Meniny, sviatky, svätí – 25. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Urban
  • Vanesa
  • Viola
  • Morgan
  • Rogelio
  • Waldo

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Béda Ctihodný (kňaz a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka), svätý Gregor VII. (pápež, ľubovoľná spomienka) a svätá Mária Magdaléna de Pazzi (panna, ľubovoľná spomienka). – Svätý Béda bol benediktín, autor mnohých teologických traktátov. Zomrel v roku 735 v Anglicku. Lev XIII. mu udelil titul „učiteľ Cirkvi“. – Svätý Gregor sa ako benediktín v Cluny volal Hildebrand. Ako pápež (1073 – 1085) sa smelo zastával práv Cirkvi v boji o investitúru proti Henrichovi IV. – Svätá Mária Magdaléna bola karmelitánka. Zomrela v roku 1607 vo Florencii. Znášala ťažké telesné a duševné utrpenia. Pán ju odmenil videniami týkajúcimi sa tajomstva Najsvätejšej Trojice a vtelenia.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Ženy si zaslúžia, aby sme im pomáhali k duchovnému pokroku, lebo sa dajú ľahšie priviesť k zbožnosti ako muži. Muži si totiž obyčajne o sebe myslia a domnievajú sa, že nikoho nepotrebujú.

sv. František Saleský

V každom okamihu sa uskutočňuje večná Božia vôľa; každý okamih je svedectvom o tom, že Boh existuje a miluje nás.

Raphael Hombach

Toto hovorí Pán: „Zostaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.

Kniha proroka Jeremiáša 6, 16

Keď sa musím rozhodnúť medzi dobrým a zlým, Boh mi pomôže láskou a svetlom svojím. – Každý deň robíme veľa rozhodnutí. Niektoré sú jednoduché, napríklad čo si prosíš na raňajky. Niektoré sú ťažšie, napríklad či povedať rodičom pravdu, keď urobíš niečo zlé, alebo či sa priznať, že si rozbil lampu. Ak nevieš, čo robiť, zamysli sa nad tým, čo ti hovorí Boh. Chce, aby sme ho nasledovali a robili to, čo je správne. Keď ho budeme nasledovať, môžeme byť pokojní, lebo sme sa rozhodli správne.

Boh v ňom prikazuje, aby sme si ctili, milovali a poslúchali rodičov preto, lebo oni sú po Bohu našimi najväčšími dobrodincami a Boh si to praje. Dokazujeme to tým, že ich poslúchame, pomáhame im v núdzi a modlíme sa za nich.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Hymnus – Klaniam sa ti vrúcne

Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, – pod spôsobom chleba z lásky ukrytý. – Srdce moje tebe sa len oddáva, – že si Pánom jeho, vďačne uznáva.

Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, – ale sluch ma učí pevnú vieru mať. – Verím, čo Syn Boží ustanovil nám; – ten klamať nemôže, kto je Pravda sám.

Na kríži sa skrylo samo božstvo len, – tu i človečenstvo skryté zbožňujem. – V oboje ja verím, Bože vznešený, – a prosím, čo prosil lotor skrušený.

Ako Tomáš rany ja tu nevidím, – predsa ťa vyznávam, že si Boží Syn. – Rozmnož vo mne vieru i nádej v teba, – láskou srdce tiahni k sebe do neba.

Hľa, pamätník kríža, smrti Pánovej, – ty, chlieb živý, do nás pravý život vlej. – Daj, nech duch môj vždy len tebou sa živí, – po sladkosti tvojej nech je dychtivý.

Dobrý Ježiš, obetavý Pelikán, – obmy ma hriešneho krvou z tvojich rán; – kvapka tvojej krvi stačí celý svet – spasiť, zachrániť ho od hriechov a bied.

Keď raz budem hľadieť tebe do tvárí, – tvoja sláva celého ma ožiari. – Túžim teba chváliť s láskou prevrelou, – Otca s Duchom Svätým v zbore anjelov. Amen.

Pre tradičných katolíkov

„Nezúfajte, vy ťažko skúšané a sužované duše, ktoré máte vždy pred očami kalich utrpenia a musíte okusovať jeho horkosť! Príde Boží anjel, ktorý vás posilní, sám Ježiš je bližšie k vám, než si myslíte. Áno, v trápení je nám Boh blízko. Vtedy vtláča do nášho srdca pečať svojich rán, kým anjeli horlivo pletú našu korunu. Slovom: kalich, ktorý kňaz nesie k oltáru, nás upomína na kalich utrpenia, na kalich utrpenia Kristovho a na kalich utrpenia nášho.“

„Akože ho máme piť? Pokorne, v pocítení svojej hriešnosti. Skromne, v presvedčení, že naše hriechy si zaslúžia ešte viac. Trpezlivo, v podívaní sa na Ježiša. Radi, v povedomí, že dôjdeme veľkej cti, a že nám koruna z ďaleka kynie. Dôverne, v presvedčení, že Boh svojich neopustí, a že krátke utrpenia prinesú večné radosti. Teda vo všetkých svojich trápeniach a úzkostiach hovorme pred oltárnym kalichom z veriaceho srdca: „Kalich spasenia vezmem a meno Pána vzývať budem!“ (Platzweg, S. J. Betrachtungen über die hl. Messe, str. 72 a 73.

Patena sa pre svoju podobu stala obrazom srdca, vo svätej láske sa otvárajúceho a šíriaceho, s ktorým kňaz i veriaci majú vítať obetného Baránka vo sviatosti a prijímať ho vo svätom prijímaní. Patena, ako bezprostredný nosič svätej hostie, znamená drevo kríža, na ktorom Ježiš, náš Božský Vykupiteľ, tri hodiny visel v najväčších bolestiach a zo svojej vlastnej vôle za nás podstúpil najukrutnejšiu smrť ukrižovaním.

Kalich a patena nás spolu upamätujú na hrob, do ktorého položil Ježiša po jeho ukrižovaní; lebo cirkev sa modlí, aby sa tieto sväté nádoby, skrze milosť Ducha Svätého, stali novým hrobom pre telo a krv Pána.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.