Meniny, sviatky, svätí – 23. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Miloš
  • Zdeněk
  • Cesar
  • Keri
  • Kerri
  • Kerry

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ján Almužník (biskup, spomienka len v Dóme sv. Martina v Bratislave) a svätá Emerencia (mučenica). – Svätý Ján Almužník bol biskup a vyznavač. Zomrel v roku 620 na Cypre. V roku 1530 preniesli jeho telesné ostatky z Budapešti do bratislavského Dómu sv. Martina. Na východe ho slávia 12. 11. – Svätá Emerencia hoci bola ešte len katechumenka, napomínala modloslužobníkov, za čo ju potom ukameňovali v 4. storočí v Ríme.

Myšlienky pre deti a mladých

Aj tá najlepšie povaha si môže navyknúť na nerestné skutky a tak sa stať najhoršou.

sv. František Saleský

Láska je konečným cieľom dejín vesmíru, vesmírne Amen.

Novalis

Daj mi srdce pozorné… Pomôž mi rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé.

Prvá kniha kráľov 3, 9

Boh mi pomáha každý deň sa správne rozhodnúť. Kedykoľvek sa na neho obrátim, ukáže mi cestu, ktorou mám ísť. – Niektoré rozhodnutia sú jednoduché – napríklad keď sa ťa opýtajú, čo si prosíš jesť. Iné však nie sú také jednoduché, ako keď máš povedať mame, že si rozbil jej obľúbenú vázu. Potrebujeme Boha, aby nám pomohol správne sa rozhodnúť. Keď ho poprosíme o pomoc, povie nám, čo robiť, a dá nám silu urobiť, čo je správne.

Boh miluje len dobro. Zlo nenávidí. Je nekonečne Svätý. Preto nám dal aj Desatoro prikázaní. Boh dobrých odmieňa a zlých trestá (potopa sveta, Noe). Boh je aj nekonečne zhovievavý. Netrestá hneď. Niekedy dlho čaká, aby sa hriešnik polepšil.

Katechizmus

Pre dospelých

Ráno, napoludnie a večer sa zvonieva v kostoloch na Anjelské pozdravenie. Do 11. storočia zvonenie nemalo nič spoločné s modlitbou Anjel Pána. Večer na zvonoch zvonievali v mestách a obciach, aby sa obyvatelia vrátili domov, lebo sa zavoria mestské brány, a aby zahasili oheň v kozuboch. V roku 1263 nariadil veľký mariánsky ctiteľ svätý Bonaventúra, generálny predstavený františkánov, aby františkáni povzbudzovali veriacich modliť sa Zdravas‘, Mária pri večernom zvonení. V roku 1295 bolo nariadené, aby sa vo františkánskych kláštoroch tri razy zvonilo na počesť Panny Márie. Toto ustanovenie schválil pápež Ján XXIII. v roku 1318. V 14. storočí začali v južnom Francúzsku zvonievať aj ráno. Poludňajšie zvonenie nariadil pápež Kalixt III. v roku 1456, aby povzbudil veriacich v modlitbe za bojujúcich proti nepriateľom Cirkvi.

Dnešné znenie modlitby Anjel Pána pochádza zo 16. storočia. Vtedy bolo nariadené aj trojité zvonenie, ráno na poludnie a večer. Toto trojité zvonenie, ako aj tri antifóny a tri Zdravas‘ nám pripomínajú, že:

  • 1. anjel prišiel k Panny Márii a priniesol jej radostné posolstvo, že počne Božieho Syna z Ducha Svätého
  • 2. že najsvätejšia Panna ako najponíženejšia služobnica Pána sa ochotne podvolila Božej vôli
  • 3. že Ježiš Kristus, Syn Boží, v živote blahoslavenej Panny Márie vzal na seba opravdivé ľudské telo a prišiel medzi nás ľudí. Zvonenie na Anjel Pána pripomína kresťanom katolíkom veľké dielo milosti, ktoré Boh vykonal pre spásu sveta vtelením a utrpením Božieho Syna. Je zaiste dobre, že nás z času na čas zvon anjelského pozdravenia vytrhne z pohrúženia sa do pozemských starosí a vyzýva nás, aby sme svoju myseľ obrátili na Pána Boha.

Kresťan si pri zvonení na Anjel Pána pomyslí na veľkú lásku, ktorá pohla Božieho Syna, aby sa stal pre nás človekom.

V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii. – R. A ona počala z Ducha Svätého. – Zdravas‘, Mária…

V. Hľa, služobnica Pána. – R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. – Zdravas‘, Mária…

V. A Slovo sa telom stalo. – R. A prebývalo medzi nami. – Zdravas‘, Mária…

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. – R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. – Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Od Veľkej noci až do nedele Zoslania Ducha Svätého sa modlime antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Pre tradičných katolíkov

To, prečo náš drahý Spasiteľ chce byť s nami každý deň až do skonania sveta, má dôležité príčiny.

Po prvé preto, lebo je hlavou svojej cirkvi a veriaci sú jeho tajomným telom; preto sa sluší, keď telo nemôže byť s hlavou na nebi, aby hlava bola s telom na zemi.

Po druhé preto, lebo Kristus Pán je ženíchom a cirkev je nevestou, s ktorou sa on spojil vrúcnejšie, ako sa môže pozemský ženích spojiť so svojou nevestou; preto ho jeho láska pohýňa, aby bol ustavične pri svojej neveste. Počúvaj ako krásne vyzdvihuje sv. Pavol lásku Ježiša Krista k jeho neveste, keď Efezanom takto píše:

„Muži, milujte svoje manželky, ako i Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu, aby ju posvätil a očistil obmytím vody skrze slovo života, aby sebe učinil cirkev slávnu, nemajúcu poškvrny, ani vrásky, alebo čokoľvek také, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“

Ef 5, 25 – 27

Skrze svätý krst sa ľudia stali údmi cirkvi a v tejto sviatosti bývajú tak krásne ozdobení, ako milí anjeli. Preto i Kristus Pán miluje čistú dušu viac, ako môže ženích milovať najkrásnejšiu nevestu. Preto mu nie je možné, aby sa odlúčil od tejto svojej milovanej nevesty, cirkvi na zemi, ktorá v sebe zahŕňa tak veľa prekrásne ozdobených duší, ale chce pri nej zotrvávať po všetky dni až do skončenia sveta.

Ale to, že Kristus Pán chcel iba neviditeľným spôsobom zotrvávať pri svojej milovanej neveste, cirkvi, to pochádza z toho, že jeho zasnúbenie sa nedeje telesným spôsobom, ale duchovným skrze vieru, ako on sám o tom svedčí u proroka Ozeáša:

„Zasnúbim ťa sebe na veky, a zasnúbim ťa sebe v spravodlivosti, v súde, v milosti a v milosrdenstve. A zasnúbim ťa sebe vo viere, i budeš vedieť, že ja som Pán.“

Oz 2, 19. 20

Keďže sa teda Kristus Pán zasnubuje so svojou cirkvou vo viere, preto sa sluší, aby zostával skrytým, aby jeho nevesta alebo veriaca duša mala príležitosť cvičiť sa vo viere a denne nadobúdať väčších zásluh pre nebo.

Po tretie Kristus Pán chce byť vždy pri nás, lebo sa sluší, tak ako sa ženích stará o svoju nevestu, staral o svoju cirkev, zaopatroval ju potrebnou výživou a verne sa zaujímal o jej blaho a spásu. Toto všetko, ba ešte o mnoho viac, činí vo svätej omši a v duchovnom i telesnom prijímaní najsvätejšej sviatosti oltárnej. A tak skutkom dokazuje, že je verným milovníkom svojej milovanej nevesty, pretože ju zaopatruje všetkým, čo ku časnému i večnému blahu potrebuje.

Ó, duša kresťanská, ak žiješ v smrteľnom hriechu tak si prepadla diablovej moci a nešťastný satan vládne nad tebou. Ale ak si bez smrteľného hriechu a v stave milosti, si nevestou Kristovou a tvoj ženích ťa vrúcne miluje a starostlivo ťa zaopatruje všetkým, čo slúži k tvojmu blahu. Čo myslíš, aké milosti a dobrodenia ti udelí pri svätej omši tvoj ženích, ktorý ťa tak vrúcne miluje; koľko prostriedkov ti dá na ruku, aby si sa cvičila v čnosti a napomáhala si svojmu blahoslavenstvu? Počúvaj a podiv sa, duša kresťanská: vážne ti hovorím a v tejto knihe ti dôkladne dokážem, že pri každej svätej omši, na ktorej sa zúčastníš v stave posväcujúcej milosti, s náležitou pobožnosťou a pri ktorej sa s uzobranou mysľou modlíš svoje omšové modlitby, ti Boh zo samej lásky udelí sedemdesiatsedem milostí. K úteche tvojej ti ich v 12. hlave tejto knihy jednu za druhou vymenujem.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.