Meniny, sviatky, svätí – 20. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Bernard
  • Zbyšek
  • Bernadette
  • Bernardo

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Bernardín Sienský (kňaz, ľubovoľná spomienka). Bol františkánom, šíriteľom úcty k najsvätejšiemu menu Ježiš. Zomrel v roku 1444 v Aquile v Taliansku.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Duševná suchopárnosť prináša väčší úžitok, keď netúžime, aby sme sa jej úplne zbavili.

sv. František Saleský

Myslím, že pre toho, kto miluje, nič nie je náročné.

Cicero

A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú.

Kniha proroka Izaiáša 58, 11

Kvet vyrastie z malého semiačka. Aj mne dá Boh, čo potrebujem do môjho srdiečka. – Jar je najkrajším obdobím roka. Nádherné kvety sa objavujú všade navôkol. Ale bez živín v zemi, bez slnečných lúčov a dažďa nedokážu rásť. Boh stvoril kvety – tak ako aj zem, slnko a dážď, aby pomohli kvetom rásť. Aj my potrebujeme dobré veci, ktoré stvoril Boh, aby sme mohli rásť. Potrebujeme chutné jedlo, teplé oblečenie, rodinu a kamarátov. Toto všetko nám Boh dáva! Keď nabudúce uvidíš krásny kvet, spomeň si, čo všetko ti dal Boh, aby si mohol rásť.

Sľub možno zložiť len po vážnej úvahe a po porade so spovedníkom – duchovným vodcom. Je potrebné rozlišovať medzi sľubom a predsavzatím.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Eucharistickú obetu Kristovho veľkonočného tajomstva Cirkev obetuje za zosnulých, aby v spoločenstve všetkých Kristových údov táto obeta jedným vyprosovala duchovnú pomoc, iným zasa priniesla potechu nádeje.

Medzi omšami za zosnulých má prvé miesto pohrebná omša, ktorá sa môže sláviť každý deň okrem prikázaných slávností, štvrtka Veľkého týždňa, okrem Veľkonočného trojdnia, ďalej okrem adventných, pôstnych a veľkonočných nedieľ, pri zachovaní všetkých právnych noriem.

Omšu za zosnulých po prijatí zvesti o smrti, pri definitívnom pochovávaní zomrelého alebo v deň prvého výročia možno sláviť aj v dňoch Vianočnej oktávy, ako aj v dňoch, na ktoré pripadá povinná spomienka, prípadne všedný deň liturgického obdobia, okrem Popolcovej stredy a dni Veľkého týždňa.

Iné omše za zosnulých čiže omše „každodenné“ možno sláviť v dňoch Cezročného obdobia, na ktoré pripadajú ľubovoľné spomienky, alebo je liturgia hodín zo všedného dňa, len ak sa aplikujú za zomrelých.

Pri pohrebných omšiach má byť spravidla krátka homília s vylúčením akejkoľvek pohrebnej chváloreči.

Treba povzbudiť veriacich, najmä z príbuzenstva zomrelého, aby sa aj svätým prijímaním zúčastnili na eucharistickej obete konanej za zosnulého.

Duchovní pastieri nech berú do úvahy najmä tých, ktorí pri príležitosti pohrebu sú prítomní na liturgických obradoch alebo počúvajú evanjelium, či sú to už nekatolíci alebo takí katolíci, ktorí sa na Eucharistiu nezúčastnňujú nikdy alebo sa zúčastňujú zriedkakedy, alebo stratili azda aj vieru. Kňazi sú totiž služobníkmi Kristovho evanjelia pre všetkých.

Pre tradičných katolíkov

Farba červená ako farba ohňa i krvi je znakom lásky k Bohu i k blížnemu. Preto sa používa na všetky sviatky, ktoré sa vzťahujú na Kristovo utrpenie. „Lebo na tieto sviatky sa nám stavia pred dušu krv, ktorú Kristus v potokoch vylieval za naše vykúpenie a nesmiernosť vrúcnej lásky jeho srdca, ktorou nás miloval. V nevädnúcich ružiach svojich krvavých rán zjavuje Spasiteľ nehasnúce plamene lásky svojho premilosrdného srdca.“ (Gihr. hl. Messe III. 289)

Ďalej sa červená farba používa na sviatky svätých mučeníkov, ktorí z lásky k Bohu vyliali svoju krv za svätú vieru. A červenú farbu vidíme i na Turíce, lebo v prvý turíčny deň zostúpil Duch Svätý v podobe horiacich jazykov na apoštolov a tento milý Darca od tých čias roznecoval a ešte vždy ustavične roznecuje plamene Božskej lásky v miliónoch a miliónoch sŕdc.

Červená farba je najskvostnejšia zo všetkých cirkevných farieb. Ona v našej duši budí nejednu myšlienku, keď sa pred našimi očami zjaví v liturgii. Srdce Božie bije za nás; Kristus nás miloval až do smrti a miluje nás ešte vždy. Srdcia mučeníkov sa porovnávali s nekonečnou láskou Kristovou, oni obetovali svoj život, ako Kristus obetoval svoj za nás všetkých. Veru, láska prináša obety. Kde sú naše obety? Nechceme hovoriť o obetách života i krvi, ktoré by nás postavili do radu slávnych mučeníkov, ani o obetách tých, ktorí ako svätý Pavol, až do krvi odporovali v boji za Kristovu česť, chceme hovoriť len o obetách zriekania a sebazapierania sa, ktoré každý musí prinášať, ak sa nechce stať hračkou svojich náruživostí. S akou vernosťou a odhodlanosťou sa vyhýbame najbližšej príležitosti ku hriechu? (Platzweg.)

Farba červená nás napomína, aby sme Boha svätého, trojjediného, ktorý nám dáva toľko dôkazov svojej lásky, z celého, nerozdeleného srdca milovali, milosť posväcujúcu so všetkou starostlivosťou zachovali a odhodlaní boli ako svätí mučeníci radšej zomrieť, než vieru alebo čnosť opustiť.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.