Meniny, sviatky, svätí – 25. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Gejza
  • Miloš
  • Berry
  • Beryl
  • Charity
  • Neal
  • Neil
  • Nigel

Všetko najlepšie.

Dnes je sviatok OBRÁTENIE SVÄTÉHO PAVLA APOŠTOLA. Tento sviatok sa začal sláviť už v roku 600. O obrátení Pavla hovoria Skutky apoštolov 9, 1 – 22; 22, 3 – 16.

Myšlienky pre deti a mladých

V každej svojej potrebe a podujatí dôverujte Bohu a buďte si istí, že sa vám bude dariť.

sv. Franitšek Saleský

V deň, keď prestanete horieť láskou, mnohí zomrú hladom.

François Mauriac

Neboj sa a nestrachuj sa, lebo Pán je s tebou.

Prvá kniha kroník 28, 20

Nezáleží na tom, akú veľkú úlohu mám splniť. Boh mi pomôže, s ním dokážem všetko zvládnuť. – Šalamún bol mladý muž, ktorý mal splniť veľkú úlohu. Bol z toho poriadne nervózny. Ale jeho otec Dávid mu pripomenul, že žiadna úloha nie je veľká pre Boha. Šalamún zistil, že s Bohom dokáže všetko. Ak budeš mať opäť raz splniť veľkú úlohu, popros Boha o pomoc. S ním dokážeš všetko.

Boh je len jeden. V jednom Bohu sú tri osoby: Otec, Syn, Svätý Duch (Krst Pána Ježiša). Každá z troch Božských osôb je pravý Boh. Tri Božské osoby voláme Najsvätejšia Trojica. Je veľkým tajomstvom našej viery, ktorú nemôžeme rozumom pochopiť.

Katechizmus

Pre dospelých

Toto vyznanie viery [Krédo] sa používa pri omši v nedele a na slávnosti. Pri slovách A mocou Ducha Svätého… a stal sa človekom sa všetci uklonia (na Zvestovanie Pána a na Narodenie Pána pokľaknú). Toto vyznanie viery bolo formulované na všeobecnom koncile v Necei v roku 325 a v Carihrade v roku 381.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi: Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Pre tradičných katolíkov

Vo svätej omši je totiž najmilší Syn Boží na našich oltároch, On, Najsvätejší a Najčistejší, v ktorom má Jeho Otec najväčšie zaľúbenie. Obetuje seba so všetkými činmi i modlitbami, ktoré vykonal; so všetkými mukami, ktoré trpel; so všetkými zásluhami, ktoré si nadobudol; s božstvom i človečenstvom k úcte a oslave najsvätejšej Trojice a klania sa jej s celkom nevýslovným uponížením, aké si v pravde zasluhuje. Preto sa kňaz po pozdvihovaní modlí: „Skrze neho (Krista), s ním a v ňom patrí Tebe Bohu, Otcu všemohúcemu, v jednote Ducha Svätého všetka česť a sláva na veky vekov. Amen.“

Či teda si môžeš, čo i len pomyslieť, na ešte väčšiu a dôstojnejšiu obetu poklony a chvály? Boh kedysi zaiste s radosťou vzhliadol na nevinnosť obetujúceho Ábela, na zbožnosť Abraháma a na svätosť Melchizedecha, ale k nekonečnej poklone Božej tie obety nestačili, lebo boli len pozemským darom. Ale vo svätej omši obetuje Ježiš Kristus, sám nekonečný Boh. A čo On v omši svätej obetuje, to nie je pozemský dar, ale jeho vlastná predrahá krv, On sám s božstvom i človečenstvom, to najvzácnejšie na nebi a na zemi, a síce s tým istým najsvätejším obetným úmyslom, z ktorého na kríži vylial svoju predrahú krv na oslávenie Božej Velebnosti. Táto nekonečne dôstojná a drahá obeta omše svätej je tým činom najvyššom obetou poklony a chvály aká môže byť prinášaná k poklone a chvále najsvätejšej Trojice.

Ó, aký veľký poklad máš ty, milý čitateľu, v omši svätej! Keď sa pobožne zúčastňuješ na svätej omši, Bohu skutočne preukazuješ nekonečnú úctu. Teda mu preukazuješ neporovnateľne viac úcty, ako mu svojou poklonou a chválou preukazujú spolu anjeli a nebeskí svätí. Lebo všetky ich prejavy úcty majú cenu konečnú, ale preukazovanie cti, ktorá sa vzdáva Najvyššiemu v omši svätej a ponižovanie, ktorému sa Ježiš v omši svätej podvoľuje, je preukazovanie cti a ponižovanie Boha a preto máš nekonečnú cenu.

P. Segneri rozpráva o zbožnej duši, ktorá túžila podľa možností vrúcne chváliť a velebiť Pána Boha. Často vzdychala k nebu:

„Ach, keby som mala tisíc jazykov, aby som Teba, Bože, náležite chválila a oslavovala! Keby som všetkých ľudí vedela oduševniť k poklone a chvále Tvojej! Keby som mala toľko sily, žeby sa Ti, ó, Bože, viac klaňala, Teba viac chválila, ctila a velebila, než všetky zbory anjelov a húfy Svätých; ó, aká šťastná by som vtedy bola!“ Keď raz opäť zasielala podobné žiadosti k Bohu, zdalo sa jej, že počuje nebeský hlas, ktorý ju oslovuje: „Milá dcéra, vedz, že jediná omša svätá mi pripravuje neporovnateľne viac chvály, než mi ty svojou láskou pripraviť žiadaš. Teda zúčastni sa zbožne na omši svätej a obetuj mi tú chválu, ktorej sa mi ňou dostáva; tak ma môžeš podľa svojej žiadosti oslavovať a svoju vrúcnu túžbu dokonale splniť.“

Akú vysokú cenu má teda najsvätejšia obeta omše svätej, v ktorej môžeš dokonale zadosťučiniť svojej povinnosti, Bohu sa klaňať, jeho chváliť a velebiť! Ako rád by si mal teda chodiť na omšu svätú a s akou pobožnosťou a vrúcnou horlivosťou Bohu obetovávať poklonu a chválu, ktorá sa mu skrze túto obetu pripravuje!

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.