Meniny, sviatky, svätí – 20. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Valéria
  • Květa
  • Květuše
  • Sherman
  • Valeria
  • Valerie
  • Valorie

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je blahoslavená Margita Ebnerová (panna). Bola rehoľníčka, dominikánka. Veľa trpela pre Krista a napísala veľa o mystike. Zomrela 20. 6. 1351 v Mödingene v Bavorsku.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Koľko uspokojenia je v duchovnom boji! Stačí chcieť vždy bojovať, aby ste iste zvíťazili.

sv. František Saleský

Jeden z najväčších zázrakov je byť milovaný a milovať.

Kurz Marti

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

Kniha proroka Amosa 5, 14

Keď som v pokušení, bežím preč. Boh mi pomôže robiť len to správne. – Vieš, čo je pokušenie? Je to chcieť urobiť niečo, o čom vieš, že by si nemal. Ako napríklad zobrať si posledný kúsok koláča, keď si povedal sestričke, že si ho môže vziať ona. Boh vie, že každý deň čelíme pokušeniam. A ako nám radí? Bež preč! Ak ťa niečo pokúša, ak máš pocit, že chceš urobiť niečo, čo by si nemal, choď preč najrýchlejšie, ako vieš. S Božou pomocou budeš robiť len tie správne veci.

Boh v posledných dvoch prikázaniach zakazuje necudné a chamtivé žiadosti. Ľudia nie sú rovnako schopní, silní, usilovní, šetrní, a preto ani ich majetok nie je rovnaký. Podľa Božej vôle si máme navzájom pomáhať, najmä chudobným a slabým.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Vešpery sa slávia, keď sa zvečerieva a deň sa schyľuje, aby sme „vzdávali vďaky za všetko, čo sme cez deň dostali alebo dobre urobili“. (Sv. Bazil Veľký, cit. d.: PG 31, 1015)

Aj vykúpenie si pripomíname touto modlitbou, ktorú vysielame „pred Pánovu tvár ako kadidlo“ a v ktorej sa „naše pozdvihnuté ruky“ stávajú „večernou obetou“ (porov. Ž 141, 2). To „možno rozumieť v duchovnom zmysle o tej pravej večernej obete, ktorú Pán a Spasiteľ zveril apoštolom pri večeri, keď ustanovoval sväté tajomstvá Cirkvi, a tiež o tej obete, ktorú sám na druhý deň zdvihnutím svojich rúk na kríži priniesol svojmu Otcovi za spásu celého sveta ako večernú obetu, totiž ako obetu na konci vekov“. (Kasián, De Institutione coenob., lib. 3. kap. 3; PL 49, 124.125) A aby sme napokon obrátili svoju nádej k svetlu, ktoré nikdy nezapadá „modlime sa a prosíme, aby na nás znova prišlo svetlo, prosíme o Kristov príchod, ktorý nám poskytne milosť večného svetla“. (Svätý Cyprián, De oratione dominica, 55: PL 4, 560)

A v tejto hodine zároveň vzývame spoločne s východnými cirkvami „blaženého Ježiša Krista, jasné svetlo svätej slávy večného nebeského Otca; privedení k západu slnka vidíme večerné svetlo a piesňou oslavujeme Boha Otca i Syna i Ducha Svätého…“

Za najhlavnejšie modlitby treba teda pokladať ranné chvály a vešpery ako modlitby celého kresťanského spoločenstva; a preto najmä tí, čo žijú spoločne, nech sa ich radi modlia verejne a spoločne. Ba ich recitovanie nech sa odporúča aj jednotlivým veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na ich spoločnom slávení.

Kompletórium je posledná modlitba dňa, preto sa ju treba modliť pred nočným odpočinkom, hoci aj po polnoci. Odporúča sa vykonať si spytovanie svedomia.

Pre tradičných katolíkov

Pri odkrývaní kalicha a obetovaní vína a vody si predstav, ako bol Ježiš, náš najláskavejší Vykupiteľ, obnažený a preukrutne bičovaný. Uvažuj, aké nevýslovné bolesti trpel tvoj božský Spasiteľ pri tomto ukrutnom bičovaní, aké prehrozné trýznenie tu podstúpil! Rozmýšľaj, ako ukrutne Pána Ježiša zranili, ako prehrozne ho strýznili a rozodrali!

Pri slávnostnej omši svätej teraz nasleduje okiadzanie chleba a vína i celého oltára. Pri kladení kadidla do kadidelnice sa kňaz modlí: „Skrze orodovanie blahoslaveného Michala archanjela, nachádzajúceho sa na pravom boku oltára a všetkých vyvolených Svätých ráč Pane požehnať toto kadidlo a ráč prijať milú vôňu.“

Chlieb a víno sa okiadzajú po trikrát v podobe kríža, čím sa vyjadruje viera v najsvätejšiu Trojicu. Potom kňaz kadidlom okiadza dva razy sprava doľava a jeden raz zľava doprava okolo kalicha, aby dal najavo, že obeta a modlitba kresťanskej obce vystupujú k Bohu ako sladká vôňa a jeho milosť sa na nás vracia. Pri tom sa modlí: „Toto kadidlo1 Kadidlo znamená úprimné, vrúcne modlitby, ktorými sa so svätou obetou spájame. Modlitba je kadidlom duše. Ako kadidlo sa vznáša hore, tak vystupuje modlitba k nebesiam. Ako kadidlo človeka obšťastňuje svojou ľúbeznou vôňou, tak slúži na radosť Božiemu srdcu, keď sa človek modlí. Ako kadidlo čistí vzduch a chráni ho od nákazlivých výparov, tak modlitba chráni krásu jeho duše a zachováva ju od morovej rany úpadku do hriechu. Ako nakoniec kadidlo rýchlo vydáva svoju ľúbeznú vôňu, keď náhle padlo na žeravé uhlie, tak modlitba sa v ohni strastí stáva úprimnou a vrúcnou i obetou príjemnou u Boha. – Platzweg, P. Karl, S. J., Betrachtungen über die heilige Messe, str. 274. Tebou požehnané nech vstúpi k Tebe, Pane a nech zostúpi na nás milosrdenstvo Tvoje!“ Potom nasleduje okiadzanie kríža, ostatkov a celého oltára, pričom sa kňaz modlí: „Nech sa povznáša moja modlitba, Pane, ako kadidlo pred Tvojou tvárou; pozdvihovanie mojich rúk nech je milé ako obeta večerná. Polož, Pane, stráž ústa moje a pery moje, aby sa srdce neschýlilo k slovám zlostným, k ospravedlňovaniu hriešnych skutkov.“ A dávajúc kadidelnicu naspäť sa modlí: „Nech zapáli v nás Pán oheň Svojej lásky a plameň večného milovania.“

Čo majú veriaci robiť pri obetovaní? Majú Pána Boha vrúcne prosiť, aby túto svätú obetu ráčil prijať na svoju slávu na odpustenie našich hriechov i hriechov všetkých ľudí a k potešeniu dušičiek v očistci. Zároveň majú Bohu obetovať seba, to jest úprimne a vážne mu prisľúbiť, že ho budú z celého srdca milovať a zo všetkých síl svojho tela i svojej duše jemu slúžiť.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia


  • 1
    Kadidlo znamená úprimné, vrúcne modlitby, ktorými sa so svätou obetou spájame. Modlitba je kadidlom duše. Ako kadidlo sa vznáša hore, tak vystupuje modlitba k nebesiam. Ako kadidlo človeka obšťastňuje svojou ľúbeznou vôňou, tak slúži na radosť Božiemu srdcu, keď sa človek modlí. Ako kadidlo čistí vzduch a chráni ho od nákazlivých výparov, tak modlitba chráni krásu jeho duše a zachováva ju od morovej rany úpadku do hriechu. Ako nakoniec kadidlo rýchlo vydáva svoju ľúbeznú vôňu, keď náhle padlo na žeravé uhlie, tak modlitba sa v ohni strastí stáva úprimnou a vrúcnou i obetou príjemnou u Boha. – Platzweg, P. Karl, S. J., Betrachtungen über die heilige Messe, str. 274.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.