Meniny, sviatky, svätí – 22. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Paulína
  • Pavla
  • Bailey
  • Baily
  • Paris

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Pavlín z Noly (biskup, ľubovoľná spomienka) a svätý Ján Fišer (biskup) a svätý Tomáš Morus (mučeníci, ľubovoľná spomienka). – Svätý Pavlín ako biskup zmierňoval biedu svojich veriacich. Vynikal duchovnou spisovateľskou činnosťou. Zomrel 22. 6. 431. – Svätý Ján Fišer a Tomáš Morus boli významní anglickí mučeníci. Prvý biskup, druhý laik, kancelár Henricha VIII., boli popravení v roku 1535 za vernosť Kristovi a Cirkvi.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Aká hlúposť a ctižiadosť namýšľať si, že sme tým čím nie sme, a že vieme to, čo nevieme.

sv. František Saleský

Napriek našej veľkej túžbe po láske považujeme takmer všetko za dôležitejšie, ako je láska.

Erich Fromm

I pôjde pred nimi ich kráľ a Pán v ich čele.

Kniha proroka Micheáša 2, 13

Kedykoľvek nebudem vedieť nájsť cestu. Boh sa o mňa postará a bude vždy tu. – Už si počul veľa o nasledovaní Boha a o tom, ako žiť dobrým životom. Keď si stále nie si istý, nerob si starosti. Nechaj Boha, aby ti pomohol. Prečítaj si Bibliu, rozprávaj sa s ním a počúvaj jeho hlas vo svojom srdiečku. Boh ťa nikdy nenechá samého. Bude pri tebe v každý čas, aby ti pomohol nájsť cestu.

Okrem Desatora má kresťan katolík zachovávať aj päť cirkevných prikázaní. Cirkev dostala od Ježiša Krista právo a moc viesť veriacich, a preto v jeho mene vydáva príkazy. Kto nezachováva cirkevné prikázania, pácha hriech.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Po hymne nasleduje psalmódia, ktorá sa skladá z dvoch žalmov alebo z dvoch častí dlhšieho žalmu, vhodných na túto hodina a na slávenie v spoločenstve, a jedného kantika vzatého z listov apoštolov alebo zo Zjavenia svätého Jána. Pred čítaním žalmu sa recituje antifóna, po nej nasleduje príslušný predpísaný žalm a po ňom chváloslovie Sláva Otcu…; po chválosloví sa opakuje predchádzajúca antifóna a po nej nasledujúca až do skončenia celej psalmódie. Po skončení psalmódie sa číta krátke alebo dlhšie čítanie.

Krátke čítanie sa berie podľa toho, o aký deň, obdobie alebo sviatok ide: má sa čítať a počúvať ako skutočné hlásanie Božieho slova, ktoré výrazne predkladá nejakú posvätnú myšlienku alebo pomáha osvetliť niektoré kratšie výpovede, ktorým sa pri súvislom čítaní Svätého písma venuje azda menšia pozornosť. Krátke čítania sa v jednotlivých dňoch štvortýždňového cyklu menia. Možno však, najmä pri modlitbe, keď sú zídení viacerí, vybrať dlhšie čítanie, a to napríklad z omšových čítaní (lekcií) predovšetkým texty, ktoré sa z rozličných príčin nemohli vziať. Nič však neprekáža tomu, aby sa niekedy nevybralo aj iné vhodnejšie čítanie zo Svätého písma, ktorého čítanie treba mať vždy v posvätnej úcte. Aj pre liturgiu hodín platí žiadosť Cirkvi, „aby sa za stanovený počet rokov prečítali najdôležitejšie časti Svätého písma“. (SC 51)

Po čítaní možno nejaký čas zachovať posvätné ticho. Na Božie slovo sa odpovedá krátkym responzóriom, ktoré podľa okolnosti možno vynechať. Namiesto krátkeho responzória možno použiť iné spevy podobného zamerania a druhu, ktoré schválila konferencia biskupov. Potom sa prednesie evanjeliový chválospev Panny Márie s antifónou, ktorá sa mení podľa dňa, obdobia alebo sviatku. Po opakovanej antifóne po chválospev nasledujú príhovorné prosby, po ktorých sa všetci modlia Otče náš. Po modlitbe Otče náš bezprostredne nasleduje záverečná modlitba, ktorá je na každý deň vlastná. Napokon ak modlitba vedie kňaz alebo diakon, sám prepustí zhromaždenie pozdravom Pán s vami a požehnaním, ako pri omši; potom nasleduje výzva: Iďte v pokoji. R. Bohu vďaka. Inak sa vešpery zakončujú slovami: Nech nás žehná Pán atď.

Pre tradičných katolíkov

Chodíš v nedeľu a vo sviatok, ako si povinný, do kostola na omšu svätú. Rozpamätaj sa len na myšlienky a žiadosti, ktorým si dával miesto vo svojej mysli, na slová i reči, ktoré predošlý týždeň vyšli z tvojich úst, na skutky, ktoré si sám alebo s inými vykonal, na povinnosti, ktoré ti tvoj stav uložil a potom rozvažuj pred Pánom Bohom. Či môžeš s cirkevnou liturgiou povedať: „Umyjem si svoje ruky medzi nevinnými?!“ Žaluješ sa na nástrahy zlého ducha, na pokúšania jednej alebo druhej cnosti; ale s akou rozhodnou vôľou sa odvraciaš od zlého? S akou svedomitosťou sa chrániš pred nebezpečenstvami a príležitosťami k hriechu, dávaš pozor na svojich päť zmyslov a držíš na uzde schopnosti svojej duše hlavne obrazotvornosť? Či sa môžeš postaviť pred Boha a v pravde povedať: „Umyjem si svoje ruky medzi nevinnými?!“ Žaluješ sa na trápenia a protivenstvá, ktoré na teba prichádzajú, ale nikdy ich nespájaš s minulosťou svojho života, akoby si za nič z tých čias nemal trpieť. Žaluješ sa aj na iných, ktorí ti pripravili nepríjemnosti, snáď na rodinu a príbuzných alebo takých, ktorí k tebe stoja blízko: ó, veru poslúži to na prospech tvojej duše ak vnikneš do ducha vznešenej liturgie a úprimne sa pospytuješ, či si sám môžeš umyť svoje ruky medzi nevinnými? (Platzweg, P. Karl, S. J. Betrachtungen über die hl Messe, str. 283).

Keď si kňaz umýva ruky, rozpamätaj sa, ako si Pilát umýval svoje ruky, vyhlásil Ježiša za nevinného a povedal: „Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. Vy viďte.“ (Mt 27, 24)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.