Meniny, sviatky, svätí – 2. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Xénia
  • Oxana
  • Jarmil
  • Brock
  • Myrna

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Marcelín a Peter (mučeníci, ľubovoľná spomienka), svätá Blandína (panna, mučenica), svätá Albína (Blanka) a svätý Nikefor (biskup). – Svätí Marcelín a Peter zomreli v Ríme za Diokleciánovho prenasledovania okolo roku 303. V Ríme na Via Merulana majú baziliku. – Svätá Blandína bola otrokyňa z Lyonu. Pre vieru bola predhodená divokej zveri a napokon bola sťatá v roku 177. Martyrológium spomína v tento deň svätého 90-ročného biskupa Pothina a svätú Blandínu. Oni spolu so 46 veriacimi položili život za vieru v Lyone. – Svätá Albína bola spolumučeníčka so svätou Blandínou. – Svätý Nikefor bol konštantínopolský patriarcha, ochranca posvätných obrazov. Zomrel v roku 629.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Nič nerobí Boží zákon taký ťažký ako chcieť ho zachovávať iba vtedy, keď sa zhoduje s našimi chúťkami a záľubou.

sv. František Saleský

S láskou je ľahšie všetko, čo je pre rozum príliš ťažké.

Hatif

Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím po žiali.

Kniha proroka Jeremiáša 31, 13

Niektoré dni sú zábavné, niektoré nie. Ale počas všetkých dní Boh ma miluje! – Každý si občas prechádza náročným obdobím. Ale Boh nám hovorí, že toto obdobie nebude trvať naveky. Ak tvoja rodina prežíva ťažké obdobie, pamätaj, že Boh je s tebou a upokojí ťa. A spomeň si, že Boh čoskoro prinesie radosť do tvojej rodiny. Zlé časy nebudú trvať naveky, ale Božia láska áno!

„Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. … beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18, 6 – 7) (Eleazar)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Krátke vyloženie Najsvätejšej sviatosti: treba usporiadať tak, aby sa pri ňom ešte pred požehnaním Najsvätejšou sviatosťou venoval istý čas čítaniu Božieho slova, spevom, prosbám a tichej modlitbe. Po tichej modlitbe možno recitovať alebo spievať niektoré litánie k Pánu Ježišovi. Vyloženie sviatosti len kvôli požehnaniu sa zakazuje.

Dlhšie vyloženie Najsvätejšej sviatosti: v kostoloch a kaplnkách, v ktorých sa uschováva Eucharistia, odporúča sa každoročné slávnostné vyloženie Najsvätejšej sviatosti na istý čas, aj keď nie je celkom súvislý, aby miestne spoločenstvo mohlo s väčšou oddanosťou rozjímať o tomto tajomstve a uctievať ho.

Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, – pod spôsobom chleba z lásky ukrytý! – [: Srdce moje tebe sa len oddáva, – že si Pánom jeho, vďačne uznáva. :]

Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, – ale sluch ma učí pevnú vieru mať. – [: Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, – ten klamať nemôže, kto je Pravda sám. :]

Na kríži sa skrylo samo božstvo len, – tu i človečenstvo skryté zbožňujem. – [: V oboje ja verím, Bože vznešený, – a prosím, čo prosil lotor skrúšený. :]

Ó, pamiatka smrti Krista Ježiša, – chlieb náš živý, sladkosť sveta najvyššia. – [: Daj, nech duch môj vždy len tebou sa živí, – po sladkosti tvojej vždy je dychtivý. :]

Ó, Baránku Boží, Kriste, Pane môj, – v neskonalej láske dnes sa so mnou spoj. – [: Tvojej krvi stačí kvapka jediná, – aby z všehomíra zmyla sa vina. :]

Ako Tomáš rany ja tu nevidím, – predsa ťa vyznávam, že si Boží Syn. – [: Rozmnož vo mne vieru i nádej k tebe, – láskou srdce tiahni do neba k sebe. :]

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci; spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý: prídu všetky národy a budú sa ti klaňať.

Zjv 5, 3 – 4

Pre tradičných katolíkov

Veľmi sa pri omši svätej odporúča, ako pri pamiatke krvavej obety na kríži, rozjímať o prehorkom umučení a smrti Ježiša Krista. Teda pri modlitbe stupňovej si predstav, môj milý kresťan, ako Kristus Pán v getsemanskej záhrade padol od zármutku nad hriechmi celého sveta na svoju tvár a i pre tvoje spáchané hriechy podstúpil smrteľné úzkosti a cedil za ne krvavý pot. Pováž, koľko tvoj láskavý Spasiteľ vtedy za teba trpel. Dívaj sa v duchu na to, ako sa Ježiš začínal zarmucovať a bol smutným pre tvoje hriechy. Ako ležiac na zemi sa za teba modlil a podstúpil smrteľný zápas, v ktorom od úzkosti svojho Srdca, smutného až na smrť, sa krvou potil.

Stupňové modlitby sú dokonané, kňaz rozpína svoje ruky k nebesám, akoby chcel objať Božiu pomoc, spína ich na prsiach na znak svojej pobožnosti a pritom veriacim hovorí: „Oremus! Modlime sa!“ vyzvanie, ktoré sa pri omši svätej často opakuje a býva pre veriacich napomenutím, aby sa chránili roztržitosti a nábožne sa modlili. Načo toto napomenutie a vyzývanie k modlitbe. Čo znamená to často opakované slovo: „Oremus! Modlime sa!“ vo svätej obete? Kňaz chce mať pomoc, nespolieha sa na svoju silu a cnosť. Je hlboko presvedčený, že si nezaslúži, aby ho Boh vyslyšal; preto sa obracia k celej obci, aby od nej dostal podporu k modlitbe. Chce povedať: Modlite sa všetci so mnou, aby nám bol Boh milostivý! Veď nie je možné, aby spoločná, zjednotená modlitba nedošla vyslyšania?

„Oremus! Modlime sa!“ To slovo znamená i pre nás mnoho! Koľkokrát odznelo toto slovo v našich ušiach! Nože vyhovme tej žiadosti a spojme svoje modlitby s modlitbami kňaza.

„Modlime sa!“ Tak hovorí otec, hlava celej rodiny. Všetkých, za ktorých je zodpovedný, teda i domáce služobníctvo pozýva k modlitbe a má starosť o to, aby všetci verne plnili svoje náboženské povinnosti.

„Modlime sa!“ Tak hovorí matka v kruhu svojich detí, kým otec, blízko alebo ďaleko, musí chodiť za prácami svojho povolania. S nábožnou matkou už zavčas spínajú deti svoje ručičky k modlitbe. Po modlitbe poznať rodinu, že je kresťanská. Modlitba je svätá páska, ktorá priväzuje k nebu.

„Modlime sa!“ Tak hovorí predstavený svojim podriadeným; lebo všetky stavy majú pozdvihovať svoje oči k Bohu, najvyššiemu Pánovi i predstavenému a Darcovi všetkých dobrých vecí. Každá práca má byť jemu posvätená. Všetko Bohu môjmu ku cti!

„Modlime sa!“ Tak volávajú katolíci vo všetkých príhodách života lebo ako kameň, ktorý padá, hľadá stred zeme, tak máme i my hľadať Boha, ktorý je začiatok i koniec všetkých vecí, a bez neho žiaden človek nemôže byť štastlivý. (Platzweg. P. Karl, S. J. Betrachtungen über die heilige Messe, str. 195 – 196)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.