Meniny, sviatky, svätí – 23. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Adrián
  • Ivona
  • Alfons
  • Adrian
  • Adriana
  • Adrianna
  • Adrien
  • Adrienne
  • Cedric
  • Cedrick

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Turibius de Mongrovejo (biskup, ľubovoľná spomienka). Bol španielskym arcibiskupom, pôsobil v Lime v Peru, obnovil náboženský život v Južnej Amerike. Zomrel 23. 3. 1606.

Myšlienky pre deti a mladých

Keď spozorujete, že svet sa vám posmieva za to, že ste nábožní, vysmejte sa aj vy jemu a radujte sa z toho slávneho pokorenia trpieť pre čnosť.

sv. František Saleský

Keď si veľmi smutný, urob skutok lásky, a hneď sa budeš cítiť lepšie.

Peter Rosseger

Pán za mňa dielo dokončí.

Kniha žalmov 138, 8

Ktovie, čo bude v budúcnosti?! Boh má so mnou veľké plány. – Je príjemné snívať o budúcnosti. Môžeš si predstaviť, že budeš balerínou, filmovou hviezdou alebo športovcom. Nevieš, aký bude tvoj život, keď vyrastieš. Ale Boh to vie. Dal ti výnimočné talenty a dary, aby si urboil tento svet krajším. Spolu s Bohom ťa čaká úžasná budúcnosť!

Majme v úcte Svätého Otca, biskupov a kňazov. Modlievajme sa za nich, počúvajme ich. O nich platí i Pánovo slovo: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ (Lk 10, 16)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Bože, tebe je každé srdce otvorené, ku tebe sa vznáša prosba a pred tebou nič nie je skryté. Prosíme ťa, naplň nás Duchom Svätým a očisť myšlienky nášho srdca, aby sme ťa dokonale milovali a mohli ťa dôstojne chváliť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za dar Ducha Svätého

Bože, ty spôsobuješ, že tým, čo ťa milujú, všetko slúži na dobré; zapáľ v našich srdciach vrúcnu túžbu po tvojej nekonečnej láske, aby naše túžby milovať ťa nezničilo nijaké pokušenie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za dar lásky

Bože, ty pyšným odporuješ a pokorným dávaš svoju milosť; daj nám čnosť opravdivej pokory, ktorej príklad veriacim dal tvoj jednorodený Syn, aby sme ťa pýchou a povyšovaním nepopudzovali k hnevu, ale koriac sa pred tebou, radšej prijímali dary tvojej milosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za poníženosť

Pane, Ježišu Kriste, daj, aby som tento kalich, ktorý mi teraz podávaš, trpezlivo a poslušne mohol/a vypiť. Protiví sa síce mojej slabosti, ale ty si za mňa vypil oveľa trpkejší. Ak by si, Pane, chcel zväčšiť môj kríž a bolesti, rozmnož tiež vo mne milosť a dar trpezlivosti. Opatruj moje srdce mocou svojho bolestného umučenia, aby som nereptal/a proti tvojej vôli a otcovskému napomínaniu; daj, aby som nebol/a netrpezlivý/á a podráždený/á, lež úplne sa zveril/a do tvojej svätej vôle. Amen.

Modlitba za trpezlivosť

Pre tradičných katolíkov

Aby si bol nábožne na omši svätej, radím ti toto: Keď ideš na omšu svätú, idúc do kostola zozbieraj svoje myšlienky a pri omši svätej si živo predstav, že stojíš s milou Matkou Božou i so svätým Jánom na Golgote pod krížom svojho Božského Vykupiteľa, hlboko sa pokor, vzbuď v sebe vieru, nádej, lásku a ľútosť, dávaj pozor na všetko, čo kňaz pri omši svätej koná, vynasnaž sa modliť čo najpobožnejšie a zo svojej hlavy vyháňaj každú roztržitú myšlienku.

Potom dobre uváž, čo chceš pri omši svätej činiť. Nejdeš do kostola ako farizej alebo publikán, len aby si sa tam modlil; ale ideš ako Dávid, aby si tam i obetoval, ako hovorí o sebe v žalme 115: „Ó, Pane! Ja som služobník tvoj a syn dievky tvojej. Tebe budem obetovať obetu chvály a budem vzývať meno Pánovo.“ Ak ideš na omšu svätú, ideš tam preto, aby si vykonal vo svätej obete najvznešenejšiu bohoslužbu. Ideš tam, aby si Bohu priniesol obetu, ktorá je mu tak milá, ako on sám sebe. Počúvaj, čo o tom hovorí P. Gobat: „Účasť na omši svätej nespočíva vlastne v modlitbe, ale v klaňaní sa a obetovaní čiže v konaní Božskej obety. Lebo všetci, ktorí sa na omši svätej nábožne a zbožne zúčastňujú, majú s kňazom spoluobetovať“ (In alphab. sacr. aud. num. 220). Čo však to spoluobetovanie znamená, vysvetľuje na inom mieste takto: „Obetovať znamená konať najznamenitejšie dielo zo všetkých mravných cností. Lebo keď obetujeme, dosvedčujeme tým, že Boh je najvyšším Pánom, ktorému prináleží nekonečná česť, a že my sme jeho poddaní, s ktorými on môže zaobchádzať tak, ako sa mu ľúbi. Preto je obeta zo všetkých čnostných činov Bohu najmilší a nám ľuďom najužitočnejší čin“ (L. c. num. 5).

Hľa, obeta je tak znamenitým dielom a veľmi veľa záleží na tom, aby si ju dôstojne konal. Preto si vzbudzuj pred omšou svätou pevný úmysel, že budeš na nej nábožne a pre spásu svojej duše. Ak si si predsavzal, že sa pri omši svätej budeš modliť isté modlitba, alebo ak si povinný pri nej vykonať isté pobožnosti, konaj ich až do pozdvihovania. Pri pozdvihovaní ale prestaň.

A čo máš robiť, keď kňaz vypovedal slová svätého premenenia? Na to odpovedám: Rob to, čo vidíš činiť kňaza. Akonáhle kňaz vypovedal sväté slová, padá na svoje kolená a klania sa Pánu a Bohu svojmu, ktorého drží vo svojich rukách. Čiň to isté. Aj ty si kľakni svojmu Bohu, ktorý je tu z lásky k tebe prítomný v spôsobe chleba. Už tvoj rozum ti hovorí, že si povinný svojmu prítomnému Pánovi preukázať úctu, aká mu prináleží. I Sväté Písmo nám na mnohých príkladoch ukazuje, ako túto úctu poklony ľudia dávali Pánovi najavo, kým žil a chodil po tejto zemi. O mudrcoch od východu hovorí: „Vošli do domu, našli tam dieťa s Máriou jeho matkou a padnúc na kolená klaňali sa mu“ (Mt 2, 11). Ako slepý od narodenia počul z úst Krista Pána, že je Syn Boží, „hneď padol na kolená a klaňal sa mu“ (Jn 9, 38). Keď Kristovi učeníci ho videli na vrchu v Galilei, „pristúpili k nemu, objali jeho nohy a klaňali sa mu“ (Mt 28, 9). To isté máš činiť i ty, keď po svätom prijímaní kňaz padá na svoje kolená a klania sa Kristu Pánu. Lebo to je tvoja povinnosť. Ak sa tak zúčastňuješ na omši svätej s nábožnosťou, staneš sa účastným na ovocí obety omše svätej.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.