Meniny, sviatky, svätí – 23. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Sidónia
 • Zdeňka
 • Cher
 • Chere
 • Cheree
 • Cherelle
 • Cheri
 • Cherie
 • Cherilyn
 • Cherri
 • Cherrie
 • Cherry
 • Cherryl
 • Chery
 • Cheryl
 • Cheryle
 • Cheryll
 • Merlin

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Jozef Cafasso (kňaz) a blahoslavená Mária Rafaela Cimattiová (panna). – Svätý Jozef Cafasso sa obetavo staral o odsúdených vo väzniciach, spolupracoval so svätým Jánom Boscom. Je patrónom duchovných správcov vo väzniciach. Zomrel 23. 6. 1860 v Turíne. – Blahoslavená Mária vynikala v pomoci chorým. Zomrela 23. 6. 1945 v Alatri v Taliansku.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Bohu sa veľmi páči poslušnosť, ktorá prijíma a využíva aj rady od iných, najmä od duchovných vodcov.

sv. František Saleský

Božia vôľa spočíva len v dvoch veciach: v láske k Bohu a v láske k blížnemu.

sv. Terézia Avilská

Lebo všetky národy putujú, každý v mene svojho boha, my však putujeme v mene Pána, nášho Boha, na večné veky.

Kniha proroka Miecheáša 4, 5

Akokoľvek sa zmením, keď vyrastiem, Boh bude stále so mnou – to predsa viem! – Veľa vecí sa zmení, ako budeš rásť. Budeš vyzerať inak, možno budeš bývať v inom dome a jedného dňa sa ti možno zmení aj meno. Ale jedna vec zostane stále rovnaká. Boh bude vždy s tebou. Aj keď pôjdeš na vysokú školu, oženíš sa, vydáš sa alebo už budeš mať vnúčatá, Boh bude stále s tebou.

„A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.“ (Mt 18, 17) „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 18, 18; Mt 16, 18)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Od čias Dávida až do príchodu Mesiáša sväté knihy obsahujú texty modlitieb, ktoré svedčia o tom, ako sa stále viac prehlbovala modlitba za seba i za iných (porov. Ezd 9, 6 – 15; Neh 1, 4 – 11; Jn 2, 3 – 10; Tob 3, 11 – 16; Jdt 9, 2 – 14).

Žalmy boli postupne zhromaždené do zbierky piatich kníh. Žalmy (alebo „Chvály“) sú vrcholným dielom modlitby v Starom zákone. Žalmy živia a vyjadrujú modlitbu Božieho ľudu ako zhromaždenia pri príležitosti veľkých sviatkov v Jerzuzaleme a každú sobotu v synagógach. Táto modlitba je nerozlučne osobná i spoločná. Týka sa tých, čo sa modlia, i všetkých ľudí. Vystupuje zo Svätej zeme a zo spoločenstiev v diaspóre, ale objíma všetko stvorenstvo. Pripomína minulé spasiteľné udalosti a siaha až do zavŕšenia dejín. Pripomína Božie prisľúbenia, ktoré sa už splnili, a očakáva Mesiáša, ktorý ich definitívne splní. Žalmy, ktoré sa Kristus modlil a ktoré sa na ňom splnili, zostávajú základné pre modlitbu jeho Cirkvi. (porov. Všeobecné smernice o Liturgii hodín, 100 – 109).

Žaltár (zbierka žalmov) je kniha, v ktorej sa Božie slovo stáva modlitbou človeka. V iných knihách Starého zákona „slová ohlasujú skutky [vykonané Bohom pre ľudí] a objasňujú tajomstvo, ktoré je v nich obsiahnuté“. (Porov. Druhý vatikánsky koncil, dogm. konšt. Dei Verbum, 2) V Knihe žalmov slová žalmistu, spievané Bohu vyjadrujú jeho spasiteľné diela. Ten istý Duch inšpiruje Božie dielo i odpoveď človeka. Kristus oboje spojí. V ňom nás žalmy neprestávajú učiť modliť sa.

Pre tradičných katolíkov

Až po Sanktus si predstavuj, čo Ježiš trpel, keď Židia neľudsky žiadali, aby bol ukrižovaný, keď kričali: „Ukrižuj ho, ukrižuj ho!“ Čo trpel, keď bol tŕním korunovaný, ako kráľ posmievaný a nakoniec na smrť odsúdený. Pomysli si len, aké nevýslovné bolesti musel podstúpiť tvoj preláskavý Vykupiteľ, keď mu tŕňovú korunu, ktorá bola samý dlhý a ostrý tŕň, hlboko vbíjali do jeho svätej hlavy, ako hrozné museli byť pre jeho láskyplné srdce tie potupy, výsmechy a hany od tých, ktorých nekonečne na smrť a pri vyhlásení súdu? Večer pred tým ho už pomyslenie na to až na smrť zarmútilo, takže sa krvavo potil od úzkosti. Teraz na svoje vlastné uši počuje, ako vyhlasujú, že ho majú zabiť a to tým najhroznejším spôsobom: majú ho zaživa pribiť na kríž. Ó, nespravodlivý, ukrutný súd, na ktorý musí zem ustrnúť! Život odsúdený na smrť, spravodlivosť sama vyhlásená za zločinca a nevinnosť zatratená; ba, sudca všetkých živých i mŕtvych je chabým pohanom odsúdený na najpotupnejšiu smrť na kríži! Aké muky muselo vyhlásenie takého ohavného súdu spôsobiť nášmu nevinnému Vykupiteľovi!

Teraz kňaz zase obetuje obetné dary. Keď sa vrátil do prostriedku oltára, spínajúc ruky sa pokorne uklonený modlí nasledujúcu modlitbu: „Prijmi, svätá Trojica, túto obetu, ktorú nanebovstúpenia Ježiša Krista, Pána nášho, a na poctu blahoslavenej Márie vždy Panny, svätého Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, a ako tých, tak i všetkých Svätých: aby im prospela ku cti, nám ale k spaseniu a aby oni za nás v nebesiach orodovať ráčili, ktorých pamiatku slávime na zemi; skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.