Meniny, sviatky, svätí – 23. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Želmíra
  • Vladimír
  • Vladimíra
  • Clifford
  • Myrtle

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Dezider (biskup a mučeník). Zomrel pri ochrane svojich veriacich ako arcibiskup vo Vienne v roku 608 v Lyone.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Veľká duša túži po svätosti. Čo nie je večné, považuje za nehodné seba a tomu, čo nie je nekonečné, pripisuje malú cenu.

sv. František Saleský

Život žije iba z lásky.

Clemens Bretano

Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte.

Kniha proroka Izaiáša 66, 13

Môj ocko s mamkou ma veľmi ľúbia. A Boh ma objíme, presne ako rodičia. – Rodičia vždy vedia, ako ťa potešiť, keď sa cítiš smutný. A Biblia hovorí, že Boh je ako ocko alebo mamka. Môžeš sa na neho obrátiť, kedykoľvek potrebuješ objatie alebo keď potrebuješ, aby ťa niekto vypočul. A presne ako mamička alebo ocko, aj Boh ťa bude počúvať a poteší ťa. Stará sa o teba a chce, aby si sa cítil v bezpečí. Môžeš sa na neho vždy obrátiť. Bude rád, keď ti bude môcť pomôcť.

Služobné práce možno v nedeľu konať len v prípade nevyhnutnej potreby (keď vypukne oheň, povodeň, iná nehoda) alebo ak si to vyžaduje úcta k Bohu a láska k blížnemu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitba pred svätým prijímaním: Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si prítomný v Oltárnej sviatosti ako Boh a človek. Viem, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po tebe. Príď, Pane Ježišu. Posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby som bol šťastný naveky. Amen.

Modlitba po svätom prijímaní: Dobrý Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. Klaniam sa ti a milujem ťa. Klaniam sa ti s mojím anjelom strážcom i so všetkými anjelmi a svätými. Aký som šťastný! Ty si môj a ja som tvoj. Ty si vo mne a ja v tebe. Pomáhaj mi, aby som sa čoraz viac a viac podobal tebe. Aby som ťa vždy viac a viac miloval a pre teba aby som miloval všetkých svojich blížnych a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval tvoju i moju nebeskú matku Máriu. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen.

Duša Kristova: Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, opoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 33. – Nádoby a veci potrebné pre omšu svätú

Medzi potrebnými vecami pre omšu svätú, zaujímajú prvé miesto kalich a paténa. Lebo v kalichu sa premení víno na nekonečne drahú krv Ježiša Krista a na paténu sa kladie najsvätejšie Telo Pána.

Z ohľadu na vysoké určenie a ctihodnosť týchto nádob ustanovila cirkev, že musia byť z najlepšieho, najvzácnejšieho a najcennejšieho kovu. Teda predpisuje sa, aby kalich bol zo zlata alebo zo striebra. Len výnimočne, to jest v prípade chudoby sa dovoľuje kalich z cínu. Ak je kalich strieborný alebo cínový, musí byť aspoň zvnútra dokonale pozlátený. To isté platí aj o paténe. Hoci naveky zostane v platnosti to slovo svätého Petra, že nie sme vykúpení pominuteľným striebrom alebo zlatom, ale predrahou krvou Ježiša Krista, práve táto predrahá cena Krvi i Tela Ježiša Krista, tento nesmierny poklad je príčinou, že ctihodné obetné náčinie, ktoré sa bezprostredne stýka s Najsvätejším, musí byť z najlepšieho, najvzácnejšieho a najcennejšieho kovu. „Ono to pochádzalo samo od seba“, obetovať drahé veci k službe Božieho domu, tí nevolievali nič bezcenné na obetné dary. Keď mohli brať svoje obyčajné pokrmy na zlate a striebre, isteže nemohli strpieť a ono by to bolo i zle svedčilo o ich viere a zbožnosti, keby pre božský nebeský pokrm, pre najsvätejšie Telo Pána a jeho predrahú Krv, sa neužívalo to najdrahšie, čo mali. Ak to tak bolo už za čias prenasledovania, tým viac muselo to tak byť od tých čias, keď kniežatá zeme prijali katolícku vieru.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.