Meniny, sviatky, svätí – 23. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Roman
  • Romana
  • Svätopluk
  • Irvin
  • Irving
  • Nestor
  • Tatiana
  • Tatyanna

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Polykarp (biskup a mučeník, spomienka). Bol žiakom svätého apoštola Jána a potom biskupom v Smyrne. Keď ho nútili, aby sa zriekol viery, povedal: „Osemdesiatšesť rokov slúžim Kristovi a nikdy mi neublížil.“ Staručkého biskupa potom upálili.

Myšlienky pre deti a mladých

V ťažkej chorobe máme žiadať od svojej duše iba to, aby sa naša vôľa podriadila Božej vôli, aby ju prijala a sa s ňou sväto zjednotila.

sv. František Saleský

Keď nemilujeme veľmi, nemilujeme dostatočne.

Roger de Bussy-Rabutin

(Boh) nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Kniha žalmov 55, 23

Božia cesta je tou najlepšou pre mňa aj pre iných. Ak ho budem nasledovať, nenechá ma spadnúť. – Kráčať životom je ako prechádzať sa v lese. Sú v ňom malé konáre, ktoré je jednoduché prekročiť, ale aj veľké kmene, cez ktoré musíš preliezť. Niekedy sa môžeš stratiť, inokedy presne vieš, kade ísť. Nebolo by nádherné, keby na tejto ceste s tebou kráčal Boh? Keď nasleduješ jeho cestu, nikdy nezídeš na nesprávne chodníčky.

Ježiš vyrástol v Nazarete, preto sa volá Nazaretský. Vyučovať začal, keď mal 30 rokov. Učil 3 roky. Za ten čas zhromaždil okolo seba učeníkov a z nich si vyvolil 12 apoštolov. Pán Ježiš učil, čo máme veriť a robiť, aby sme prišli do neba.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pri utrpení myslíme aj na večné utrpenie

Na tejto zemi okrem úzkej a strmej cesty jestvuje aj široká cesta, ktorá sa javí ako ľahká a príjemná. Aspoň nakrátko je na nej menej krížov ako na tej strmej. Dobre sa však pozrime, kam táto cesta vedie. Vždy smerom dole. Zhora do hroznej priepasti. Do tej priepasti, z ktorej už vidieť ničotu, ba priam cítiť horúčosť plameňov večného ohňa. Áno tam, do večného ohňa sa človek môže dostať aj bez telesných krížov, bez bolesti a bez trápenia, hoci ani bezbožní nebývajú bez utrpenia, ba v nepokoji svedomia už na zemi cítia predzvesť pekla.

V krížoch a trápeniach často myslia na peklo, na večné muky, na večný oheň. Keď už na tejto zemi ťažko padne byť opusteným/ou v kríži, aké strašné to bude na druhom svete: byť večne opustený/á Bohom. Ktorý človek myslí na toto nešťastie, ten s radosťou trpí, lebo je presvedčený, že si za svoje hriechy zaslúžil ešte viac utrpenia, ba že i tá najväčšia bolesť nie je primeraná tomu trestu, ktorý by sme si zaslúžili na jeden smrteľný hriech. Preto sa svätý Alfonz modlieval takto: „Dobrotivý Bože, nehľaď na moje hriechy, lebo peklo by bolo ešte malým trestom.“

Keďže poznáš svoje hriechy, ktorými si urazil/a nekonečne dobrého Boha, vo svojich bolestiach sa modli so svätým Augustínom: „Pane, teraz ma trestaj, teraz ma šľahaj, teraz ma križuj, a nie vo večnosti.“

Utrpenia a kríže odrádzajú človeka od mnohých hriechov a napĺňajú ho radostnou nádejou, že trpezlivým znášaním svojich utrpení a bolestí sa môže vyhnúť večnému zatrateniu.

Svätý Kamil, keď ho Boh navštívil piatimi chorobami, povedal: „Pätoro mojich chorôb je pätoro Božích milosrdenstiev.“ Obeta, ktorú priniesla Mária nebeskému Otcovi za naše hriechy, bola taká veľká, že svätý Alfonz o nej hovorí: „Obidvaja viseli na jednom kríži.“

Pre tradičných katolíkov

II. Omša svätá mimoriadne rozmnožuje nebeskú oslavu

Ó, akým skvostným a nepochopiteľným darom je nebeská oslava, pre ktorú sme stvorení, po ktorej vzdycháme a ktorú si najvrúcnejšie žiadame! Čo mám ale povedať o rozmnožení tej oslavy, keď i najmenšia jej časť je už tak veľkou a tak sladkou, že to, ako svätý Pavol píše, „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca neprišlo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9) Cirkev katolícka síce učí, že všetky dobré skutky spravodlivého človeka si zasluhujú rozmnoženie milosti a slávy; ale nehovorí a nemôže povedať koľko milostí a slávy nám nadobúdajú. S ohľadom na omšu svätú povedal Kristus svätej Gertrúde: „každý človek rozmnožuje a zhromažďuje svoje zásluhy pre život večný, koľkokrát s nábožnosťou omšu svätú slúži.“ (Zjv 3, 18). Týmito slovami je povedané, že každý, kto sa s nábožnosťou snaží zúčastniť na omši svätej, skrze ňu si rozmnožuje svoju nebeskú slávu. Veď Pán povedal: „mieru dobrú a natlačenú, natrasenú a vrchovatú dajú do lona vášho.“ (Lk 6, 3) A týmito slovami poukazoval na odmenu našich dobrých skutkov. Akou veľkou musí teda byť naša odplata v nebi za najznamenitejší zo všetkých dobrých skutkov, za nábožné obetovanie omše svätej!

Je isté, že každý človek každou omšou svätou, na ktorej sa nábožne zúčastňuje, si zasluhuje vždy ďaľší stupeň nebeskej oslavy. Ako keď niekto vystupuje po schodoch a každým krokom prichádza vyššie, tak sa dostáva človeku, ktorý sa zúčastňuje na omši svätej, každou omšou svätou o stupeň vyššie v nebi. A kto sa s väčšou nábožnosťou zúčastňuje na omši svätej, vystupuje o dva stupne, a kto ešte sa s väčšou nábožnosťou zúčastňuje na omši svätej, dostáva sa pri každej o tri i viac stupňov vyššie v nebi. A čím vyššie vystupuje, tým bližšie sa dostáva k Bohu, tým jasnejšie ho poznáva, tým vrúcnejšie ho miluje, tým vrchovatejšou mierou ho i užíva. Tiež na každom vyššom stupni sa stáva krásnejším, jasnejším, znamenitejším, oslávenejším a u všetkých svätých váženejším. Koľkokrát sa na omši svätej zúčastňuješ, toľkokrát sa to v nebi zapisuje a vyšší stupeň slávy sa ti určuje. A túto slávu stratíš len vtedy, keby si sa dopustil smrteľného hriechu. Keby si sa ale potom kajúcim prijatím sviatosti pokánia zmieril s Bohom, dostaneš naspäť ten stupeň oslavy, ktorý si pre hriech stratil. Ak si sa celý svoj život každý deň nábožne zúčastňoval na omši svätej, koľko stupňov oslavy máš za to v nebi! Ó, ako aké veľké bohatstvo a radosti tam budeš mať! A ak si jeden deň býval na dvoch alebo troch omšiach svätých, bude i oslava tvoja dvojnásobne alebo viacnásobne zvýšená.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.