Meniny, sviatky, svätí – 19. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Jozef
 • Josef
 • Josefa
 • Josefína
 • Jo
 • Joe
 • Jose
 • Josefina
 • Joseph
 • Josephine
 • Josie
 • Joey

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Jozef (ženích Panny Márie, slávnosť). Tento sviatok na Východe mal spomienku v 8. storočí. U nás sa slávil od roku 1195. Pre celú Cirkev sviatok nariadil pápež Gregor XV. v roku 1621. V Kódexe cirkevného práva je medzi prikázanými sviatkami. U nás, ako aj v mnohých krajinách na základe právnických úprav nie je prikázaným sviatkom.

Myšlienky pre deti a mladých

Kto sa dá ovládnuť hnutiami hnevu, čoskoro sa stane zúrivým a neznesiteľným.

sv. František Saleský

V slovníku lásky slovo „nemožné“ neexistuje.

Robert Mäder

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Kniha žalmov 136, 1

Je toľko vecí, za ktoré chcem Bohu ďakovať – domov, rodina, kamaráti, to všetko, čo mám tak rád. – Keď tvoj kamarát urobí pre teba niečo pekné, poteší ťa to. Usmeješ sa a povieš: „Ďakujem!“ Aj Boh robí pre nás veľa krásnych vecí a veľmi sa mu páči, keď sa mu za to poďakujeme. Nabudúce, keď si uvedomíš, koľko nádherných vecí ti Boh dal, ako napríklad pohodlnú posteľ, v ktorej spíš, poďakuj sa mu!

Peter je grécke slovo, znamená Skala. „Kľúče od nebeského kráľovstva“ znamenajú najvyššiu duchovnú moc v Cirkvi. Túto moc odovzdal Ježiš Petrovi. Svätý Peter bol biskupom v Ríme a tam aj zomrel, preto je rímsky biskup vždy aj nástupcom svätého Petra.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ježišu, Vykupiteľ a Spasiteľ sveta, Syn živého Boha, kľačím pred tebou, odprosujem ťa a chcem zadosťučiniť za všetky zlorečenia tvojmu najsvätejšiemu menu; za všetky krivdy, ktoré trpíš v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti; za všetky potupovania tvojej nepoškvrnenej panenskej Matky a za všetky očierňovania a hanenia tvojej nevesty, Katolíckej cirkvi. Ježišu, ty si povedal: „Čokoľvek budete prosiť od Otca v mojom mene, dá vám.“ Vrúcne ťa prosím za bratov, ktorí sú v nebezpečenstve hriechu. Ochraňuj ich pred pokušeniami odpadnutia od pravej viery. Chráň tých, ktorí sú už na okraji priepasti nevery. Daj všetkým svetlo poznania pravdy, odvahu a silu do boja proti zlému, vytrvalosť vo viere a v činorodej láske. O to prosíme, dobrotivý Ježišu, v tvojom mene nebeského Otca, s ktorým žiješ a kraľuješ v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za vytrvalosť vo viere – za iných

Pane, Bože môj, z vrúcnej lásky k tebe a s opravdivou dokonalou ľútosťou nad všetkými mojimi hriechmi vďačne prijímam od teba všetky trápenia života a už teraz s najväčším uspokojením a vďačnou mysľou prijímam z tvojich rúk akýkoľvek spôsob smrti, aký sa len tebe bude páčiť, so všetkými úzkosťami, trestami a bolesťami ako záslužnú pokutu za hriechy. Vrúcne ťa prosím, Pane, daj mi k tomu svoju milosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vzbudenie odovzdanosti do Božej vôle

Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji.

Strelné modlitba

Pre tradičných katolíkov

Hlava 18. – Aby sme mali účasť na ovocí omše svätej, musíme sa na nej zúčastniť úctivo

Aby si mal účasť na ovocí omše svätej, musíš sa na nej zúčastniť nielen pozorne, ale i úctivo.

Neomylný cirkevný tridenstký koncil hovorí: „Keďže musíme s nutnosťou vyznávať, že všetci kresťania nemôžu vykonať žiadne iné tak sväté a Božské dielo, ako je práve toto hrozné tajomstvo, v ktorom denne skrze kňaza býva na oltári obetovaná tá obeta, ktorá pôsobí život a ktorá nás zmierila s Bohom Otcom: z toho nadostač vyplýva, že máme vynaložiť všetku horlivosť a starostlivosť na to, aby (táto obeta), koľko len môžeme, bola konaná s najväčšou vnútornou čistotou srdca a s vonkajším preukazovaním nábožnosti i zbožnosti.“ (Sed. 22.)

To sú slová veľmi pamätné, ktoré by si mali vziať dobre k srdcu nielen kňazi, ale i všetci, ktorí sa na omši svätej zúčastňujú; títo, aby boli so všetkou úctivosťou účastní na omši svätej; tí ale, aby so všemožnou nábožnosťou najvätejšiu obetu konali.

O židovských obetách hovorí historik Jozef Flavius, že v židovskom chráme denne konalo služby sedemsto kňazov a levitov; tí obetné zvieratá zabíjali, čistili, rozsekávali a na oltári pálili. To sa dialo s takou úctivosťou a s takým tichom, akoby bol býval v chráme len jeden kňaz. Ak teda židia preukazovali takú úctivosť svojej zvieracej obete, ktorá bola len predobrazom našej obety omše svätej, čím viac máme my kresťania preukazovať všetku možnú úctivosť a nábožnosť najvyššiemu tajomstvu, obete omše svätej, v ktorej býva najsvätejší Baránok Boží, kvôli našej spáse zabitý duchovným spôsobom; čím viac máme byť my pritom prítomní s najväčšou úctou a s najvyšším mlčaním!

Príkladom židovských kňazov sa riadili i prví kresťania. Svätý Ján Zlatoústy hovorí o nich nasledovne: „Keď mali vstúpiť do chrámu, pokorne bozkali prah dverí a pri omši svätej zachovávali také ticho, akoby nikoho v kostole nebolo.“ Také úctivé ticho prikazuje kresťanom i liturgia svätého Jakuba, kde sa hovorí: „Všetci ľudia majú mlčať, s bázňou a trasením stáť a na nič pozemské nemyslieť, lebo príde kráľ všetkých kráľov, náš Pán Ježiš Kristus, aby bol zabitý a veriacim svojím za pokrm vydaný.“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.