Meniny, sviatky, svätí – 20. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Marcel
  • Marcela
  • Cinda
  • Cindy
  • Cynthia
  • Tia
  • River

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Anicét (pápež). Bol pôvodom zo Sýrie, rokoval so slávnym biskupom – mučeníkom svätým Polykarpom, ktorý prišiel k pápežovi, o dátume Veľkej noci. Zomrel v roku 166.

Myšlienky pre deti a mladých

Veci, ktoré konáme s chvatom, sotva urobíme dobre, to nech nám pripomína, že všetko treba robiť pokojne a s miernosťou.

sv. František Saleský

Byť bratom všetkých, pomáhať a slúžiť všetkým je naším jediným cieľom, odkedy sa Boh zjavil na zemi.

Christian Morgenstem

Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.

Kniha prísloví 16, 24

Láskavé slová vždy potešia. Podelím sa, nech sa neradujem len ja. – Zamysli sa, ako dobre sa cítiš, keď ti niekto povie, že si úžasný. Nebolo by pekné povedať to niekomu a urobiť mu tak radosť? Skús povedať kamarátovi, že ho máš rád, alebo rodičom, že si rád, že máš takú skvelú rodinu. Poďakuj sa učiteľovi, povedz starým rodičom, že si s nimi rád, pozdrav chlapčeka, čo býva oproti. Malá drobnosť môže niekomu rozžiariť deň.

Zlí v pekle sú večne odlúčení od Boha a trpia muky podobné ohňu. „Ich červ neumiera a oheň nezhasína.“ (Mk 9, 48) Smrť, súd, nebo, peklo sú posledné veci človeka. „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš.“ (Sir 7, 40)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Keďže slávenie svätej omše svojou povahou má spoločenský ráz, veľký význam majú dialógy medzi kňazom a zhromaždenými veriacimi, ako aj zvolania (aklamácie); nie sú totiž len vonkajšími znakmi spoločenského slávenia, ale podporujú a vytvárajú spojenie medzi kňazom a ľudom.

Zvolania a odpovede veriacich na pozdravy a modlitby kňaza vytvárajú taký stupeň činnej účasti, že ich zhromaždení veriaci majú vykonať vždy v každej forme omše, aby sa tak jasne vyjadrila a podporovala súčinnosť celého spoločenstva.

Iné časti, veľmi užitočné na prejavenie a podnietenie činnej účasti veriacich, ktoré sú pridelené celému zvolanému zhromaždeniu, sú najmä úkon kajúcnosti, vyznanie viery, modlitba veriacich a Modlitba Pána.

Niektoré formuly sú obradom alebo úkonom samým osebe, ako hymnus Glória, responzóriový žalm, Aleluja a verš pred evanjeliom, Sanktus, anamnetické zvolanie (po premenení), spev po prijímaní.

Iné formuly sprevádzajú nejaký obrad, ako úvodný spev na vstup, pri príprave obetných darov, pri lámaní chleba (Baránok Boží) a spev na prijímanie.

Texty, ktoré má predniesť kňaz alebo diakon, alebo lektor, alebo všetci, treba predniesť jasne a nahlas, prednes má zodpovedať druhu samého textu podľa toho, či ide o čítanie, o modlitbu, o výzvu, o aklamáciu alebo o spev. Má zodpovedať aj forme slávenia a slávnostnému rázu zhromaždenia. Okrem toho treba mať na zreteli aj charakter jednotlivých jazykov a povahu národov. Preto v nasledujúcich rubrikách a normách výrazy „povedať“ alebo „predniesť“ treba rozumieť tak o speve, ako aj o recitácii podľa spomenutých zásad.

Pre tradičných katolíkov

Tretia príčina: Slová nášho Božského Spasiteľa: „Toto je moje telo, toto je moja krv“, musíme rozumieť doslovne, teda o pravom tele a o pravej krvi Ježiša Krista, lebo tak určili apoštoli a katolícka cirkev tak od počiatku verila i učila.

  1. S doslovným chápaním Kristových slov, úplne súhlasí učenie apoštolov. Svätý Pavol vo svojom prvom liste poučuje kresťanov v Korinte o ustanovení najsvätejšej sviatosti oltárnej tak, ako mu to sám Kristus Pán bezprostredne zjavil, a to je úplne v zhode so správou evanjelistov (Hlava 11, 24 – 26). Na to apoštol z podstaty najsvätejšej sviatosti oltárnej uzatvára, že „kto bude jesť tento chlieb, alebo piť kalich Pána nehodne, bude vinný tela a krvi Pána. Spytuj si teda sám seba človeče, a tak jedz z toho chleba a pi z kalicha. Lebo kto je a pije nehodne, je a pije si svoje odsúdenie, nerozsudzujúc tela Pána“ (27 – 29), to jest požívajúc, ako iného pokrmu bez prípravy srdca.

Takto by sa svätý Pavol zaiste nebol vyslovil, keby bol veril, že v najsvätejšej sviatosti oltárnej nie je pravé telo a pravá krv Ježiša Krista, ale len obyčajný chlieb a víno, znamenajúce ako obrazy jeho tela a krv. Veď manna na púšti a veľkonočný baránok, boli obrazmi Vykupiteľa sveta, a preto nikto nebude tvrdiť, že kto tie obrazy požíval v stave hriechu, učinil sa vinným Božieho súdu, tela a krvi Krista Pána, to jest zločinu proti najvyššej Velebnosti.

Ďalej apoštol národov píše v 10. hlave toho istého listu: „Kalich požehnania, ktorý žehnáme, či nie je spoločenstvo krvi Kristovej? a chlieb, ktorý lámeme, či nie je účastenstvo tela Pána?“ (1 Kor 10, 16) To jest: či skrze účastenstvo tela a krvi nášho Pána neprichádzame do najužšieho spojenia s ním, či skrze to účastenstvo sa nestávame akoby jedným telom a jednou krvou s Ježišom Bohočlovekom? Je jasné, že tu nie je reč o účastenstve skrze vieru, ale o skutočnom požívaní opravdivého i skutočného pokrmu. Preto i ďalej v uvedenej hlave nájdeme požívanie najsvätejšej sviatosti oltárnej postavené naproti pravému požívaniu pokrmov židovských a pohanských obetí.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.