Meniny, sviatky, svätí – 25. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Marián
  • Armand
  • Herman
  • Marian
  • Marianne
  • Mario

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Dismas, kajúci lotor (Lk 23, 40 – 43) po pravej strane ukrižovaného Pána Ježiša Krista, ktorého na kríži zastával a ktorému povedal sám Ježiš Kristus: „Dnes budeš so mnou v raji.“ Dnes by bol aj sviatok Zvestovania Pána, ktorý sa však v tomto roku prekladá na iný deň. Na Východe sa sviatok slávil okolo roku 550. V Ríme ustanovil tento sviatok pápež Sergius I. (687 – 701). V obnovenej liturgii sa od roku 1969 považuje za sviatok Pána, ako to bolo pôvodne, ale zároveň sa uctieva aj Panna Mária.

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Lk 23, 39 – 43 – kajúci zločinec

Myšlienky pre deti a svätých

Duchovnému vodcovi treba otvoriť srdce, svedomie a vnútro so všetkou dôverou, tak ako sa otvára syn otcovi a ako chorý odkrýva svoje rany lekárovi.

sv. František Saleský

Milujeme Boha nie preto, čo nám dáva, ale preto, čo si chce vziať od nás.

sv. Matka Terézia z Kalkaty

I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.

Kniha žalmov 139, 9 – 10

Kamkoľvek idem, čokoľvek robím, viem, že Boh je vždy so mnou. – Svet je plný nádherných miest, ktoré treba vidieť. Keď cestuješ lietadlom po prvýkrát, je to niečo úžasné. Rovnako aj cesta vlakom alebo plavba na loďke. Ale kamkoľvek ideš – na dovolenku, k starým rodičom, do inej krajiny -, Boh je s tebou stále. Spolu s ním môžeš zažiť všetky dobrodružstvá!

Pravá Cirkev je jednotná, lebo má vždy a všade to isté učenie, tie isté sviatosti, obetuje tú istú obetu – svätú omšu, má jednu viditeľnú hlavu – pápeža.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Svätý archanjel Rafael, mocné knieža nebeského dvora, ty vynikáš darmi múdrosti a Božej milosti; ty sprievodca cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu, ochrana nešťastných i hriešnikov, z úprimného srdca ťa prosím, buď so mnou uprostred ťažkostí a strastí života, ako si bol na pomoci mladému Tobiášovi na jeho ceste. A keďže ty si liečivou silou Pána, vrúcne ťa prosím, vylieč mocou, ktorú ti dal Boh, moju dušu zo všetkých chorôb a moje telo zo všetkých slabostí, ak to poslúži môjmu duševnému dobru. Osobitne prosím za čnosť anjelskej čistoty, aby som mohol/a byť živým chrámom Ducha Svätého. Amen.

Modlitba za zdravie k svätému Michalovi archanjelovi

Rozpamätaj sa na nás, svätý Jozef, a mocným orodovaním u Božieho Syna prihovor sa za nás. Nakloň k milosrdenstvu aj preblahoslavenú Pannu, tvoju Nevestu, jeho Matku, lebo on žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za zdravie k svätému Jozefovi

Bože a Pane môj, mám v úmysle zvoliť si povolanie. S dôverou sa obraciam na teba a prosím ťa o pomoc. Chcem byť spasený/á, čo je moja najvrúcnejšia žiadosť. Pre spásu som ochotný/á podstúpiť všetko. Pane, čo chceš, aby som konal/a? Prosím, daj mi poznať tvoju svätú vôľu a ukáž mi povolanie, ktoré si mám zvoliť. Vyvolenie povolania bude mať najväčší vplyv na moju spásu, a preto si nechcem vyvoliť iné len to, ku ktorému ma povoláš podľa svojich najmúdrejších úmyslov. Pane, Bože môj, vyslyš ma v tomto mojom dôležitom rozhodovaní. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pri voľbe povolania

Pre tradičných katolíkov

Tak myslím, že medzi najprednejšie milosti, ktorými obdaril Boh svojich pravoverných vyznávačov, patrí tá, že doprial obetovať najdôstojnejšiu a božskú obetu omše svätej svojej Velebnosti nielen svojim kňazom, ale i všetkým veriacim. Počúvaj a div sa tomu, ako velebí túto mimoriadne veľkú milosť kresťanov svätý Peter, keď ku všetkým veriacim hovorí: „Ale vy ste rod vyvolený, kráľovské kňazstvo, ľud svätý, národ vydobytý… aby ste ako živé kamene vybudovali sa v kňazstvo sväté, k obetovaniu duchovných obetí, príjemných Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2. 5. 9).

Týmito slovami chce svätý Peter naznačiť, že všetci veriaci oboch pohlaví sú duchovným spôsobom kňazmi pri omši svätej a majú od Boha moc duchovné prinášať obety. Ak ale omšu svätú skrze ruky kňaza obetujú, neobetujú ju len duchovným spôsobom, ale i telesným, lebo obetujú práve to, čo kňaz drží v rukách, ako to nižšie podrobnejšie vysvetlím. Aká veľká je to prednosť v milosti pre svetských ľudí! Aké je to veľké dobrodenie pre nich, že zo samej milosti bez akýchkoľvek útrat si môžu zaopatriť predrahocenný poklad tela i krvi Pána a ho bez namáhania málo slovami Bohu obetovať k najväčšiemu úžitku svojmu! Usilovne používaj tú znamenitú výhodu, zbožný kresťan! Lebo nemáš veru ľahšieho prostriedku, ako by si sa k veľkým pokladom milosti dostal, ako keď konáš svoj duchovný kňazský úrad pri omši svätej.

Obetovanie je i najznamenitejším dielom, ktoré pri omši svätej máš konať, lebo bez neho sa nemôžeš ani na omši svätej náležite zúčastniť. P. Anton, zbožný učiteľ duchovného života, hovorí: „Účasť na omši svätej nespočíva len v tom, aby bol niekto pri nej prítomný, ale aby omšu svätú spolu s kňazom obetoval“ (P. Antonius de Spir. S. in direct. Confess. sect. 1, disp. 2 de missa). Dobre si povšimni tieto slová a verne ich nasleduj, ak chceš dosiahnuť hojný úžitok zo svätej omše. Ďalej hovorí: „Všetci veriaci môžu omšu svätú obetovať, ale nie sami o sebe, lež skrze ruky kňaza. Aby sa však mohlo o svetských povedať, že omšu svätú obetujú, musia pri nej zvláštnym spôsobom spoluúčinkovať; totiž tak, že alebo omšu svätú objednajú alebo pri nej slúžia, alebo sa na nej zúčastnia. O neprítomných sa nemôže povedať, že obetujú, hoci sú údmi cirkvi, ak spolu neúčinkujú pri omši svätej niektorým z uvedených spôsobov.“

S týmto výrokom úplne súhlasím a hovorím: Aby si sa na omši svätej zúčastnil k svojmu úžitku, nestačí ti, aby si bol len osobne pri nej, ale zároveň s kňazom musíš omšu svätú obetovať Bohu. Lebo preto, že omša svätá je obeta, ktorá býva prinášaná Bohu, patrí i k podstate obety omše svätej, aby bola Bohu skutočne prinášaná. Preto tí, ktorí omšu svätú neobetujú ani slovami ani v myšlienkach (hoci cirkevnému prikázaniu vyhovejú, keď sa nábožne modlia iné modlitby, ktoré neobsahujú žiadne obetovanie), nemávajú z omše svätej taký veľký úžitok, ako tí, ktorí ju s kňazom spoluobetujú.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.