Meniny, sviatky, svätí – 22. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Júlia
 • Juliana
 • Emil
 • Rita
 • Bret
 • Brett
 • Yesenia

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätá Rita z Kassie (rehoľníčka, ľubovoľná spomienka), svätá Júlia (panna a mučenica) a svätý Emil (mučeník). – Svätá Rita bola vynikajúca žena, ktorá najprv obrátila svojho manžela a potom po jeho smrti a po smrti svojich dvoch synov sa stala rehoľníčkou augustiniánkou v Kassii v Perugii, kde ju Boh vyznačil osobitnými charizmami. Zomrela v roku 1457. Je to nový sviatok uvedený v Rímskom misáli z roku 2000. – Svätá Júlia je patrónka Korziky. Zomrela asi v roku 439. Jej telo uctievajú v Brescii. – Svätý Emil spolu so svätým Kastom podstúpil mučeníctvo ohňom v roku 203 v Afrike.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Mnohí nechcú a ani sa neodvážia myslieť na osobitné milosti, ktoré im dal Pán, z obavy, aby nespyšneli. Určite sa mýlia.

sv. František Saleský

Ako je vždy neskoro, aby sme milovali!

Salvatore Quasimodo

Prv než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.

Kniha proroka Izaiáša 65, 24

Skôr ako ťa zavolám, vždy si tam. Vieš, čo potrebujem, s tebou nikdy nie som sám. – Niekedy netušíš, čo má mamička za lubom, kým ti to nepovie. Občas nevieš, že máš niekomu pomôcť, kým ťa o to nepoprosí sám. Boh však vie všetko. Čokoľvek sa teraz v tvojom živote deje, už o tom vie. Ak máš problém, on už vie, ako ho vyriešiť. Ak sa cítiš zle, vie o spôsobe, ako ťa rozveseliť, Boh ťa pozná tak dobre, že sa o teba stará ešte predtým, ako ho poprosíš o pomoc!

Nedeľu svätíme tak, že as nábožne zúčastníme na celej svätej omši, zdržíme sa služobných prác, ktoré nám prekážajú v úcte k Bohu, a v duchovnom i telesnom odpočinku. Máme sa viac venovať čítaniam náboženských kníh a skutkom milosrdenstva.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitby ku svätej omši

 • Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? (Ž 116, 12)
 • Našla som, koho moja duša miluje, chytila som ho a nepustila viac. (Pies 3, 4)
 • Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. (Ž 34, 4)
 • Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 106, 1)
 • Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145, 8)
 • Pán môj a Boh môj! (Jn 20, 28)
 • Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. (Mt 16, 16)
 • Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. (Gal 2, 20)
 • Kto nás odlúči od Kristovej lásky? (Rim 8, 35)
 • Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. (Gal 2, 20)
 • On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie! A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. (2 Pt 1, 17 – 18)
 • Jemu sláva naveky. Amen. (Rim 11, 36)
 • Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky. (Ž 117)

Pre tradičných katolíkov

Farba čierna ako farba tmy, tmavej noci, je znakom smrti a hlbokého smútku. Čierne omšové rúcho nosí kňaz na Veľký piatok, v deň smrti ženícha cirkvi a Vykupiteľa. Výročný pamätný deň krvavej obety Ježiša Krista na kríži je pre nás dňom bolesti, žiaľu, ľútosti a smútku, lebo naše hriechy boli príčinou jeho prehorkej smrti na kríži, cirkev má teda úplné právo obliekať sa na Veľký piatok do farby smrti a smútku.

Potom cirkev svätá používa čiernu farbu na deň Všetkých verných dušičiek, pri pohreboch a pri omšiach svätých za zomrelých. Cirkev je milujúcou matkou. Neopúšťa a nezabúda na svoje deti ani po ich smrti, ale smútočne ich sprevádza k hrobu, ba ide s nimi až za hrob, na druhý svet, do večnosti, každý deň pri omši svätej pamätajúc na všetky svoje zomrelé dietky, ktoré sa nachádzajú v očistci; a zároveň nás vyzýva, aby sme mali zľutovanie s dušičkami a modlitbou i dobrými skutkami obľahčovali ich muky.

Pre nás samotných obsahuje čierna farba veľmi vážne napomenutie. Ona totiž k nám privoláva: „Spomni, človeče, že prach si a v prach sa obrátiš! Krátke a pominuteľné sú dni tvoje na zemi, skôr než by si sa nazdal, prijme tmavý hrob tvoje bezduché telo do seba. Blaho ti, ak si dobre využil svoj čas! Lebo vtedy počuješ tie preradostné slová: Aj, ty dobrý a verný služobník, ktorý si bol nad málom verný. Nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho Pána.“ Ale beda ti, ak si zneužil čas milosti! Lebo počuješ neúprostné slová: „Chyťte služobníka zlého lenivého, zviažte mu ruky i nohy a hoďte ho do vonkajšej temnoty, kde bude plač a škrípanie zubami.“ Uvážme dobre túto ostrú kázeň, ktorú nám predstavuje čierna farba. Bez prestania sa starajme o spásu svojej duše, modlievajme sa, najmä pri každej omši svätej za zomrelých, aby nás Boh vo svojej milosti a láske ráčil zachovať a popriať nám šťastlivú hodinu smrti.

Aké utešené sú tie naše katolícke Bohoslužby! Ako je to všetko múdro zariadené! Aký hlboký zmysel spočíva vo voľbe piatich cirkevných farieb. Svätá obeta sa vždy prináša v takej farbe, akú si žiadajú cirkevné obdobia a sviatky. Usilujme sa vždy podľa farby, akú vidíme na oltári, vzbudiť si v sebe také spasiteľné myšlienky a city, aké vtedy cirkev svätá od nás žiada.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.