Meniny, sviatky, svätí – 2. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Erik
 • Erika
 • Mia
 • Nela
 • Eric
 • Vanesa
 • Vanessa

Všetko najlepšie.

Dnes je sviatok Obetovanie Pána, má ľudový názov Hromnice. Sviatok sa slávil v Jeruzaleme už v 4. storočí. V Ríme ho prijali v 7. storočí. Dlho bol názov sviatku Očisťovanie Panny Márie. Od roku 1960 bol v súlade s východnou tradíciou vyhlásený za sviatok Pána, od roku 1969 Obetovanie Pána.

Patrón dňa je svätý Erik (kráľ, mučeník). Erik sa narodil okolo roku 1120, vládol ako Erik IX. Jedvardson. Vzorne si plnil povinnosti panovníka, do smrti viedol podľa dobových údajov bohabojný, asketický život. Vynikal zvlášť ako obhajca utláčaných. Zaslúžil sa o pokresťančenie Fínov. Pri bohoslužbe v kostole v Uppsale bol zákerne zavraždený 18. mája 1160.

Myšlienky pre deti a mladých

Aké šťastné sú duše, čo slúžia Bohu! Za všetko, čo konáme pre Boha, dostaneme veľkú odmenu v tomto i v budúcom živote.

sv. František Saleský

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

1 Kor 13, 4 – 7

Dal si mi život a ukázal milosť. A staral si sa o mňa po celý môj život.

Kniha Jób 10, 12

Boh je so mnou každý deň. Pomáha mi nájsť svoj sen. – Jób, muž, ktorý povedal tieto slová, si prechádzal naozaj neľahkým údelom. Ale napriek tomu, že mal veľa starostí, stále veril Bohu a dôveroval mu. Spoliehal sa na všetky dobré veci, ktoré Boh urobil v jeho živote. Vedel, že Boh mu pomohol v minulosti a že mu pomôže aj v budúcnosti. Rovnako sa Boh postará aj o teba!

Zlí duchovia nás nenávidia. Závidia nám, že môžeme byť spasení. Preto nás navádzajú na zlo, aby sme prišli do pekla (pokúšanie Pána Ježiša). Pokušeniu treba odporovať a prosiť Pána Boha o pomoc.

Katechizmus

Pre dospelých

Na spásu je potrebné veriť základné pravdy viery. Preto každý človek má poznať a veriť týchto šesť hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca; dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Pre človeka je šťastím a vyznamenaním, že mu Boh dáva pri narodení za strážcu jedného anjela, ktorý ho sprevádza od narodenia až po smrť a chráni ho pred nebezpečenstvami tela i duše rozličnými vnuknutiami, ktoré si treba všímať a aj sa podľa nich riadiť. K anjelovi strážcovi sa má teda modliť nielen dieťa, ale aj dospelý človek.

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol/viedla život bohumilý. A tak tebou chránený(á), bol(a) raz v nebi spasený(á). Amen.

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!

Hlavné prikázanie (Lk 10, 27 – 28)

Desatoro Božích prikázaní sú prirodzeným zákonom a človek sa už svojím rozumom dopracuje k ich nevyhnutnosti a záväznosti. Boh bude všetkých ľudí súdiť podľa nich. Aby sa nik nemohol vyhovárať, že o týchto príkazoch nevedel, a teda ani nemohol podľa nich žiť, Boh ich slávnostne vyhlásil na hore Sinaj Izraelitom a odovzdal ich Mojžišovi na dvoch kamenných tabuliach (Ex 20, 1 – 17). Na prvej sú tri prikázania, ktoré sa vzťahujú na Boha, na druhej je sedem, ktoré sa vzťahujú na blížneho. Okrem toho ich vtlačil do svedomia každého človeka. Sme ich povinní zachovať, lebo ich Ježiš potvrdil a prikázal zachovávať: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5, 17)

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pán Ježiš Kristus slovami „Čo zviažete na zemi, bude zviazané i v nebi…“ (Mt 18, 18; 16, 19) splnomocnil Cirkev, aby svojim veriacim vydávala zákony. Preto každý kresťan katolík je povinný zachovávať aj pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Každý piatok je deň pokánia, lebo v ten deň zomrel za nás Spasiteľ. Kajúcnymi skutkami sa pripájame aspoň nepatrne k jeho obete, a tak sa hlásime k jeho krížu. V piatok sme povinní dodržať pôst (odoprieť si mäsitý pokrm, alkoholický nápoj, fajčenie alebo nejakú zábavu) alebo vykonať skutok zbožnosti (účasť na svätej omši, čítanie zo Svätého písma alebo katechizmu, pobožnosť krížovej cesty, modlitba posvätného ruženca, …) alebo skutok lásky k blížnemu (návšteva chorých, ich opatera, …). Ak na piatok pripadne sviatok na stupni slávnosti, pôst odpadá.

Na každú pozemskú prácu potrebujeme určité náradie. Tak je to aj pri práci pre našu spásu. Aby sme túto spásu mohli dosiahnuť, ustanovil Pán Ježiš pre každý úsek ľudského života potrebné sviatosti, viditeľné znaky, ktorými nám udeľuje milosť. Týchto sviatostí je sedem:

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Eucharistia.
 4. Pokánie.
 5. Pomazanie chorých.
 6. Posvätná vysviacka.
 7. Manželstvo.

Pre tradičných katolíkov

Ale prečo si teda nevyprosujete„, pýta sa Leonard z Porto-Maurizio, „tak a s podobnou dôverou všetky milosti, ktoré sú pre vás potrebné, ba prečo neprosíte dôverne o celkom osobitné milosti? Ak chcete prijať moju radu, proste pri každej omši svätého Pána Boha o milosť, aby z vás urobil veľkých svätcov. Alebo nazdávate sa, že by to bolo priveľa? Nože sa rozpamätajte na evanjelium; či v tom náš božský Spasiteľ, Ježiš Kristus, zreteľne nehovorí, že za pohár studenej vody, z lásky podanej, nám dá odmenu? A čo, keď mu pri omši svätej obetujeme krv Jeho jednorodeného Syna, či nám za ňu nedá storáz väčšiu odmenu? Ako teda môžete o tom ešte pochybovať, že skrze omšu svätú môžete obsiahnuť všetky čnosti a dokonalosti, potrebné k tomu, aby ste sa stali svätými, áno, veľkými svätými?

Ó, požehnaná a nad všetko chválená a velebená buď preto omša svätá! A vy, ó, otvorte svoje srdcia a prosti pri omši svätej len o veľmi veľké milosti; veď sa modlite k svojmu Bohu, ktorý keď rozdáva, nestáva sa chudobnejším. Ba, čím viac sa budete modliť, tým viac budete dostávať.

Omša svätá má skutočne nekonečnú moc neičo vyprosiť, tak pre nekonečne veľkú cenu obety, ako i pre nekonečne vysokú dôstojnosť najvyššieho kňaza, ktorý obetuje. Ona je obetou nekonečnej pôsobivosti. „„, hovorí svätý Ján Zlatoústy, „tú istú moc a pôsobnosť ako sama smrť Kristova na kríži„, a niet takej veľkej milosti, ktorú by sme si nemohli vyprosiť obetovaním omše svätej.

Čerpaj teda z tohoto nevyčerpateľného, bohatým prúdom tečúceho prameňa všetkých milostí, ktorý pre nás v omši svätej vyviera. Ako len môžeš, tak často chodievaj na omšu svätú aj v týždni, keď ťa pri tom nezdržujú povinnosti stavu a skutky lásky k blížnemu. Nikdy nezabudni, keď ťa tlačí ťarcha duchovných i časných potrieb, utiekať sa k nevysloviteľne mocnej omši svätej. V nej máš najmocnejšiu, najpôsobivejšiu obetu prosebnú, ktorou si vymôžeš nielen všetky duchovné dobrodenia, ale dosiahneš i všetky časné dobré veci, ak by to bolo na slávu Bohu a na úžitok duši tvojej. V omši svätej je opravdivo trón milosti, ku ktorému máme podľa vyzvania svätého Pavla s dúfaním pristúpiť, aby sme došli milosrdenstva a našli milosť. (Žid/Hebr 4, 16).

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.