Meniny, sviatky, svätí – 2. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Anežka
  • Cade
  • Caden
  • Imogene
  • Kaden

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Simplícius (pápež). Bol pápežom od roku 468 do roku 483. Musel chrániť mesto Rím pred barbarmi a vieru pred monofyzitmi.

Myšlienky pre deti a mladých

Ľudia sa obyčajne vystatujú tým, čo nie je v nich. A keď je to v nich, nemožno povedať, že je to ich. A keď je to ich, netreba sa tým vychvaľovať.

sv. František Saleský

Láska je jedinou skúškou pravosti nášho kresťanstva.

Johannes Leppich

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Kniha žalmov 95, 1

Keď som šťastný, zaspievam si o radosti, ktorú mi Boh dal. – Jednoduché je tešiť sa, keď si uvedomíš, ako veľmi ťa Boh miluje. Od radosti sa ti chce spievať! Môžeš Bohu zaspievať krátku pesničku ako modlitbu. Môžeš mu povedať, aký je úžasný a že sa raduješ z jeho starostlivosti. Zaspievaj si pesničku a ukáž celému svetu svoju radosť!

Pán Ježiš po smrti zostúpil k zosnulým, ko dušiam spravodlivých (Adam, Eva, Ábel, Noe, Abrahá, Mojžiš, Dávid, …) preto, aby im doniesol radostnú zvesť, že ich vykúpil.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Povinnosťou kresťana katolíka je, aby sa v nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastnil na svätej omši. Tým ešte nie je oslobodený od povinnosti vzdelávania sa v otázkach viery a náboženstva. Hovorí sa, že keby svätý Pavol žil v našej dobe, bol by novinárom. Svätý Pavol vedel, že popri kázaní Božieho slova je dôležité aj písané Božie slovo, preto z Božieho vnuknutia napísal veľa apoštolských listov. Z toho vyplýva, že kresťan katolík okrem vypočutí nedeľnej kázne, ktorou sa povzbudil, mal by si prečítať Sväté písmo. Katechizmus, Katolícke noviny, náboženské knihy a časopisy, aby tak rástol aj v poznaní náboženských právd. Netreba sa uspokojiť s tým, čo si sa naučil v škole. Vtedy si bol dieťaťom a veľa si z toho zabudol. Dnes si dospelý a postupne zabúdaš aj to, čo ti ostalo v pamäti. Každá kresťanská rodina má mať tieto náboženské knihy: 1. Sväté písmo, 2. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 3. Modlitebnú knihu a spevník, Liturgiu hodín (výňatky), prípadne aj 4. Životopisy svätých, 5. Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského.

Čítanie v nedeľu: Kresťania, ktorí disponujú voľným časom, majú pamätať na svojich bratov, ktorí majú tie isté potreby a tie isté práva, a nemôžu si dopriať odpočinok pre chudobu a biedu. Kresťanská nábožnosť už tradične venuje nedeľu dobrým skutkom a pokorným službám chorým, telesne postihnutým a starým. Kresťania majú svätiť nedeľu aj tým, že svojej rodine a svojim blízkym venujú čas a starostlivosť, ktoré im ťažko môžu venovať v iných dňoch týždňa. Nedeľa ja aj dňom premýšľania, tichu, vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva vnútornému rastu kresťanského života. Je veľmi chvályhodné, keď sa do nedeľného odpočinku vnesie určitý poriadok a systém naplánovania presného režimu a jeho dôsledné dodržiavanie. Bude veľmi prospešné a vhodné prečítať celé Nábožné výlevy, oboznámenie sa s celým obsahom a jeho postupným zavádzaním do praktického života. Takisto je veľmi dobré udržiavať styk s miestnym duchovným správcom farnosti, ktorý určite poradí a odporučí výber vhodnej a zaujímavej kresťanskej literatúry. Čítanie Svätého písma v nedeľu by malo byť v každej veriacej rodine samozrejmosťou.

Pre tradičných katolíkov

O svätom Theodorovi Studitovi, znamenitom i mocnom obrancovi katolíckej viery proti obrazoborcom, píše Baronius (Annal. ad ann. 826, num. 44.), že pred svojou smrťou upadol do tak ťažkej choroby, že vyzeral viac mŕtvy ako živý. Keď už sa začal približovať k smrti, prosil Boha ešte o tú jedinú milosť, aby mu život predĺžil len na toľko, aby mohol ešte jednu omšu svätú slúžiť a tak sa pripraviť na tvrdý smrteľný boj. Na túto prosbu choroba trochu oslabla a on sa trochu zotavil. Preto na podiv všetkých prítomných vstal, odišiel bez akejkoľvek pomoci peši do kostola a slúžil omšu svätú s takou nábožnosťou, že všetci prítomní s ním museli plakať. To bola jeho posledná a najlepšia príprava na smrť. Lebo keď sa po omši svätej zase uložil na posteľ, zaspal ticho a blažene v Pánu.

Podobne hovorí Baronius (Ad ann. 806.) o svätom Tarasiovi, patriarchovi carihradskom. Hoci ležal v ťažkej chorobe a bol zbavený skoro všetkých svojich síl, predsa sa nedal ničím zadržať a slúžil omšu svätú každý deň. Slúžil ju každý deň s horiacou láskou k Bohu a nič nehľadel na svoje najsilnejšiw bolesti. A hoci už pre veľkú únavu viac nemohol rovno stáť, predsa nezameškal slúžiť omšu svätú, ale ležiac prsami na oltári tak konal Otcovi nebeskému svätú obetu každý deň až do konca života a zaslúžil si tak blahoslavenú smrť a život večný.

Blahoslavení sú tí, ktorí až do konca svojho života s nábožnosťou zúčastňovali sa na omši svätej; lebo budú skrze jej nadprirodzenú silu proti diabolským nástrahám mocne posilnení a zachránení od večnej smrti! Túto útechu im dáva pápež Gregor, keď hovorí: „Obeta omše svätej chráni duše od večnej záhuby“ (Dial. lib. 4. cap. 58.). Archanjel Rafael mohol Tobiášovi povedať: „Almužna oslobodzuje od smrti, čistí od hriechov a činí, že nájdeme milosrdenstvo a život večný“ (Tob 12, 9). Keď Rafael mohol tieto veľké účinky pripisovať almužne, o čo viac môžeme povedať o obete omše svätej, že ona oslobodzuje dušu od zlej smrti, čistí od hriechov, zaopatruje milosrdenstvo a dáva život večný!

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.