Meniny, sviatky, svätí – 24. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Ela
  • Jana
  • Vanesa
  • Jess
  • Jessica
  • Jesse
  • Jessie
  • Jessika

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Panna Mária Pomocnica kresťanov. Sviatok ustanovil Pius VII. v roku 1815 na pamiatku vyslobodenia sa z rúk Napoleona I. a svojho návratu do Ríma. Tento sviatok je osobitným sviatkom saleziánov.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Ak si vás svet neváži, tešte sa. Aspoň raz vás neklame.

sv. František Saleský

Celý vesmír poslúcha zákony lásky: milujte, milujte, všetko ostatné je ničím.

Jean de la Fontaine

„Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

Kniha proroka Jeremiáša 1, 5

Boh ma pozná, vedel o mne už predtým, ako som sa narodil. Bude ma milovať po celý život, ktorý mi naplánoval. – Povedali ti už tvoji rodičia o dni, keď si sa stal súčasťou vašej rodiny? Ako sa na teba tešili, akí boli šťastní, keď ťa prvýkrát držali v náručí? Boh o tebe vedel všetko predtým, ako si sa prvýkrát nadýchol či prvýkrát zaplakal. Boh ťa miluje. Naplánoval ti nádherný život. A bude s tebou rád po celý čas.

Sväťme svedomito nedeľu, aby sme získali Božie požehnanie na celý týždeň. Nezneužívajme nedeľný voľný čas na hriešne zábavy, ale venujme sa viac svojej duši.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitba k Ukrižovanému: Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Ž 22, 17 – 18). – V piatky Pôstneho obdobia možno touto modlitbou získať po svätom prijímaní pred obrazom Ukrižovaného úplné odpustky.

Modlitba svätého Tomáša Akvinského: Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Vrúcne ťa prosím, nech mi toto sväté prijímanie nie je dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom viery a štítom dobrej vôle. Nech ma oslobodí od mojich chýb, nech zničí vo mne žiadostivosť a zmyselnosť, nech mi rozmnoží lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky čnosti. Nech ma pevne chráni pred osídlami všetkých nepriateľov, viditeľných i neviditeľných, a nech dokonale utíši moje telesné a duševné hnutia. Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému Bohu, a nech mi pomáha šťastlivo zakončiť môj život. Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika na tú neopísateľnú hostinu, pri ktorej si ty sám so svojím Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých pravým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Kalich a paténa majú rozličné významy. Kalich je znamením najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Lebo ono je to požehnané žriedlo, z ktorého sa krv nášho vykúpenia tak hojne až do poslednej kvapky vyliala a každý deň ešte v tisícoch a v tisícoch obetných kalichoch na našich oltároch vylieva. „V najsvätejšom Srdci Ježišovom“, hovorí Leitner, „je obsiahnutá predrahá krv nášho vykúpenia. Z toho srdca a k tomuto srdcu prúdila a vlnila sa niekedy a prúdi a vlní sa na večné veky predrahá krv, ktorou sme boli od hriechov očistení, vykúpení a zbavení.“

Ešte významnejším je kalich ako znak umučenia Ježiša Krista, Pán sám prečasto používa obraz kalicha a pitie kalicha, keď hovorí o svojom utrpení. Keď sa v olivovej záhrade modlil, zjavil sa jeho duši horký kalich: „Otče môj, ak to je možné, nech odíde kalich tento odo mňa, lež nie ako ja chcem, ale ako ty chceš“ (Mt 26, 39). Keď ho zajali, hovorí svätému Petrovi: „Strč meč svoj do pošvy! Alebo nemám piť kalich, ktorý mi Otec podal?“ (Jn 18, 11)

A on ho pil, ten horký kalich utrpenia, preplnený namáhaním, osočovaním, sužovaním, zriekaním, strádaním bez počtu; pil ho cez celý svoj život. Najhorkejší spodok, usadeninu, kvas, čo sme mu my hriešnici pripravili, začínal Ježiš skrtať vo svojej smrteľnej úzkosti na olivovom vrchu; na kríži ho vyprázdnil až na dno a zápasiac so smrťou vtiahol do seba poslednú horkú kvapku kalicha.

Ježiš ho pil nevinný – hriešny človek ho pije vinný. Za mnoho musí ešte prestáť pokutu, hoci mu je vina už odpustená. Preto z pravého obrátenia sa vykvitá nasledovanie Krista v kríži. I vtedy, keby sme boli čistí a nevinní ako anjel, ostáva to ešte vždy našou najväčšou prednosťou a chválou, že sa stávame rovnými s Kristom a ideme v jeho šľapajach. Preot všetci verní služobníci a služobnice Boží pijú kalich utrpenia. Nieked sa zdá, že odišiel, ale prichádza zas naplnený ostrejšou horkosťou. Kalich chce, a človek ho musí piť. On striasa sa hrôzou pred ním; lebo duch je síce ochotný, ale telo je slabé (Mt 26, 41); ale predsa len berie do ruky ten kalich, začne ho piť a skláňa sa pod všemohúcu ruku Božiu.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.