Meniny, sviatky, svätí – 2. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Žigmund
 • Miranda
 • Sheldon

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Atanáz (biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka). Bojoval proti bludárom ariánom, preto bol viackrát vo vyhnanstve. Ariáni popierali Kristovo božstvo. Napísal veľa teologických spisov. Zomrel v roku 373 v Alexandrii v Egypte.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol.

sv. František Saleský

Milujúce srdce nekalkuluje.

Friedrich Gogarten

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti!

Kniha Kazateľ 11, 9

Ďakujem ti, Pane, za tento nádherný deň. Chcem sa radovať z každej chvíle. – Vždy sa nájde niečo, na čo sa môžeme sťažovať. Ale byť vôbec nažive je skvelé! Skočíš do vankúšov, pretláčaš sa so svojím ockom, potom si dáš na raňajky čokoládové lupienky a raduješ sa z toho, ako krásne svieti slniečko. Život je taký radostný! Prečo sa radšej nepoďakovať Bohu namiesto sťažovania sa? ON nám dal tento krásny život plný úžasných ľudí a veci okolo nás.

Boh v prvom prikázaní prikazuje, aby sme v neho verili, dúfali, milovali ho a klaňali sa mu. Našej viere škodí keď počúvame alebo čítame prednášky, knihy, časopisy alebo pozeráme programy, ktoré nemajú v úcte Pána Boha a jeho prikázania.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia Eucharistie (svätá omša)

Sväté prijímanie: Kňaz sa tichou modlitbou pripravuje, aby s úžitkom prijal Kristovo telo a krv. To isté robia veriaci tichou modlitbou. Potom kňaz ukáže veriacim eucharistický chlieb nad paténou alebo nad kalichom a pozýva ich na Kristovu hostinu; zároveň však použijúc predpísané slová evanjelia si vzbudí spolu s veriacimi úkon pokory. Veľmi sa žiada, aby veriaci prijímali Pánovo telo z hostií premenených v tej istej omši, ako je viazaný konať aj sám kňaz, a aby v určených prípadoch mali účasť na kalichu. Tak sa aj znakmi lepšie vyjadrí, že prijímanie je účasťou na obete, ktorá sa práve slávi. Kým kňaz prijíma sviatosť, začína sa spev na prijímanie. Jeho úlohou je jednotou hlasou vyjadriť duchovnú jednotu prijímajúcich, prejaviť radostné srdce a viac osvetliť „komunitnú“ povahu sprievodu k prijatiu Eucharistie. Spev pokračuje, dokiaľ sa vysluhuje veriacim sviatosť. Ak sa má však po prijímaní spievať hymnus, nech sa spev na prijímanie včas zakončí. Treba dbať na to, aby pokojne mohli prijímať aj speváci. Pre spev na prijímanie sa môže použiť buď antifóna z Rímskeho graduála, či už so žalmom alebo len sama antifóna, alebo antifóna so žalmom z Jednoduchého graduála, alebo iný vhodný spev schválený konferenciou biskupov. Spieva buď sám zbor, buď zbor alebo kantor s ľudom. Ak sa nespieva, príslušnú antifónu z misála môžu recitovať buď veriaci, alebo niektorí z nich, alebo lektor. Ak ju nerecituje nikto, sám kňaz ju prednesie po svojom prijímaní, ale pred rozdávaním prijímania veriacim. Po rozdávaní prijímania kňaz a veriaci sa podľa okolností chvíľu v tichosti modlia. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže predniesť žalm alebo nejaký chválospev, alebo hymnus. Na doplnenie prosieb Božieho ľudu, ako aj na zakončenie celého obradu, prijímania kňaz prednesie modlitbu po prijímaní, ktorá sa zakončuje krátkym záverom:

 • ak sa obracia k Otcovi: Skrze Krista, nášho Pána;
 • ak sa obracia k Otcovi, ale na konci sa v nej spomína Syn: Lebo on žije a kraľuje na veky vekov;
 • ak sa obracia k Synovi: Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
 • Ľud si osvojí modlitbu zvolaním Amen.

Záverečné obrady (svätá omša)

Záverečné obrady obsahujú:

 • krátke oznamy, ak sú potrebné
 • pozdrav a požehnanie kňaza, ktoré sa v niektoré dni a príležitosti obohacuje a vyjadruje modlitbu nad ľudom alebou inou slávnostnejšou formulou
 • prepustenie ľudia diakonom alebo kňazom s povzbudením, aby sa každý vrátil k svojim dobrým prácam a chválil a velebil Boha
 • pobozkanie oltára kňazom a diakonom a potom hlboký úklon kňaza, diakona a ostatných posluhujúcich pri oltári

Pre tradičných katolíkov

Hlava 29. – Oltár

Najsvätejšie miesto obetiska Nového Zákona je oltár s bohostánkom (s tabernakulom). Taký oltár je v pravde trón milostí. Ale tento trón milosti už nie je zahalený a neprístupný, ako bol ten v Starom Zákone. Opona chrámu sa roztrhla pri smrti Ježiša Krista, svätyňa sa roztvorila a apoštol pozýva všetkých, aby s dôverou pristupovali k trónu milosti (Žid = Hebr 4, 16) .

Prvým a najvelebnejším oltárom, na ktorom Pán sám v jeruzalemskom večeradle obetoval a ustanovil nekrvavú obetu Nového Zákona, bol drevený stôl. Tento sa ešte i dnes ako ctinajhodnejšia relikvia zachováva v Ríme v lateránskom chráme.

Druhý oltár, ktorý je celý z dreva a síce bez oltárneho kameňa, je oltár, na ktorom svätý Peter slúžil omšu svätú, keď konal Bohoslužby v dome senátora Pudensa. Svätý pápež Silvester I. (314 – 335) ho dal preniesť z chrámu svätej Pudenciány do lateránskeho chrámu, kde sa mramorom obložený, nachádza i dnes a na ktorom výhradne len pápež slúžieva omšu svätú.

Podľa tohto vzoru bolo v prvých časoch kresťanstva veľmi mnoho oltárov z dreva a všetky mali i podobu stola. V nepokojných dňoch prenasledovania bolo totiž ľahšie a rýchlejšie prenášať drevené obetné stoly z jedného miesta na druhé. Doba prenasledovania a hroziace nebezpečenstvo smrti prinútili jednotlivých kňazov i k tomu, aby slávili svätú obetu i bez zvláštneho oltára. Aj kňazove prsia museli slúžiť za oltár pre svätú obetu.

Dojímavé je, čo sa rozpráva o svätom Lucianovi z Antiochie (+ 312). Bol za prenasledovania cisárom Maximilianom odsúdený na smrť. V Nikodémii ležal v žalári, nohy natiahnuté na kozel a každú hodinu čakal oznámenie mučeníckej smrti. Kresťania ho často navštevovali. Keď k nemu zase prišli do žalára na sviatok Troch kráľov, súrne ho prosili, aby na tento veľký sviatok slúžil omšu svätú, že by na taký veľký sviatok nemuseli ostať bez tejto potechy. Ležiac na mokrej zemi žalára, Lucian zdvihol svoje oči k nebu a v slzách povedal: „Moje milé dietky, ako že ja vám prinesiem najsvätejšiu obetu, keď tu niet nič, čo je k tomu potrebné!“ Veriaci sa s tým ale neuspokojili, prosili ešte vrúcnejšie, aby ich na tento presvätý deň nenechal odísť domov bez omše svätej a prijímania. „Teda dobre“, tu niet oltára, nech budú moje prsia našim oltárom, a ja verím, že nebude Bohu menej príjemný ako taký, ktorý je spravený z neživej hmoty. Vy však pristúpte bližšie a spravte kríž okolo mňa; budete kostolom, v ktorom obetujem.“ Takto podľa možnosti svätý obetoval potom ešte raz nekrvavú obetu na svojich prsiach prv, než najvätejšej Trojici krvavo obetoval svoj život, a veriacim podával k prijímaniu najsvätejšiu sviatosť. Na druhý deň mu sťali hlavu.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.