Meniny, sviatky, svätí – 24. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Gabriel
  • Floyd
  • Lloyd
  • Ursula

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Katarína Švédska (panna). – Dcéra svätej Brigity. So súhlasom manžela zachovávala panenstvo, putovala do Ríma a do Svätej zeme. Previezla telo svojej matky, ktorá zomrela v Ríme, do Valdštenu vo Švédsku, kde dala Brigita postaviť pred 20 rokmi kláštor, a teraz sa Katarína stala opátkou tohto kláštora.

Myšlienky pre deti a mladých

Kde panuje svätá oddanosť do Božej vôle, tam nemôže vládnuť smútok a melancholia.

sv. František Saleský

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

sv. Ján, apoštol

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Kniha žalmov 139, 1

Boh ma dokonale pozná – aj zvonka, aj zvnútra. Vie presne, kto som. – Ked maľuješ obrázok, ty si vyberáš farby a premýšľaš, ako ich rozmiestniš na papier. Ked staviaš snehuliaka, sám rozhodneš o tom, kde by mal mať nos. Ked niečo robíš, vieš o tom všetko. Takisto aj Boh, ked ťa stvoril, vybral všetky tvoje časti a spojil ich. A tak vie o tebe všetko a má ťa rád takého, aký si. Si jeho výnimočné stvorenie.

Ježiš Kristus založil iba jednu Cirkev, lebo len jedno náboženstvo je pravé. Preto aj pravá Kristova Cirkev môže byť len jedna. Poznáme ju po tom, že je: jednotná, svätá, katolícka, apoštolská. Takú ju chcel a založil Ježiš Kristus.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

K tebe, Pane, ktorý bývaš na nebesiach, pozdvihujem svoje oči. Moja pomoc je v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, príď mi na pomoc. Nepriateľ ma napáda a chce získať moju dušu. Odíď, satan, ja sa budem klaňať a slúžiť len svojmu Bohu. Ako by som mohol/a konať zlo a hrešiť proti svojmu Bohu, ktorému sa všetko zlé protiví a ktorý mi preukazuje tak veľa dobra? Boh na mňa obracia svoje oči; vidí, čo je pred ľudmi ukryté; prehliada všetky záhyby môjho srdca. Či by som teda mohol/a hrešiť v jeho prítomnosti? Za chvíľkovou rozkošou nasleduje večný plač a škrípanie zubami. Pane, môj duch je ochotný, ale moje telo slabé. Buď baštou pred tvárou môjho nepriateľa, aby mi neuškodil. Všetko zmôžem v tom, ktorý ma posilňuje. Pane, neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Posilňuj ma, ochraňuj ma, nedaj mi padnúť do hriechu. Amen.

Modlitba v čase pokušenia

Bože, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet; prosím ťa, osvieť moje srdce žiarou svojej milosti, aby som stále zmýšľal tak, ako je to milé tvojej velebnosti, a teba úprimne miloval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za vzdialenie zlých myšlienok

Všemohúci a dobrotivý Bože, ty si svojmu ľudu trpiacemu smädom vyviedol zo skaly prameň živej vody; vyveď z môjho tvrdého srdca prameň skrúšených sĺz a daj, aby som mohol oplakávať svoje hriechy a tak si zaslúžiť odpustenie z tvojej milosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za vzbudenie ľútosti

Antifóna: Nespomínaj si, Pane, na naše viny a na viny našich otcov a netrestaj nás za hriechy. – V. Pane, buď milostivý nám, hriešnikom… R. Pre tvoje meno. – Modlime sa. Milosrdný Bože, vyznávame, že sme zhrešili; preto ťa prosíme, zhliadni na našu pokoru a zľutuj sa nad nami, odpusť nám viny a obdaruj nás svojím pokojom.

Modlitba za odpustenie hriechov

Pre tradičných katolíkov

Hlava 20 – Ako máme obetovať Bohu omšu svätú a aký veľký úžitok máme z obetovania

Túto hlavu, duša zbožná, čítaj pozorne a vštep si ju hlboko do pamäti. Lebo preveľmi záleží na tom, aby si o nej rozmýšľala a nasledujúc ponaučenia, ktoré obsahuje, veľký úžitok získala.

Omša svätá je, ako som už skôr dokázal, pravou, jedinou a najvyššou obetou kresťanstva, a tí, ktorí sa na nej chcú riadne zúčastniť, musia ju obetovať Bohu Najvyššiemu. Lebo takto hovorí istý zbožný a učený bohoslovec: „Účasť na omši svätej nie je vlastne modlitbou, ale klaňaním sa a obetovaním,, lebo všetci, ktorí sú prítomní pri omši svätej, konajú zároveň s kňazom obetu božskú. Najprednejším kňazom a obetníkom je však Kristus, ktorý obetuje všetky omše sväté nebeskému Otcovi. Po ňom nasleduje kňaz, ktorý božskú obetu prináša. V treťom rade tohoto novozákonného kňazstva stoja všetci tí, ktorí sú prítomní pri omši svätej. Aj oni majú v istom zmysle moc obetovať obetu svätú. Do štvrtého radu by som postavil tých, ktorí omšu svätú objednali alebo pre obetovanie potrebné náčinie, ako kalich, rúcho omšové, albu atď. darovali. Do piateho radu patria tí, ktorí sa pre neodkladné povinnosti nemôžu osobne dostaviť k omši svätej, ale sú aspoň v duchu prítomní a duchovným spôsobom prinášajú spolu s kňazom svätú obetu. Všetci títo patria v istom zmysle k obetujúcim a stávajú sa účastnými na ovocí svätej obety; a môžu privlastniť i jej úžitok iným“ (P. Gobat in Alphab. sacri audiendi, num. 220). Tieto slová si zaslúžia náležité uvažovanie; lebo obsahujú krásne a potešiteľné ponaučenie.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.