Meniny, sviatky, svätí – 22. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Slavomír
 • Evženie
 • Ada
 • Adah
 • Addie
 • Adela
 • Adelaide
 • Adele
 • Adelina
 • Adeline
 • Adina
 • Alda
 • Aleida
 • Alida
 • Alina
 • Aline
 • Brandon
 • Dede
 • Dell
 • Della

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Soter (pápež), svätý Kajus (pápež), svätý Urban I. (pápež) a svätý Peter Celestín (pápež). – Svätý Soter bol pápežom v rokoch 166 – 175. Vynikal veľkou starostlivosťou a láskou k chudobným a odsúdeným do baní. – Svätý Kajus bol pápežom v rokoch 284 – 296. Nebol mučeník, ale vyznávač. – Svätý Urban bol synom vznešeného Ponciána. Cirkev verne viedol 8 rokov. Zomrel v roku 230. – Svätý Peter Celestín bol veľmi svätý a zázrakmi známy pustovník, ktorého ako 80-ročného zvolili za pápeža. On sa však v tom istom roku zriekol tohto úradu a vrátil sa do pustovne. Zomrel 19. 5. 1296 blízko Ríma.

Myšlienky pre deti a mladých

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.

sv. František Saleský

Všetko, čoho sa dotkne láska, stane sa nesmrteľným.

Romain Rolland

(Ak niekto) kráča v bezúhonnosti a spravodlivosti, (budú) po ňom blažení jeho synovia.

Kniha prísloví 20, 7

Niektorí ľudia sú malí, iní veľkí. Ale najlepší medzi nimi sú tí dobrí! – Ľudia sú rôznych veľkostí, tvarov, farieb. Boh im dal rozličné talenty a schopnosti. Preto je svet taký zaujímavý. Nezáleží na tom, ako vyzeráš alebo čo vieš. Boh chce, aby si sa správal pekne. Ak tak urobíš, budeš požehnaním pre ostatných.

Na spasenie nestačí len veriť, čo Boh zjavil. Treba aj konať, čo Boh prikazuje. „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania“ (Mt 19, 17). Keď robíme, čo Boh prikazuje, žijeme podľa viery a naša viera je živá. Bez skutkov je mŕtva (prví kresťania).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Gestá a držanie tela tak kňaza, diakona a posluhujúcich, ako aj ľudu majú smerovať k tomu, aby celé slávenie žiarilo dôstojnosťou a vznešenou jednoduchosťou, aby sa chápal pravý a úplný význam rozličných jeho častí a napomáhala sa účasť všetkých.

Jednotné držanie tela, ktoré majú zachovávať všetci zúčastnení, je znakom jednoty údov kresťanského spoločenstva, zhromaždených na posvätnú liturgiu, lebo vyjadruje a podporuje zmýšľanie a city ducha zúčastnených.

Veriaci nech stoja od začiatku spevu na vstup, alebo keď prichádza kňaz k oltáru, až do kolekty vrátane; počas spevu Aleluja pred evanjeliom a pri prednese evanjelia, pri vyznaní viery a pri modlitbe veriacich; ako aj od výzvy Modlite sa, bratia, pred modlitbou nad obetnými darmi až do konca omše, okrem ďalej uvedených častí.

Sedieť majú, keď sa prednášajú čítania pred evanjeliom a cez responzóriový žalm, pri homílii a kým sa pripravujú obetné dary, ako aj podľa okolností, keď sa má zachovať posvätné ticho po prijímaní.

Kľaknúť si však majú pri premenení, ak im v tom neprekáža zdravotný stav alebo nedostatok miesta, veľký počet zúčastnených, alebo iné rozumné dôvody. Tí však, čo nekľačia počas premenenia, nech sa hlboko uklonia, keď si kňaz pokľakne po premenení.

Pre tradičných katolíkov

Tak jasne sa vyslovuje i svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup, týmito slovami: „Keďže Kristus sám osvedčil a povedal: Toto je moje telo; kto by o tom smel pochybovať? Keďže tiež uistil: Toto je moja krv; kto by chcel rozmýšľať a domnievať sa, že to nie je jeho krv? Kedysi premenil vodu na víno, a mali by sme váhať veriť tomu, že víno premení na krv?“ (Cyrillus Hieros. Cat. 4. Nr. 1.)

c) V tom samom zmysle, ako sa vyslovujú jednotliví cirkevní otcovia sa vyslovujú i cirkevné snemy. Keď uprostred jedenásteho storočia novotársky a opovážlivý Berengar vystúpil s tým tvrdením, že v eucharistii sa nepremieňa chlieb a víno na pravé telo a pravú krv Ježiša Krista, zhromaždili sa v Ríme, v Paríži, vo Florencii a inde cirkevné synody a jednohlasne zatratili nové učenie. Nečudujme sa, že nebola skôr vyslovená kliatba na také Berengarovo učenie. Príčina je len v tom, že až do čias Berengarových bolo také učenie ešte úplne neslýchanou vecou.

V roku 1215 povedal štvrtý lateránsky koncil: „Ten istý je kňaz i obetný dar Ježiš Kristus, ktorého telo i krv je skutočne v oltárnej sviatosti, keďže všemohúcnosťou Božou chlieb na telo a víno na krv boli premenené.“ Dôležité svedectvo o starobylosti katolíckeho učenia spočíva v tom, že všetky východné sekty, ktoré sa už veľmi skoro odtrhli od katolíckej cirkvi, ako i odlúčení Gréci, celkom tak veria a učia ako katolícka Cirkev. Teda o tom niet žiadnej pochyby, že slová Ježiša Krista: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa majú rozumieť nie obrazne, ale len jedine a doslovne, teda o pravom tele a o pravej krvi nášho božského Spasiteľa.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.