Meniny, sviatky, svätí – 19. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Alfréd
  • Leoš
  • Leo
  • Garfield
  • Garth
  • Rhonda
  • Ronda
  • Myron

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Romuald (opát, ľubovoľná spomienka) a svätá Juliana Falkonieri (panna). – Svätý Romuald je zakladateľ rehole kamaldulov. Bol prísny reformátor mníchov. Zomrel 19. 6. 1027 v Ravenne. – Svätá Juliana bola neterou svätého Alexia Falkonieriho, spoluzakladateľa Služobníkov Panny Márie. Založila rehoľu Máriiných služobníc. Zomrela asi v roku 1341 vo Florencii.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Uvažujte pozorne, koľko trpel náš Pán a vedzte, že trpel pre to, aby si získal vaše srdce a vašu lásku.

sv. František Saleský

Pán naliehavo potrebuje horiace duše bez duchovných problémov, večných prekážok lásky. Duše, ktoré všetko spálili, do ohňa Božej lásky privádzajú druhých.

Chiara Lubichová

A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený.

Kniha proroka Joela 3, 5

Byť s Bohom naveky vôbec nie je ťažké. Ak chcem, aby ma zachránil, len ho poprosím. Je to predsa ľahké! – Niekedy si ľudia myslia, že nasledovať Boha stojí veľa. Vraj stále musíme niečo robiť a je to náročné. Myslia si, že musia robiť len tie správne veci a že sa dostanú do neba iba vtedy, keď budú dokonalí. Ale tak to nie je! Boh nám hovorí, že jediné, čo máme robiť, je prosiť ho, aby bol s nami. Ak mu dôverujeme, že sa o nás postará, hovoríme mu, že ho máme radi a že chceme, aby sa stal najdôležitejšou súčasťou nášho života. Tak ho nasledujme! Je to predsa jednoduché!

Kto ohováral blížneho, musí sa ospravedlniť a nakoľko je to možné, chrániť jeho česť. Aj posmievanie a opovrhovanie je hriechom proti 8. Božiemu prikázaniu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Podľa starodávnej tradície sa kresťania z nábožnosti modlievali v určité hodiny dňa, a to aj uprostred práce, aby tak napodobňovali apoštolskú Cirkev. Táto tradícia sa utvárala rozličným spôsobom a postupom času nadobudla formu liturgického slávenia.

Liturgická obyčaj Východu i Západu si zachovala terciu, sextu a nónu, a to najmä preto, že sa na tieto hodiny dňa viazala spomienka na určité udalosti z Pánovho umučenia a na počiatky šírenia evanjelia. Druhý vatikánsky koncil rozhodol, aby sa kratšie posvätné hodiny (tercia, sexta a nóna) v chóre zachovali (porov. SC 89 e).

Liturgický zvyk modliť sa tieto tri posvätné hodiny nech teda dodržia tí, čo sa venujú rozjímavému životu: týmto ustanovením však ostávajú nedotknuté ich osobitné právne predpisy. To isté sa odporúča aj všetkým ostatným, najmä ak sa zúčastňujú na exercíciách alebo pastoračných zhromaždeniach.

Mimo chóru – ak sa to neprotiví osobitným právnym predpisom – možno si vybrať jednu z troch posvätných hodín, a to najbližšiu príslušenej časti dňa.

Pre tradičných katolíkov

Na začiatku modlitby požehnáva kňaz vodu. Voda totiž predstavuje veriaci ľud, ktorý potrebuje požehnanie. Pri zádušnej svätej omši nepožehnáva kňaz vodu, pretože dušičky v očistci sa už nenachádzajú pod súdnou mocou cirkvi. Víno nebýva žehnané, pretože to predstavuje Krista Pána, ktorý nepotrebuje žehnania, lebo on Sám je žriedlom každého požehnania. Zmiešanie vína s vodou predstavuje spojenie božskej i ľudskej prirodzenosti v Kristovi a zároveň spojenie veriacich s Kristom, čo má byť i účinkom omše svätej.

Potom kňaz ide do prostriedku oltára a tam, pozdvihnúc kalich oboma rukami sa s pozdvihnutými očami modlí ku krížu Umučenia: „Obetujeme Tebe, Pane, kalich spasenia, prosiac Tvoju dobrotivosť: aby pred tvárou Tvojej božskej Velebnosti pre spasenie celého sveta s milou vôňou sa povznášal. Amen.“ Kalich s vínom nazýva kňaz v tejto modlitbe kalichom spasenia čiže kalichom, ktorý prináša spasenie, nie, akoby už teraz ním bol, ale že víno, ktoré je v kalichu, bude premenené v predrahú krv Ježiša Krista. Pri obetovaní vína nehovorí kňaz v jednotnom čísle, ale v množnom, hovoriac: „Obetujeme Teba atď.“, lebo veriaci nového Zákona, sú ľud kňazský, a preto i v istom zmysle s kňazom spoluobetuje. (Viď hlavu 20.)

Po obetnej modlitbe kňaz robí s kalichom tak, ako s hostiou na paténe, znamenie kríž nad korporálom; postaví ho na oltár a prikryje pallou. Potom hlboko skloniac sa nad oltárom sa kňaz pokoruje pred Pánom v modlitbe: „V duchu poníženosti a skormúteným srdcom nech sme Tebou Pane prijatí, a obeta naša nech sa tak koná dnes pred tvárou Tvojou, aby sa Tebe, Pane Bože, ľúbila.“ Táto modlitba je tu na svojom mieste: lebo poníženosť a skormútenosť sú predovšetkým potrebné, aby Boh milostivo vzhliadol na nás a doprial nám milosrdenstvo. Po tomto pokorení sa kňaz opovažuje pozvať samého Boha Ducha Svätého, aby zostúpil a chlieb a víno premenil v predrahé Telo i Krv Ježiša Krista. Modlí sa rozopínajúc svoje ruky, akoby mal objať Ducha Božieho a do srdca svojho zniesť: „Príď, Posvätiteľu, všemohúci večný Bože! a požehnaj túto obetu, Tvojmu svätému menu pripravenú.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.