Meniny, sviatky, svätí – 22. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Zora
 • Slavomír
 • Slavomíra
 • Casey
 • Cassandra
 • Cassidy
 • Casie
 • Cassie
 • Kasey
 • Kassandra
 • Kassidy
 • Zoraida

Všetko najlepšie.

Patróni dňasvätý Vincent (diakon a mučeník, ľubovoľná spomienka), sv. Vincent Pallotti (kňaz) a blahoslavený Ladislav Batthyány (otec rodiny). – Svätý Vincent bol diakonom zaragozského biskupa. Zomrel okolo roku 304 v Zaragoze po strašnom mučení. Podľa tradície ho piekli na ražni. Bol prvým mučeníkom Španielska a je veľmi uctievaný. – Svätý Vincent Pallotti svojimi spismi a dielami bol priekopníkom katolíckeho apoštolátu, a to v spolupráci s laikmi. Bol vyhľadávaným spovedníkom. Jeho duchovných synov volajú „pallottíni“. Za svätého ho vyhlásil blahoslavený Ján XXIII. 20. 1. 1963. Zomrel 22. 1. 1850. – Blahoslavený Ladislav bol vzorný rodič a slávny lekár. Denne bol so svojou rodinou na svätej omši a na svätom prijímaní. Volali ho „lekár chudobných“. Zomrel 22. 1. 1931 vo Viedni. Za blahoslaveného bol vyhlásený 23. 3. 2003.

Myšlienky pre deti a mladých

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopárnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.

sv. František Saleský

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.

sv. Ján Pavol II.

Postará sa o moje bezpečie a šťastie.

Druhá kniha Samuelova 23, 5

Dobré či zlé, čokoľvek urobíme – Boh sa o nás stará a má nás rád. – Kráľ Dávid urobil veľa dobrých vecí. Ale aj zlých. Na konci svojho života vedel, že Boh s ním bol každý deň. Vedel, že Boh ho miloval, aj keď sa rozhodol zle a spravil veľa chýb. A tak ako Boh miloval Dávida, miluje aj nás.

Boh vie všetko, čo bolo, čo je, aj čo bude. Vie, čo si myslíme a potajomky robíme. Boh je vševediaci. Boh môže urobiť všetko, čo chce. On je všemohúci. Boh usporaduje všetko na svete tak, že vždy dosiahne, čo chce (záchrana Mojžiša a Jozefa Egyptského).

Katechizmus

Pre dospelých

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

katolícky pozdrav

Modlitba Pána, Otče náš, nás naučil sám Spasiteľ Ježiš Kristus. Skladá sa z oslovenia a zo siedmich prosieb.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťami svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

(Mt 6, 9 – 12)

Anjelské pozdravenie je najkrajším chválospevom na svätú Pannu, Matku Božiu, ktorú ctíme viac ako ostatných anjelov a svätých. Tieto dve modlitby sa veriaci kresťania modlia celkom prirodzene hneď za sebou. Lebo keď myslíme na Krista, nesmieme zabudnúť na jeho blahoslavenú Matku, na láskavý príhovor, ktorej môžeme dúfať, že nám nebeský Otec udelí, čo nás naučil prosiť jej božský Syn a v modlitbe Otče náš. Otče náš a Zdravas‘ sa modlievame niekoľko ráz za sebou najmä v posvätnom ruženci. To, že prvé polovice týchto modlitieb sa predmodlieva kňaz alebo niekto z veriacich a ostatné sa modlia veriaci, predstavuje vzájomné spoločenstvo svätých čiže jednotu, ktorú veriaci kresťania vytvárajú medzi sebou ako údy jedného Kristovho tela a ktorým spoločná modlitba pomáha vytvárať vzájomnú jednotu.

Prvá polovica modlitby Zdravas‘ až po slovo „Ježiš“ pochádza od anjela Gabriela a svätej Alžbety (Lk 1, 28 – 42). V prvých storočiach sa modlievali len po slovo „Ježiš“. Potom pridala svätá Cirkev prosbu, ktorú sa modlili už na Efezskom koncile v roku 431. Jej dnešnú podobu však zostavil svätý Bernard, veľký ctiteľ Panny Márie. Nemožno k nej nič pridať okrem tajomstiev z posvätného ruženca.

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Vo svätej omši plní Kristus Pán i svoj verný a útechyplný sľub, ktorý dal v poslednej hlave u svätého Matúša: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Toto prisľúbenie sa nevzťahuje len k jeho božstvu, ktorým je prítomný na všetkých miestach, ale i k jeho človečenstvu, s ktorým medzi nami prebýva vo svätej omši a v prevelebnej sviatosti oltárnej. V tejto je ustavične, vo dne i v noci osobne medzi nami, vždy ochotný nás vypočuť, naše prosby prijímať a v našich potrebách nám pomáhať. A vo svätej omši je nielen osobne prítomným, ale zároveň je i našou obetou, našim príhovorcom, uzmierením za naše hriechy. Lebo keďže Kristus Pán vo svätej omši koná svoj kňazský úrad, mocou toho úradu mu prislúcha, ako hovorí sv. Pavol, „aby obetoval dary a obety za hriechy (ľudu)“ (Žid/Hebr 5, 1), čiže aby sám seba za ľudí obetoval nebeskému Otcovi, ako sa obetoval na kríži. Z toho je jasné, že je veľký rozdiel medzi svätou hostiou v monštrancii a medzi svätou hostiou pri svätej omši, hoci je Ježiš Kristus v jednej i druhej rovnako prítomný. Lebo v monštrancii ako aj v cibóriu je Kristus Pán prítomný k našej poklone aj k pokrmu našej duše, ale vo svätej omši je ešte zvláštne našou obetou a prostredníctvom našej spásy.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.