Meniny, sviatky, svätí – 24. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Ján
 • Jan
 • Deshawn
 • Hans
 • Ian
 • Ivan
 • Iva
 • Johana
 • Johanna
 • John
 • Johna
 • Johnnie
 • Johnny
 • Joni
 • Johnson
 • Juan
 • Juana
 • Juanita
 • Junita

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Ján Krstiteľ. Dnes je sviatok svätého Jána Krstiteľa (slávnosť). Sviatok sa slávil už za čias svätého Augustína. Narodenie svätého Jána Krstiteľa sa oslavuje preto, lebo bol očistený pod srdcom matky Alžbety, keď k nej prišla Panna Mária, ktorá nosila pod srdcom Božieho Syna.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.

sv. František Saleský

Veľkosť duše sa meria podľa jej lásky.

sv. Bernard z Clairvaux

Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.

Kniha proroka Micheáša 7, 7

Pomôžu mi síce aj ľudia okolo mňa, ale Boh, ten je tu ustavične pre mňa. – Keď potrebuješ pomoc, nájdeš ju na rôznych miestach a u rôznych ľudí. Môžu ti pomôcť rodičia, kamaráti alebo učitelia. Ale budú aj obdobia, keď sa ti bude zdať, že ti nemá kto pomôcť. Preto je dôležité myslieť aj na Boha. Je s tebou po celý čas. Pomôže ti, kedykoľvek budeš potrebovať.

Päť cirkevných prikázaní: 1. Svätiť prikázané sviatky. – 2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši. – 3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu. – 4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Oltárnu sviatosť. – 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Mnohotvárne výrazové formy modlitby žalmov nadobúdajú svoju podobu v chrámovej liturgii a zároveň v srdci človeka. Žalmy, či už ide o chválospev, žalospev alebo vďakyvzdanie, o individuálnu alebo spoločnú prosbu, o kráľovský alebo pútnický spev, o poučné (sapienciálne) rozjímanie, sú zrkadlom veľkých Božích skutkov v dejinách jeho ľudu i zrkadlom ľudských situácií, ktoré žalmista prežíva. Niektorý žalm môže odzrkadľovať minulú udalosť, ale je taký jednoduchý, že sa ho pravdivo môžu modliť ľudia všetkých stavov a všetkých čias.

V žalmoch sú niektoré stále črty: jednoduchosť a spontánnosť modlitby: túžba po samom Bohu prostredníctvom všetkého a so všetkým, čo je vo stvorení dobré; nepríjemná situácia veriaceho, ktorý vo svojej uprednostňujúcej láske k Pánovi je vydaný napospas množstvu nepriateľov a pokušení a v očakávaní toho, čo urobí verný Boh, je istý o jeho láske a odovzdaný do jeho vôle. Modlitba žalmov je aj modlitba ľútosti a vždy je preniknutá chválou.

Keďže zbierka žalmov je zostavená pre kult zhromaždenia, zaznieva v nej výzva na modlitbu a spieva sa na ňu odpoveď: „Hallelu-Jah“ (Aleluja) – „Chváľte Pána!“

„Čo je milšie ako žalm? Krásne to hovorí sám Dávid: ‚Chváľte Pána, lebo žalm je dobrý; nášmu Bohu nech znie radostná a krásna chvála.‘ Źalm je totiž zvelebovaním zo strany národa, oslavou Boha, chválospevom ľudu, jasotom všetkých, rečou všetkých vecí, hlasom Cirkvi, ľúbozvučným vyznaním viery.“ (Svätý Ambróz, Ennarationes in Psalmos, 1, 9: CSEL 64, 7; PL 15, 968)

Pre tradičných katolíkov

Kňaz tu obetuje dary chleba a vína spolu trom božským osobám. Keďže najprednejším cieľom obety omše svätej je osláviť Najsvätejšiu Trojicu. Kňaz i ľud prosia Najsvätejšiu Trojicu, aby obetné dary prijala na pamiatku umučenia, vzkriesenia a nanebovstúpenia Ježiša Krista, Pána nášho. Tieto tri tajomstvá patria totiž k obete; skrze svoje umučenie a svoju smrť dokonal Pán Ježiš obetu, ktorú už pri svojom vtelení začal; skrze svoje vzkriesenie ju oslávil, keď svoje telo odial slávou a nesmrteľnosťou; skrze nanebovstúpenie sa konečne predstavil svojmu nebeskému Otcovi ako obeta.

My si však ctíme i pamiatku Svätých a úfame, že sa zvlášť pri obete omše svätej nás zastanú a že svojím príhovorom nám vyprosia milosť tejto obety. Prvé miesto medzi Svätými, na ktorých pamätáme, zaujíma preblahoslavená Panna Mária, pretože je kráľovnou všetkých Svätých a Matkou toho, ktorý sa skrze ruky kňaza pri omši svätej obetuje. Po Márii nasleduje Ján Krstiteľ, ktorého označil Ježiš Kristus za najväčšieho medzi ľudskými synmi a ktorý tu zastupuje všetkých Svätých starého Zákona. Potom idú dve kniežatá-apoštoli Peter a Pavol v mene ostatných apoštolov i Svätých Nového Zákona, za nimi tí Svätí, ktorých ostatnky spočívajú v oltári a ktorí sú preto zvlášnymi ochrancami a príhovorcami obce. Napokon sa pamätáme na Svätých vôbec, aby sa spolu pred trónom Božím za nás prihovárali a vyprosili nám milosť a milosrdenstvo.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.