Meniny, sviatky, svätí – 19. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Gertrúda
  • Ivo
  • Gertrude
  • Saul
  • Trudy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Peter Celestín V. (pápež), svätý Urban I. a svätý Teofil (kňaz). – Svätý Teofil sa narodil v Corte na ostrove Korzika. Bol ľudový misionár OFM, veľký ctiteľ Kristovho utrpenia a Panny Márie. Zomrel 19. 5. 1790 vo Fucechiu v Taliansku.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.

sv. František Saleský

Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou.

Gertrud von Le Fort

A ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie.

Kniha proroka Izaiáša 58, 10

Môžem pomôcť iným, keď to potrebujú. Podám im pomocnú ruku, nech sa aj oni radujú! – Keď si bol ešte malé bábätko, potreboval si veľa starostlivosti. Ale čím si starší, tým viac starostlivosti môžeš preukazovať ty ostatným. Ak si tvoja sestrička udrie koleno, môžeš jej ho obviazať. Ak tvoj kamarát nemá čo obedovať, môžeš sa s ním podeliť o svoj obed. Pomáhať ostatným je krásny spôsob, ako im ukázať jasné svetlo Božej lásky. Ako môžeš pomôcť dnes?

Hriešne prisahá ten, kto prisahá bez potreby, falošne, alebo prisahá, že urobí niečo zlé. Zložiť sľub znamená dobrovoľne sa zaviazať Bohu, že urobíme niečo dobré.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Na svätú omšu je potrebné prísť skôr, aby sme sa mohli modlitbou aleob rozjímaním pripraviť na slávenie takého veľkého a vznešeného tajomstva. Preto má byť v kostole i v sakristii úplné ticho. Ak sa niekde niekedy modlia veriaci spoločne ruženec alebo iné modlitby, treba ich skončiť skôr, ako sa začne sláviť svätá omša, aby vznikol priestor na posvätné ticho.

Plnú účasť na svätej omši máme vtedy, keď pristúpime aj k svätému prijímaniu. Pravda, ak nie sme zaťažený ťažkým hriechom; kto má nejaký ťažký hriech, nech čím skôr pristúpi k sviatosti zmierenia, aby mohol prijať sväté prijímanie, alebo ho hlboko oľutuje dokonalou ľútosťou, aby mohol/a prijímať aspoň duchovne čiže túžbou, ale na sväté prijímanie ísť nemôže.

Kto už bol v jeden a ten istý deň na svätom prijímaní, môže ísť na prijímanie aj druhý raz, ale musí mať plnú účasť na svätej omši, čiže musí byť na nej prítomný hneď od začiatku do konca.

Konštitúcia o posvätnej liturgii (SC 47) hovorí: „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, svojej milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania – sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímaním Krista duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“

Svätá omša je vrcholom, centrom kresťanského života. V nej Boh Otec v Kristovi posväcuje svet a Boží ľud skrze Krista vzdáva najväčšiu úctu Bohu. Okrem toho prostredníctvom svätej omše si prisvojujeme ovocie Kristovej obety, čiže ňou sa v nás uskutočňuje dielo spásy.

Preto sa Cirkev veľmi usiluje, aby veriaci na tomto tajomstve boli prítomní nie ako cuzdí a nemí pozorovatelia, ale aby sa na posvätnom úkone zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne (SC 48). A tak omša v širšom zmysle je spoločná obeta kňaza a Božieho ľudu (Modlite sa, bratia, aby sa moja i vaša obeta…)

Pri liturgických úkonoch má každý, tak celebrant, ako aj veriaci, konať len to, ale zasa všetko to, čo prináleží jeho funkcii povahy vecí a liturgických noriem (SC 28).

Z toho vyplýva, že vlastnými časťami veriacich sú spevy na vstup, obetovanie, prijímanie. Aj odpovede kňazovi, prvé a druhé čítanie a medzispevy, zvolania pri príslušných úkonoch, úkon kajúcnosti, prinášanie obetných darov, modlitby veriacich sú úkony veriacich.

Vrcholom účasti je sväté prijímanie, na ktoré ná Cirkev volá ako na Baránkovu hostinu.

Vlastnými časťami kňaza celebranta sú orácie, obrad prípravy obetných darov a najmä eucharistická modlitba, ktorú majú všetci nábožne počúvať, obrady prijímania, požehnanie a prepustenie veriacich.

V prvých dňoch kresťanstva bolo veľkým trestom dočasné vylúčenie z účasti na svätej omši pre niektoré väčšie hriechy. Dnes Cirkev zdôrazňuje veriacim, aby sa aspoň v nedele a prikázané sviatky povinne zúčastňovali na svätej omši.

V nedeľu, ktorá je dňom Pána, veriaci sú povinní zísť sa vedno, aby počúvali Božie slovo a mali účasť na Eucharistii, a tak slávili pamiatku umučenia, zmŕtvychvstania a slávy Pána Ježiša a vzdávali vďaky Bohu (SC 106).

Pre tradičných katolíkov

Tak nájdeme v našej svätej cirkvi život teplý, svieži a plný; a ona ho chce v priebehu roku vdýchnuť všetkým svojim dietkam. K tomuto cieľu má slúžiť i rozmanitá krása farieb, ktorou ozdobila svoje sväté sviatky a dni; lebo tie rozličné farby majú svoju vlastnú reč, ktorá poukazuje na duchovné, Božské a večné.

Farby, ktoré cirkev s vylúčením každej inej farby predpísala, sú nasledujúce: biela, červená, zelená, fialová (modrá, svetlá) a čierna.

Farba biela ako farba svetla je znakom duševnej radosti, čistoty, nevinnosti a svätosti. Preto ju cirkev používa na radostné a slávne sviatky Pána, na sviatky blahoslavenej Panny Márie, na dni svätých anjelov a svätých, ktorí nie sú mučeníkmi.

Pre všetkých veriaich je biela farba napomenutím, aby svoje biele krstné rúcho priniesli čisté a nepoškvrnené pred súdnu stolicu Božiu. I má im byť stálym vzývaním, aby Pánu Bohu horlivo slúžili, podľa príkladu svätých čistotu vo svojom stave zachovávali, svoje neporiadne srdce na pozemské veci neviazali a po tých veciach, ktoré sú nebeské, túžili, že by niekedy mohli byť pripočítaní k vyvoleným, ktorí v bielych rúchach stoja pred trónom Božím.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.