Meniny, sviatky, svätí – 25. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Marek
 • Marko
 • Marc
 • Mark
 • Marcus
 • Markus
 • Marco
 • Marcos
 • Marcy
 • Marcelino
 • Marcella
 • Marcel
 • Marcelo
 • Marsha

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Marek (evanjelista, sviatok). Sprevádzal svätého Pavla na jeho prvej misijnej ceste i na ceste do Ríma. Bol Petrovým žiakom i tlmočníkom vo svojom evanjeliu. Založil cirkevnú obec v Alexandrii, kde aj zomrel za vieru.

Myšlienky pre deti a mladých

Bohu sa veľmi páči ten, kto je rád, že si ho iní málo vážia a keď ním pre lásku k Bohu opovrhujú.

sv. František Saleský

Láska je povznášajúcim, ale ťažkým dobrodružstvom, pretože od toho, kto miluje, vyžaduje namáhavé úsilie premieňať túžbu dostávať na túžbu dávať.

Michel Quoist

(Sťa) na strieborných misách zlaté jablká (sú) slov(á), povedané v pravý čas.

Kniha prísloví 25, 11

Pomôž mi uvedomiť si silu mojich slov. Majú moc zmeniť pocity priateľov. – Vedel si, že máš moc niekomu zmeniť celý deň? Tá sila sa ukrýva v tvojich ústach. Slová, ktoré povieš, môžu zmeniť to, ako sa niekto cíti. Ak je smutný, milým slovom ho môžeš rozveseliť. Ak je ustarostený, slovami ho môžeš upokojiť. Zamysli sa nad tým, čo hovoríš. Slová môžu niekomu zmeniť deň!

Často, ale najmä v čase pokušenia, volajme k Bohu: „Radšej chcem zomrieť, ako Teba, môjho nekonečne dobrého Boha uraziť. Keď Ježiš visel na kríži, modlil sa: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Jednotlivé časti svätej omše

Kyrie: Po úkone kajúcnosti nasleduje vždy Pane, zmiluj sa, ak už nebolo v samom úkone kajúcnosti. Keďže je to spev, ktorými veriaci volajú k Pánovi a prosia ho o milosrdenstvo, spravidla ho spievajú všetci, čiže má na ňom účasť ľud i zbor alebo kantor. Každé zvolanie sa opakuje spravidla dvakrát, nevylučuje sa však väčší počet podľa povahy rozličných jazykov, ako aj hudobného umenia, alebo iných okolností. Keď sa Kyrie spieva ako súčasť úkonu kajúcnosti, vsúva sa pred jednotlivé zvolania „tropus“.

Glória: je prastarý a úctyhodný hymnus. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje Boha Otca a Baránka a vzýva ho. Text tohto hymnu sa nemôže zameniť s iným. Začína ho kňaz alebo, ak je to vhodné, kantor, alebo zbor. Spievajú ho všetci alebo ľud striedavo so zborom, alebo sám zbor. Ak sa nespieva, majú ho recitovať všetci spolu alebo si dva chóry navzájom odpovedajú. Spieva sa alebo sa recituje v nedele mimo Adventného a Pôstneho obdobia, na slávnosti a sviatky, ako aj pri osobitných slávnostnejších sláveniach.

Kolekta: Potom kňaz vyzve ľud na modlitbu. Všetci spolu s ním chvíľku mlčia, aby si uvedomili, že stoja pred tvárou Boha, a aby si v mysli mohli zhrnúť svoje prosby. Potom kňaz prednesie modlitbu, ktorá sa zvyčajne volá „kolekta“; ňou sa vyjadruje povaha slávenia. Podľa pradávnej tradície Cirkvi modlitba kolekta sa spravidla obracia k Bohu Otcovi skrze Krista v Duchu Svätom a končí sa trojičným, to znamená dlhším záverom týmto spôsobom:

 • ak sa obracia k Otcovi: Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
 • ak sa obracia k Otcovi, ale na konci sa v nej spomína Syn: Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
 • ak sa obracia k Synovi: Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Ľud sa pripája k modlitbe a zvolaním Amen si ju osvojuje. V omši sa prednáša vždy len jedna kolekta.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 27. – Šiesta námietka ohľadom obety omše svätej

Nepotrebujem ísť na omšu svätú, k Pánu Bohu sa môžem tiež tak dobre modliť aj doma.

námietka

Ale či sa ozaj usilovne modlievaš doma? Nemaj mi to za zlé, milý priateľu, veď mýliť sa môžem; ale ja ťa mám v podozrení, že ty sa doma priam tak málo modlievaš, ako v kostole.

Ani tu nejde o to, či sa doma môžeš tak dobre modliť k Pánu Bohu, ako pri omši svätej, ale otázka je táto: či to Pán Boh chce, aby si sa v nedeľu a vo sviatok k nemu modlil nielen doma, ale i pri omši svätej? A odpoveď na to je: Pán Boh to chce. Lebo čo prikazujú pastieri katolíckej cirkvi v záležitostiach náboženstva, to kresťana zaväzuje vo svedomí, pretože pastieri vydávajú tieto príkazy z tej plnej moci, ktorú im dal sám Ježiš Kristus. Lebo Ježiš povedal: „Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda!“ (Lk 10, 16 a Mt 10, 40).

Keďže nám cirkev prízvukuje v nedeľu a vo sviatok sa zúčastniť na omši svätej, je teda neposlušnosťou proti Pánu nášmu Ježišovi Kristovi, proti Bohu samému, keď niekto zamešká ísť na omšu svätú.

Toto prikázanie je veľmi dôležité, lebo veľmi dôležitá je príčina, z ktorej ho cirkev vydala: a síce potrebnosť verejných bohoslužieb. Nežijeme len sami, ako jednotliví ľudia, každý o sebe, ale žijeme aj ako kresťania, to jest ako údy náboženskej spoločnosti, údy katolíckej cirkvi, ktorú založil sám Boh. Tejto cirkvi ale ako spolku, obci, náležia isté povinnosti voči Bohu, a tak každý jej úd musí plniť tieto spoločné povinnosti a nielen svoje osobitné povinnosti.

Tieto verejné Bohoslužby kresťanskej náboženskej spoločnosti, alebo cirkvi spočívajú však práve v tom, aby sme sa zúčastnili na omši svätej, pričom sa všetci schádzame a spájame v prítomnosti Božej, v jeho chráme, v tých dňoch, ktoré pre tento cieľ, buď sám Boh Otec, buď náš Pán Ježiš Kristus, buď jeho apoštoli a ich nástupcovia ustanovili1 Sám Boh od stvorenia sveta ustanovil siedmy deň za deň odpočinku na ustavičnú pamiatku stvorenia a večnosti. Nedeľa je teda a preto sa i tak nazýva: dňom Pána, v ktorom hlavne a obzvlášť Ním sa máme zaoberať a pripravovať sa na večnosť, ktorá bude večným dňom pokoja, večnou nedeľou.

Kto sa v týchto sviatočných dňoch nepripojí ku zvyšnej kresťanskej rodine – takou však je celé kresťanstvo, v malom každá kresťanská obec, – kto sa z nej vylučuje, ten sa v istom ohľade zrieka svojho kresťanského mena, svojich výhod, ktoré ako kresťan má, ako Syn Boží, ako učeník Ježiša Krista, ako úd katolíckej cirkvi.

Je to teda veľký hriech, v nedeľu a vo sviatok vymeškať omšu svätú, bez skutočnej príčiny. A čím lepšie, milý priateľu, poznáš velebnosť, sviatosť a božskú dokonalosť obety omše svätej, tým väčším hriechom je také zameškanie, a tým lepšie uznáš, že je to tak.

sv. Vincent de Paul
 • 1
  Sám Boh od stvorenia sveta ustanovil siedmy deň za deň odpočinku na ustavičnú pamiatku stvorenia a večnosti. Nedeľa je teda a preto sa i tak nazýva: dňom Pána, v ktorom hlavne a obzvlášť Ním sa máme zaoberať a pripravovať sa na večnosť, ktorá bude večným dňom pokoja, večnou nedeľou.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.