, k nespravodlivým sudcom a prenasledovateľom, i na jeho žalostnej ceste na smrť na Golgotu; vidí ho tam svoju hlavu skloniť a umrieť a odprevádza ho v smútku ku hrobu v skale vytesanému, v ktorom ho jeho priatelia pochovali. Potom však po troch dňoch slávi kresťanský sviatok jarný, jeho slávne zmŕtvychvstanie, s radostným Aleluja, nasleduje zmŕtvych povstalého na horu olivovú, kde po štyridsiatich dňoch vystúpil pred očami svojich učeníkov na nebesia; s vernými svojimi očakáva príchod Ducha Svätého a hojné vyliatie jeho milosti pre založenie mladej cirkvi, potvrdzuje svoju vieru v základné učenie svojho náboženstva, vieru v najsvätejšie Trojicu, v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého na Trojičnú nedeľu a oslavuje sviatok najsvätejšieho Tela nášho Pána Ježiša Krista, sviatok vyznania jeho živej prítomnosti vo velebnej sviatosti oltárnej slávnostnou procesiou a so všetkou tou bohatou krásou, ktorú len vysoké leto poskytnúť môže. Okrem týchto sviatkov Pána slávi i pamätné dni jeho presvätej matky od jej narodenia až po jej slávne nanebovzatie ako pamätné dni veľkých milostí, ktorých sa jej od Boha dostalo a my sme sa skrze ňu účastnými stali, a tiež tak pamätné dni apoštolov, mučeníkov, vyznávačov a panien i všetkých jeho svätých; na pamiatku víťazstiev, ktoré si v ich hrdinskom boji za pomoci jeho milosti v živote i v smrti vydobyli, a ako povzbudzujúci príklad k nasledovaniu nám zanechali. Napokon, keď chradnúca jeseň odnáša vädnúce lístie a umierajúca príroda sa blíži k smrti, i ona vo svojich kostoloch dokončieva cirkevný rok sviatkom Všetkých Svätých, pamätným dňom všetkých tých, ktorí zomreli v Pánu a tak z cirkvi bojujúcej prešli do trpiacej a v zbožných uzmierujúcich modlitbách prosí Pána o pokoj ich duší, aby ich prijal do svojej cirkvi víťaznej, do svojej blahoslavenej večnosti.“ (Geissel, Schriften und Reden, II. Str. 387)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.