Meniny, sviatky, svätí – 22. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Etela
  • Petr
  • George
  • Georgia
  • Georgianne
  • Georgina
  • Gina
  • Jorge
  • Jordi

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Margita Kortonská. Po hriešnom živote sa stala kajúcnicou. Vstúpila do Tretieho rádu svätého Františka. Bola obdarovaná charizmami. Zomrela 22. 2. 1297. Dnes je aj Katedra svätého Petra, apoštola (sviatok). Už Depositio Martyrum z roku 354 spomína na tento sviatok. Podľa tradície to bol deň, keď sa svätý Peter ujal rímskeho biskupstva.

Myšlienky pre deti a mladých

Nik sa nedostal k svätosti bez toho, že by neprešiel cestou utrpenia. Nech je vám to v utrpení veľkou potechou.

sv. František Saleský

Láska, koreň všetkých ostatných čností, nepozná ani pravidlo, ani mieru.

Josef Pieper

Ja však budem volať k Bohu a Pán ma zachráni.

Kniha žalmov 55, 17

Boh je pripravený počúvať ma kedykoľvek. Môžem sa modliť, keď sa hrám, keď utekám, keď kráčam – kdekoľvek. – Vieš o tom, že s Bohom sa môžeš rozprávať kedykoľvek? Môžeš sa modliť každý večer pred spaním. Môžeš mu povedať o tom, ako sa tešíš na nový deň, keď ráno vstaneš. Môžeš sa mu poďakovať za obed. A môžeš sa s ním porozprávať hocikedy medzitým – keď sa hráš s hračkami, keď sa smeješ s kamarátmi alebo keď si v parku s rodičmi. Rozprávať sa s Bohom môžeš kedykoľvek!

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. Jeho narodenie slávime na Vianoce 25. 12. Keď sa narodil, prišli sa mu pokloniť najprv pastieri a potom mudrci z Východu (sviatok 6. 1.). Na 40. deň po narodení obetovali malého Ježiša v chráme (pripomienka 2. 2.).

Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ochota niesť kríž z lásky k Ježišovi

Mnohí ľudia chvália, hľadajú a milujú iba to, k čomu ich vedú zmysly. Prečo? Preto, lebo na všetko hľadia len telesnými očami, ale duševný zrak majú takmer vždy zatvorený. Veľkou chybou ľudí je, že sa nestarajú o svoj duševný zrak. Väčšina ľudí si zažmúri oči duše pri utrpení, pri nesení kríža: nerozmýšľa o tom, že „celý život kresťanov má byť nesením kríža“ (svätý Augustín), že utrpenie je pre nás potrebné a že iba taká bolesť, choroba, smrť, ktorú sme s radosťou pretrpeli z lásky k Ježišovi, bude v nebi pripočítaná k zásluhám.

Dvaja zločinci na Golgote pretrpeli takú istú smrť ako aj Ježiš. Obidvaja boli ukrižovaní; obidvaja zomreli strašnou a hroznou smrťou. Prečo teda len jednému lotrovi, Dismasovi, povedal umierajúci Ježiš: „Dnes budeš so mnou v raji.“ Preto, lebo Dismas svoju smrť ochotne prijal z Božích rúk a pretrpel ju z lásky k Ježišovi. Keby ľudia rozjímali, duchovným zrakom pozerali na svoje bolesti a kríže, presvedčili by sa, že iba to utrpenie je milé Bohu, ktoré sme znášali z lásky k Ježišovi.

Keby som bol/a anjelom a vedel/a by som anjelsky písať, predsa ani zďaleka by som nevedel/a opísať to, ako štedro odmení Boh v nebi každú bolesť, ktorú sme na zemi znášali z lásky k nemu; ešte aj tú, ktorú sme si zaslúžili za svoje hriechy.

Blahoslavený je teda každý, kto svoje utrpenie a svoje každodenné kríže radostne prijíma z lásky k Bohu. Ešte nikto netrpel s takou láskou k Bohu ako Božia Matka.

Keď nás Boh navštevuje chorobami, protivenstvami, ponížene hovorme s kajúcim lotrom: „Pane, ja spravodlivo musím niesť tento kríž, lebo som ťa urazil/a, ale trpím aj z lásky k tebe, lebo milujem tvoju nekonečnú dokonalosť a spravodlivosť, ktorá mi utrpenie poslala.“

Pre tradičných katolíkov

Keď hovoríš: „Pane, obetujem Ti túto omšu svätú za všetkých živých i mŕtvych; menovite za tých, za ktorých som najviac povinný sa modliť,“ osvedčuješ tak čnosť lásky k blížnemu a zasluhuješ si bohatú odmenu. Ak pri omši svätej duchovne prijímaš alebo si s kňazom žiadaš skutočne prijať Telo i Krv Pána, zasluhuješ si tak zvláštnu milosť a budeš duchovne nasýtený i napojený. Predovšetkým ale vedz, že nábožná účasť na omši svätej je jedným z najznamenitejších a najzáslužnejších dobrých skutkov, ba skutkom božským, ako o tom svedčí cirkev svätá: „Musíme nevyhnutne vyznať, že veriaci kresťania nemôžu vykonať iný tak svätý a božský skutok, ako keď omšu svätú slúžia alebo sa na nej zúčastňujú“. Preto pri omši svätej nadobúdaš podstatné rozmnoženie milosti i oslavy.
Keďže inoverci potupujú omšu svätú, pohŕdajú ňou a vydávajú ju za modlárstvo, Bohu najvyššiemu sa veľmi ľúbi, keď túto potupu omše svätej ničíme a naprávame nábožnou účasťou. To Boh odpláca zvláštnymi milosťami, ako to výslovne dosvedčujú svätí Otcovia.

Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Dary duchovné bývajú hojne rozdeľované medzi tých, ktorá sa na omši svätú dôstojne zúčastňujú“ (Catech. myst. cap. 5.). Svätý Cyprián píše: „Tento nadprirodzený chlieb a tento posvätený kalich slúži k životu a k spáse celého človeka“ (Serm. de coena). Pápež Innocent III. hovorí: „Mocou obety omše svätej bývajú všetky naše cnosti rozmnožené a ovocie všetkých milostí nám hojne rozdelené“ (De myster, missae lib. 3, cap. ult.). Preto právom napomínal mučeník, svätý Maximus, kresťanov, „aby nikdy nezanedbávali obetu omše svätej a síce pre milosť Ducha Svätého, ktorú On prítomným najštedrejšie rozdeľuje“. Nakoniec hovorí Fornerus: „Sila zásluh umučenia Kristovho mocne pôsobí pri omši svätej množstvom úžasných milostí a nadbytkom dobrých vecí nebeských“ (Conc, 83, num. 10.). Nie sú to znamenité svedectvá svätých Otcov o božských milostiach, ktoré pri omši svätej bohato, áno nadbytočne bývajú udeľované?

K týmto svedectvám musím ešte pripojiť to, čo píše Osorius: „Keby otec dal svojmu synovi desať tisíc hrivien zlata, aby s nimi kupčil, či by tento syn i pri nepatrnej usilovnosti nemusel sa stať takmer bohatým človekom? A teraz pozoruj, aké veľké bohatstvá ti dáva tvoj nebeský Otec pri omši svätej, aby si bol podobným kupcovi, ktorý hľadá dobré perly a mnohé nadobúda. Boh Otec ti pri omši svätej dáva svojho jednorodeného Syna, v ktorom skutočne prebýva plnosť božstva a v ktorom sú skryté všetky poklady, múdrosti a umenia (Kol 2, 2). Ak ale vydal svojho Syna za nás všetkých, ako by nám nebol daroval s ním i všetko ostatné?“ (Rim 8, 32) Tak ti Boh Otec pri omši svätej dáva svojho Syna a s ním zároveň i všetky jeho zásluhy a zadosťučinenia. Dáva ti jeho Telo i Krv, jeho ľudské telo i dušu i všetky poklady a bohatstvá, ktoré si nadobudol. Pozoruj, aké mnohé a veľké dary dostávaš každý deň pri omši svätej a ako s malým úsilím môžeš zbohatnúť, keď totiž obetuješ svojmu Bohu jeho Syna i so všetkými jeho zásluhami. Ale aký zisk si mal dosiaľ z omše svätej? Ak dosiaľ nie si bohatým na poklady Božej milosti, či to nie je vina tvojej nedbalosti?

Keď teraz uvážiš tieto milosti a tých už spomínaných sedemdesiat sedem úžitkov z nábožnej účasti na omši svätej, ktoré ti v 15. hlave tejto knihy vyložím: musíš vyznať, že na svete niet dobrého skutku, ktorým by si si mohol nadobudnúť toľko milostí a zásluh, ako práve omšou svätou.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.