Meniny, sviatky, svätí – 21. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Ervín
 • Alexandra
 • Ignacio
 • Riley
 • Rylee

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Anzelm (biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka) a svätý Konrád z Parzhamu. – Svätý Anzelm bol pôvodom z Plemontu (Aosta), canterburský arcibiskup, „otec scholastiky“, bol filozof a teológ neobyčajného formátu, neohrozene bojoval za slobodu Cirkvi, mal veľké ťažkosti s kráľom, dvakrát musel ísť pre vernosť pápežovi do vyhnanstva. Zomrel 21. 4. 1109. – Svätý Konrád bol kapucínom. 41 rokov bol vrátnikom v Altöttingu. Obdivuhodne vedel apoštolovať medzi chudobnými pútnikmi. Zomrel 21. 4. 1894. Je patrónom vrátnikov.

Myšlienky pre deti a mladých

Duchovná sloboda spočíva v nepreberčivosti a v ochote robiť všetko, o čom vieme, že je to vôľa Božia.

sv. František Saleský

Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že bude milovaný, ale milovať ako prvý.

Chiara Lubichová

Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.

Kniha prísloví 17, 17

Keď niekto robí mojim kamarátom zle, zastanem sa ich a Boh mi v tom pomôže. – Je zábavné hrať sa s kamarátmi. Ale čo robiť, keď niekto povie kamarátovi niečo škaredé? Mohol by si sa pridať a byť voči nemu aj ty zlý. Ale naozajstný priateľ sa postaví za kamaráta, aj keď mu ostatní robia zle. Nie je jednoduché byť naozajstným kamarátom. Ale Boh chce, aby sme boli k sebe milí a pomáhali si. Dá ti silu a odvahu byť skutočným priateľom.

Desať Božích prikázaní

 1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Apoštol napomína veriacich v Krista, ktorí sa schádzajú vedno v očakávaní príchodu svojho Pána, aby spoločne spievali žalmy, hymny a duchovné piesne (porov. Kol 3, 16). Spev je totiž znakom plesajúceho srdca (porov. Sk 2, 46). Preto svätý Augustín právom hovorí: „Spievať vie len milujúci.“ A už za starodávna vzniklo príslovie: „Dva razy sa modlí, kto dobre spieva.“

Nech sa teda vysoko hodnotí spev pri slávení omše s prihliadaním na povahu národov a na schopnosti každého liturgického zhromaždenia. Hoci nie je vždy potrebné, napr. vo feriálnych omšiach, spievať všetky texty určené na spev, treba veľmi dbať na to, aby sa nevynechával spev služobníkov a ľudu v sláveniach, ktoré sa konajú v nedele a v prikázané sviatky.

Pri výbere časti, ktoré sa majú skutočne spievať, treba dať prednosť tým, ktoré majú väčší význam, a najmä tým, ktoré má spievať kňaz alebo diakon, či lektor a na ktoré odpovedá ľud, alebo ktoré má prednášať kňaz spolu s ľudom.

Gregoriánsky spev nech má prvé miesto, za rovnakých podmienok medzi ostatným spevo, pretože je vlastný rímskej liturgii. Iné druhy posvätnej hudby, predovšetkým polyfónia, sa vôbec nevylučujú, pokiaľ zodpovedajú duchu liturgického úkonu a napomáhajú účasť všetkých veriacich.

Keďže sa však častejšie stretávajú veriaci z rozličných národov, je prospešné, aby títo veriaci v ľahších nápevoch vedeli po latinsky spievať spoločne aspoň niektoré časti omšového poriadku, najmä vyznanie viery a Modlitbu Pána.

Pre tradičných katolíkov

2. Že katolícka cirkev od apoštolských čias verila a učila, že Kristove slová: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa majú rozumieť doslovne, vysvitá: a) z jej služby Božej, b) zo svedectiev svätých Otcov a c) z výrokov cirkevných koncilov.

a) V prastarom latinskom omšovom ráde (v liturgii) sa kňaz pred svätým prijímaním modlí, aby Boh ráčil požehnať obetu. By nám bola telom i krvou Tvojho premilého Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Alexandrijská liturgia, svätého Bazila má túto modlitbu: „Premeň ich (obetné dary) tak, aby sa chlieb stal Tvojím telom, a toto v kalichu zmiešané, aby sa stalo predrahou Tvojou krvou.“

b) Sem patriace svedectvá cirkevných otcov sú tak početné a tak príhodné, že tu pre krátkosť nemôžeme uvádzať ani len stotinu, ktorú veriť musíme. Už u Otcov a cirkevných spisovateľov tretieho storočia nie zriedka nájdeme svedectvá o doslovnom chápaní slov, ktorými Ježiš Kristus najsvätejšiu sviatosť ustanovil. Apoštolský učeník a mučeník Ignác (+ okolo 107) povstáva na obranu proti tým, ktorí nechcú uznávať, že eucharistia je telo Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré trpelo za naše hriechy (List Smryn. č. 7). Sotva päťdesiat rokov neskoršie píše svätý mučeník Justín, ktorý sa z pohanskej filozofie obrátil na kresťanstvo: „Ako Ježiš Kristus na seba vzal telo a krv, tak je i pokrm, jeho modlitebným slovom požehnaný, telo i krv vteleného Ježiša“ (Justin Mart. Apol. 1. Nr. 66).

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.