Meniny, sviatky, svätí – 22. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky
Čo nerobiť v (pôstny) piatok…?

Meniny majú:

  • Beňadik
  • Leona
  • Lea
  • Shannon
  • Ty
  • Tyler
  • Tylor

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Lea Rímska (vdova). Patrila do krúžku nábožných žien okolo svätého Hieronyma. Vynikala čnostným životom a viedla panenský kláštor v Ríme.

Myšlienky pre deti a mladých

Pravý trpiaci nielenže sa neponosuje na svoje utrpenie, ale ani netúži po tom, aby ho iní ľutovali.

sv. František Saleský

Láska je ako mesiac – ak nerastie, ubúda.

Vicomte de Ségur

Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš.

Kniha žalmov 138, 7

Nikdy nie som sám, nemusím sa báť. Nikdy nie som sám, pomoc je nablízku, keď ju budem potrebovať. – Určite si zažil situáciu, že si niečo robil a potreboval si pomoc. Možno si sa cítil lepšie hneď, ako tá pomoc prišla. Potrebujeme len niekoho, kto nám príde pomôcť. Keď máme starosti a povieme o nich kamarátovi, okamžite sa nám uľaví. Náš problém sa už nezdá taký neprekonateľný. Nezáleží na tom, čo sa stane, vždy si pamätaj, že Boh nám prisľúbil pomoc, keď ju budeme potrebovať.

Biskupom v ich svätom úrade pomáhajú kňazi, ktorí zastupujú svojho biskupa vo farnosti. Sú duchovnými vodcami veriacich a pod vedením biskupa zastupujú samého Ježiša Krista.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ježiš, Mária, Jozef, zošlite nám milosti a vštepte do nášho srdca pocit zodpovednosti, aby sme svätú Katolícku cirkev milovali viac ako všetky svetské a zemské veci, ku ktorým sme pripútaní, a túto svoju lásku vždy aj dokazovali hodnotnými a dobrými skutkami. Otče náš, Zdravas‘, Sláva. – Ježiš, Mária, Jozef, vyproste nám milosť, aby sme svoju vieru, ktorú sme dostali pri svätom krste ako dar, verne a bez akéhokoľvek strachu vyznávali, vedomí si svojich povinností. Otče náš, Zdravas‘, Sláva. – Ježiš, Mária, Jozef, pomôžte nám, aby sme verne plnili svoje povinnosti, nakoľko je to v našich silách, aby sme slovom, hmotnými dobrami a, ak to bude potrebné, i svojím životom bránili zveľaďovanie svätej viery. Otče náš, Zdravas‘, Sláva. – Ježiš, Mária, Jozef, pomáhajte nám, aby sme sa navzájom milovali a vo všetkom svojom konaní a zmýšľaní obnovovali opravdivú svornosť pod starostlivým vedením svojich cirkevných predstavených. Otče náš, Zdravas‘, Sláva. – Ježiš, Mária, Jozef, pomáhajte nám, aby sme svoj život usporiadali podľa Božích a cirkevných prikázaní a aby sme sa na tejto zemi riadili Božou láskou, ktorá je podstatou prikázaní. Otče náš, Zdravas‘, Sláva.

Modlitba za plnenie cikrevných povinností

Premocný patriarcha, svätý Joachim, pre zásluhy tvojich slávnych čností si Božia prozreteľnosť vyvolila teba, aby si svet obdaril Kráľovnou počatou bez poškvrny hriechu, v ktorej sú požehnané všetky pokolenia a ktorá bola povolaná nosiť v svojom panenskom živote Spasiteľa ľudstva. My, tvoji ctitelia, sa s tebou radujeme z tohto vyznačenia a vrúcne ťa prosíme o tvoju ochranu pre seba i pre naše rodiny. Nedovoľ, aby sa v našej duši usídlil hriech a zlý duch; aby nás prevrátené zmýšľanie sveta zaviedlo na bludnú cestu a aby sme žili v nedbanlivosti o večný život, pre ktorý sme stvorení. Vymôž nám teda od Boha silnú a neohrozenú vieru proti bezbožnosti a bludom, ktoré rozširujú nepriatelia svätej Cirkvi a Apoštolskej stolice. Vypros nám pravú, úprimnú a vernú poslušnosť rímskemu pápežovi, námestníkovi Ježiša Krista, veľkodušné a hrdinské čnosti, aby sme zavrhovali a svojimi skutkami odvracali všetky výmysly a ohovárania, ktorými rôzne spoločnosti napádajú ustanovizne našej svätej viery. Mocný je tvoj príhovor u všemohúceho Pána, ktorý ťa ochotne vypočuje pre srdečný a nežný vzťah k tvojej dcére, preblahoslavenej Panne Márii. Ponáhľaj sa teda pomôcť nám i celej svätej Cirkvi, aby sme dosiahli túžobne očakávané víťazstvo; znič kniežatá temnosti a vypros, aby svetlo pravdy a viery ožiarilo každú dušu. Predovšetkým nám vypros nežnú a detinskú úctu k tvojej dcére, našej najsvätejšej Matke, blahoslavenej Panne Márii, aby sme ju uctievali po všetky dni svojho pozemského života, a tak sa na konci nášho putovania dostali do nebeskej vlasti a tam velebili veľkosť Božieho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Otče náš, Zdravas‘, Sláva.

Modlitba za kresťanský život – k sv. Joachimovi, manželovi sv. Anny

Pre tradičných katolíkov

Hlava 19. – Aby sme mali účasť na ovocí omše svätej, musíme sa na nej zúčastniť nábožne

S úctou a pozornosťou musíš spájať nábožnosť. Omša svätá ti otvára všetky poklady lásky a milosrdenstva Božieho; všetky dobré veci, ktoré pre čas i pre večnosť potrebuješ, máš v nej pred rukami. Ale aby si ich obdržal, k tomu sa žiada zbožné rozpoloženie mysle a uzobraná, horlivá modlitba, alebo iným slovom, pravá nábožnosť. Kto sa však v kostole a pri omši svätej vedome zaoberá časnými starosťami alebo zbytočnými pozemskými myšlienkami, ten vychádza s prázdnymi rukami, ba, uráža Boha a priťahuje si jeho nemilosť i trest.

„Musíme veľmi ľutovať to,“ hovorí ctihodný P. Martin z Kochenu, „že niektorí ľudia majú pri omši svätej takú zanedbateľnú nábožnosť a tak zle a bez všetkej horlivosti sa na nej zúčastňujú. Mnohí takí ľudia sa dívajú sem a tam, obzerajú idúcich dnu i von, modlitby odriekavajú len ústami a bez pohnutia srdca, ba zo samej lenivosti i pri pozdvihovaní sedia v laviciach, ba stručne povedané sa tak správajú, akoby ani katolíkmi neboli a vôbec v omši svätej celkom nič neverili. Ó, ako sa musí človek zarmútiť, keď vidí, že takí biedni ľudia preukazujú tak nepatrnú úctu Najvyššiemu Bohu, ktorý za naše spasenie koná na oltári tak dôležité dielo!“

S akou nábožnosťou sa máme zúčastňovať na omši svätej, nás učí svätá cirkev, ktorá hovorí: „Keďže musíme z nutnosti vyznávať, že veriaci kresťania nemôžu konať žiadne iné tak sväté a božské dielo, ako je práve toto hrozné tajomstvo…, z toho nadostač vysvitá, že máme vynakladať každú námahu a všetku usilovnosť na to, aby sme ho konali s najväčšou vnútornou čistotou i vonkajšou nábožnosťou“ (Koncil trid. Sed. 22).

Pravá nábožnosť nepozostáva, ako sa niektorí nemúdro nazdávajú, v sladkých citoch i útechách, ale v pevnej a odhodlanej vôli, zaoberať sa len Bohom a každej roztržitosti sa vyvarovať, alebo si ju vyhodiť z hlavy. Ak si teda žiadaš nábožne sa zúčastniť na omši svätej, ale žiadnu nábožnosť v sebe necítiš a ustavične musíš bojovať proti roztržitým myšlienkam, preto sa nemusíš znepokojovať. Lebo milý Boh hľadí len na vôľu, a ty si takto získaš omnoho viac zásluh i milostí, ako keby si pri omši svätej pociťoval najväčšiu nábožnosť.

Čo máš teda robiť, keď žiadnu nábožnosť pri omši svätej v sebe necítiš a pri všetkom svojom namáhaní sa nábožným stať nemôžeš? Drž sa rady, ktorú dal Kristus Pán svätej Gertrúde. Vo svojich Zjaveniach nám vypráva nasledovne: „Keď sa jedného dňa v chóre usilovala veľmi pozorne spievať a predsa pre ľudskú slabosť bola často roztržitou, riekla sama sebe: „Čo mi môže taká nestála modlitba osožiť? Lepšie bude, keď ju celkom preruším“. Vstala a chcela z chóru odísť. Tu sa jej zjavil Kristus Pán držiac svoje srdce v rukách a povedal: „Hľa, tu ti predstavujem svoje srdce, aby si mu mohla rozkazovať, aby všetko verne vykonalo, čo ty z vlastných síl nemôžeš. Týmto spôsobom sa pred mojimi očami objavia všetky tvoje skutky najviac dokonalými.“

Tomu sa Gertrúda veľmi podivila a považovala to za neslušnú vec, aby tak šľachetné srdce Ježiša Krista malo naprávať je nedokonalosti. Na to jej Pán povedal toto podobenstvo: „Ako by to teba mrzelo, keby si mala krásny hlas a veľkú chuť ku spevu a iná, ktorá nemá krásny hlas, by ťa nenechala spievať za seba: tak si moje božské srdce veľmi žiada, aby si, ak nie vždy slovami, aspoň nejakým pokynutím do neho zverila to, čo ty sama dobre vykonať nevládzeš?“ (Zjav. kn. 3., hlava 25). Ó, aké utešené slová, aké výborné ponaučenie! Aký ľahký spôsob nahradiť nepobožnosť pri omši svätej! Ak si pri nej veľmi roztržitý a nemôžeš mať žiadnu pobožnosť, povedz len: „Najmilší Ježišu! Srdečne ľutujem, že pri mojej modlitbe som natoľko roztržitý; preto sa odporúčam tvojmu sladkému srdcu, prosiac pokorne, aby moju nepobožnosť nahradiť ráčilo!“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.