Meniny, sviatky, svätí – 24. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Timotej
  • Milena
  • Florence
  • Florent
  • Florinda
  • Flossie
  • Tim
  • Timmy
  • Timothy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý František Saleský (biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka) a svätá Xénia (panna). – Svätý František Saleský bol ženevský biskup, zomrel 28. 12. 1622 v Lyone. Jeho ostatky preniesli 24. 1. 1623 do Annecy. Napísal krásne duchovné knihy (napr. Filotea). Spolu so svätou Janou de Chantal založil rehoľu Návštevy Panny Márie. Je patrón katolíckych spisovateľov. – Svätá Xénia bola pôvodom Rimanka. Aby sa vyhla sobášu, vzdala sa bohatstva a s dvoma dievčatami ušla na Východ, kde žila svätým životom. Pôvodne sa volala Eusebia, ale tu ju volali Xénia (cudzinka). Žila pravdepodobne v 5. storočí. Ako svätú ju uctievajú východní katolíci. Zomrela 24. 1. asi 470.

Myšlienky pre deti a mladých

Čím väčšmi umŕtvujeme svoje prirodzené sklony, tým bohatšie nadprirodzené inšpirácie získavame.

sv. František Saleský

Väčšiu hodnotu má štipka lásky ako sto vagónov rozumu.

sv. Róbert Bellarmin

Pamätaj na divy, ktoré (Boh) urobil.

Prvá kniha kroník 16, 12

Ďakujem ti, drahý Bože, za nebo a slnko, za to, že si stvoril svet, z ktorého sa teším. – Svet je plný nádherných vecí, ktoré stvoril Boh. Stromy, kvietky, rastliny, vtáčiky, slnko. Nie je to zábava zaboriť sa po členky do blata? Alebo skočiť do mláky, či chytať jazykom snehové vločky? Boh stvoril všetky tieto veci, aby sme sa radovali. Aký nádherný svet! Aký úžasný Boh!

Ak sa hriešnik obráti, Boh mu láskavo odpúšťa. On je nekonečne milosrdný (Ninive). Úplnú odmenu či trest nám udelí až po smrti; odmenu v nebi, trest v pekle. Boh nás miluje nekonečne. Chce a robí nám vždy len dobre. Je nekonečne dobrý.

Katechizmus

Pre dospelých

Veriaci sa v minulosti v piatok v čase zvonenia na pamiatku smrti Krista Pána o 15. hodine modlili Otče náš, Zdravas‘, Mária a Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Je to dobrý zvyk, ktorý možno zachovať, aj keď as nezvoní.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Modlitba – Chvála Najsvätejšej Trojice

Kresťan katolík má nielen veriť, ale aj vedieť, v čo verí. Obsah viery stručne zhrnuje Apoštolské vyznanie viery, ktoré pochádza z apoštolských čias. Skladá sa z 12 článkov. Je potrebné naučiť sa ho naspamäť a snažiť sa porozumieť mu. Iná osnova vyznania viery je v Kréde vo svätej omši. (Nicejsko-carihradské) Pekné je i vyznanie viery Božieho ľudu (od pápeža Pavla VI.)

Apoštolské vyznanie viery obsahuje pravdy viery, ktoré nám odovzdali apoštoli. Možno ho spievať alebo recitovať aj pri svätej omši v nedele a na slávnosti. Pri slovách „ktorý sa počal… narodil sa z Márie Panny“ sa všetci uklonia (na Zvestovanie Pána a na Narodenie Pána si pokľaknú).

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Podľa našej neomylnej viery je len jeden pravý Boh, je Stvoriteľom a preto je Pánom a Vlastníkom všetkého, čo je na nebi a na zemi. Všetko stojí pod Ním, všetko prináleží len Jemu, všetko závisí od Neho.

Podľa našej svätej viery má Boh také prednosti a vlastnosti, ktoré nekonečne viac prevyšujú všetko, čo je ešte slušné a vynikajúce. On je Najmúdrejší, Najsvätejší, Všemohúci, Najspravodlivejší, Najdobrotivejší a milovania najhodnejší. Pretože to vieme s neomylnou istotou, je našou najsvätejšou povinnosťou, Božiu zvrchovanosť uznávať, Jeho nekonečné dokonalosti zvelebovať, jeho najvyššiemu Veličenstvu príslušnú úctu a poddanosť preukazovať, alebo inými slovami, našu poklonu a chválu Božstvu vzdávať. Boh teda žiada poklonu, aká patrí jeho vyvýšenosti, veľkosti a dokonalosti. Chváľte Ho, vyzýva žalmista, „podľa plnosti veľkosti Jeho“, ktorá, ako je známe, je nekonečná. Ale ako sa môže stvorenie Stvoriteľovi, konečný Nekonečnému náležite klaňať, chváliť ho a zvelebovať? Čo môžeš ty, milý čitateľu, prinášať svojmu nekonečne vyvýšenému Pánovi, aké poklady zeme môžeš obetovať Najvyššiemu na znak svojej poddanosti a poklony? Všetky poklady zeme nie sú Jeho hodné, nemá to v jeho očiach žiadnej ceny. Či máš seba prinášať Pánovi na obetu poklony a chvály? To sa nesmieš opovážiť, lebo ty si len úbohým, hriešnym stvorením. Či máš vyzvať nebeské zástupy anjelov a archanjelov, tróny a kniežatstvá, cherubínov a serafínov, či máš vyzvať svätých z raja, húfy svätých apoštolov a mučeníkov, vyznávačov a panien, ba i samú preslávnu Matku Božiu, aby sa v tvojom mene ponížili, pokorili, priviedli k poklone a chvále Najvyššieho, Nie, ani ti nemôžu Pánovi prinášať nekonečnú obetu poklony a chvály, lebo i tí sú len konečnými stvoreniami. Čo si teda počneš, čo máš Pánovi obetovať, čo by bolo Jeho hodné? Ako sa mu máš klaňať dôstojným spôsobom, ako Ho chváliť a velebiť?

V tejto tvojej núdzi a potrebe sa nad tebou zmiluje predobrý Boh, Žiada od teba nekonečnú obetu, ale ti aj podáva prostriedok, aby si Mu ju mohol prinášať, darúva ti presvätú obetu omše svätej. Lebo jej konaním sa preukazuje božskej Velebnosti taká úcta, akú nie sú v stave jej preukázať všetci anjeli a svätí, všetci stvorenia na nebi a na zemi, úcta, ktorá je dokonale dôstojná Najvyššieho.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.