Meniny, sviatky, svätí – 19. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Jela
  • Rostislav
  • Rastislav
  • Marjorie
  • Otis
  • Otto

Všetko najlepšie.

Patrónom dňa je svätý Lev IX. (pápež). Pochádzal z Francúzska. Pápež reformátor, staral sa o nápravu kňazov, bojoval proti simónii, laickej investitúre, potláčal zlozvyky, zvolával synody. Zomrel 19. 4. 1054.

Myšlienky pre deti a mladých

Žijete s ľuďmi, ktorí vás prevyšujú? Uprednostňujte pokiaľ možno, ich čestné túžby pred svojimi.

sv. František Saleský

Stratený je všetok čas, ktorý nestrávime v láske.

Torquato Tasso

Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.

Kniha prísloví 16, 20

Boh sa o mňa stará každý deň. Som šťastný a požehnaný, lebo mu dôverujem! – Biblia hovorí o tom, že ak chceš byť naozaj šťastný, stačí, že budeš veriť v Boha a počúvať, čo hovorí. Keď mu dôveruješ, tvoje srdiečko je plné lásky a tvoja myseľ sa naplní dobrými myšlienkami. Budeš chcieť robiť dobré skutky a pomáhať ľuďom okolo seba. Prežiješ každú minútu dňa, pretože uveríš, že Boh sa o teba stará. Môžeš sa radovať, veď si požehnaný!

Duša zostane v očistci pokým sa neočistí od hriechov a kým si neodtrpí svoj trest. Očistec ostane do posledného súdu, potom bude už iba nebo a peklo. Do pekla prídu duše tých, čo zomreli v smrteľnom hriechu. Boh trestá zlých v pekle večnou mukou.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pri svätej omši čiže pri Pánovej večeri sa zhromažďuje Boží ľud pod predsedníctvom kňaza, ktorý zastupuje osobu Krista, na slávenie pamiatky Pána čiže eucharistickej obety. Preto o takomto miestnom zhromaždení svätej Cirkvi v plnej miere platí Kristovo prisľúbenie „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Veď pri slávení omše, v ktorej sa bez prestania sprítomňuje obeta kríža, Kristus je skutočne prítomný v zhromaždení zídenom v jeho mene, a to v osobe kňaza, vo svojom slove a najmä podstatne a trvalo pod eucharistickými spôsobmi.

Omša sa skladá určitým spôsobom z dvoch častí, a to: z liturgie slova a z liturgie Eucharistie, ktoré tak úzko súvisia, že tvoria jeden kultový úkon. V omši sa pripravuje stôl jednak Božieho slova, jednak Kristovho tela. Veriaci sa tu poučujú a živia. Niektoré obrady bohoslužbu otvárajú, iné ju zakončujú.

Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu a Kristus, pritomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium.

Čítania Božieho slova sú dôležitým prvkom liturgie, a preto ich majú všetci počúvať s úctou. Hoci v čítaniach zo Svätého písma sa Božie slovo obracia na všetkých ľudí všetkých čias a je im zrozumiteľné, jeho väčšia zrozumiteľnosť a účinnosť sa ešte podporuje živým výkladom, to jest homíliou, ktorá je časťou liturgického úkonu.

Medzi časťami liturgie určenými kňazovi prvé miesto zaberá eucharistická modlitba, ktorá je vrcholom celého slávenia. Ďalej sú to modlitby: kolekta, modlitba nad obetnými darmi a modlitba po prijímaní. Kňaz, ktorý v zastúpení Kristovej osoby predsedá zhromaždeniu, prednáša tieto modlitby Bohu v mene všetkého svätého ľudu a v mene prítomných. Preto sa právom nazývajú „predsedníckymi modlitbami“ (orationes praesidentiales).

Kňazovi v úlohe predsedu zhromaždenia patrí ešte predniesť primerané výzvy predvídané v samom obrade. Kde to rubriky stanovujú, môže celebrant tieto výzvy primerane prispôsobiť, aby zodpovedali chápaniu zúčastnených; kňaz má však dbať na to, aby vždy sám zachoval zmysel výzvy, ktorá sa uvádza v misáli, a krátko ju vysvetlil. Predsedajúci kňaz má ďalej ohlasovať Božie slovo, ako aj udeľovať záverečné požehnanie. Okrem toho môže celkom stručne uviesť veriacich do omše dňa po úvodnom pozdrave a pred úkonom kajúcnosti, do liturgie slova pred čítaniami a do eucharistickej modlitby pred prefáciou, nikdy však nie počas eucharistickej modlitby: napokon niekoľkými slovami pred prepustením veriacich môže uzavrieť celý posvätný úkon.

Povaha „predsedníckych“ častí vyžaduje, aby ich kňaz predniesol jasne a nahlas a aby ich všetci pozorne počúvali. Preto kým ich kňaz prednáša, nech sa nekonajú iné modlitby alebo spevy, nech umĺkne aj organ a iné hudobné nástroje.

Kňaz prednáša modlitby ako predsedajúci v mene Cirkvi a zhromaždeného spoločenstva, niekedy však iba vo svojom mene, aby svoju službu konal s väčšou pozornosťou a nábožnosťou. Tieto modlitby, ktoré sú pred čítaním evanjelia, pri príprave obetných darov, ako aj tie, ktoré sa uvádzajú pred kňazovým prijímaním a po ňom, hovorí potichu.

Pre tradičných katolíkov

c) Vševediaci Ježiš Kristus, vtedy keď vypovedal slová ustanovenia, s plnou istotou predvídal, že apoštoli a celá katolícka cirkev s jej miliónmi a miliónmi zbožných veriacich budú tieto samé o sebe jasné a určité slová rozumieť v zmysle vlastnom a doslovnom. Keby Ježiš Kristus chcel, aby jeho slová neboli brané doslovne ale len obrazne, bol by musel aj inak hovoriť, aby sám nebol príčinou nevyhnutnej mýlky v následkoch hrozného bludu, ba modloslužobníctva. Keďže ale bez rúhania si ani len myslieť nemôžeme, že by nám náš Božský Spasiteľ v tak dôležitej veci bol dal celkom zásadnú príčinu k bludu, ba k modloslužobníctvu, musíme brať slová ustanovenia vo vlastnom a doslovnom zmysle.

d) Ježiš Kristus vypovedal slová ustanovenia pred svojou smrťou a prikázal: „Toto čiňte na moju pamiatku!“ V tej slávnostnej hodine chcel urobiť posledný poriadok, spraviť testament, založiť zmluvu, ustanoviť sviatosť. Všetko toto sa musí diať jasnými slovami, nedvojzmyselnými (ktoré nepripúšťajú viac zmyslov), bez všetkých obrazných spôsobov rozprávania. Neznamenalo by to päsťou biť do tváre Božskej svätosti a múdrosti, keby sme tvrdili, že Ježiš Kristus v tak dôležitej veci použil dvojzmyselného, obrazného spôsobu rozprávania? Jeho slová ustanovenia musíme teda bez akejkoľvek pochybnosti brať v doslovnom zmysle.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.