Meniny, sviatky, svätí – 26. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Viktor
 • Dorota
 • Dora
 • Jayna
 • Vicki
 • Vickie
 • Vicky
 • Victor
 • Victoria
 • Vikki

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Alexander (biskup). Bol patriarchom v Alexandrii, v Egypte, bojoval proti Áriovi. Zomrel v roku 328. Svätý Atanáz bol jeho diakonom.

Myšlienky pre deti a mladých

Pri smrti budeme cítiť výčitky, že z nedbalosti sme často nevyužívali pomoc, ktorú nám Boh ponúkal pre dokonalosť.

sv. František Saleský

Veľkou tragédiou života nie je to, že ľudia umierajú, ale že nemilujú.

William Somerset Maugham

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

Kniha žalmov 84, 12

Boh nám dáva svetlo ako slnko. Môj život by bez neho nebol plný radosti. – Ako by vyzeral tvoj život bez slnečných lúčov? Bol by temný a studený, všade by bola tma. Ale slnko nám dáva viac než len svetlo. Slnečné lúče nás zohrievajú, aby nám nebolo zima, a pomáhajú rásť všetkému na zemi. Všetko totiž potrebuje slnko, aby prežilo. Biblia hovorí, že Boh je Slnko. Bez neho by bol každý deň temný, chladný a smutný. Ale s Bohom je každý deň plný svetla, tepla a radosti.

Ježiš za nás podstúpil: posmech, bičovanie, korunovanie tŕním, smrť na kríži. Ukrižovaný bol vtedy, keď bol rímskym vladárom nad židovskou krajinou Poncius Pilát. Deň Ježišovej smrti je Veľký piatok.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Výroky svätých otcov o utrpení

Svätý Augustín:

 • Utrpenie je cesta k spáse
 • Odmenou tých, ktorí vedia dobre zužitkovať utrpenia, bude koruna trpezlivosti
 • Nie o to ide, aké nepríjemnosti trpíme, ale v akom duchu ich znášame
 • Krátka je tvoja bolesť, ale večná bude tvoja radosť; krátky čas nariekaš, ale nekonečne sa budeš tešiť
 • Lepší je smútok tých, ktorí trpia nespravodlivo, ako radosť bezbožných
 • Ak si vylúčený z utrpenia, tak si vylúčený aj spomedzi Božích detí

Svätý Hieronym:

 • Ten je slávny, kto pokojne znáša veľké kríže
 • Niet takého kríža, ktorý by nemohol pretrpieť človek, ktorý úprimne miluje Pána Boha

Svätý Ján Zlatoústy:

 • Je veľkou milosťou a potešením, keď sme sa stali hodnými trpieť pre Krista
 • Omnoho väčší Boží dar je to, keď môžeme pre Krista trpieť, ako keby sme mohli kriesiť mŕtvych alebo robiť iné zázraky
 • Tešme sa, keď trpíme. Je správne, ak hriešnici odprosujú Pána Boha
 • Čím viac trpíš, tým dosiahneš väčšiu slávu

Svätý Gregor Veľký:

 • Keď nábožný človek vidí, že mu utrpenie spôsobujú ľudia, uspokojí sa, lebo ho teší Božia milosť
 • Keď trpíte, nešomrite proti Bohu, lebo neviete, prečo to náš Stvoriteľ dopúšťa

Pre tradičných katolíkov

Keďže teda Dávid píše: „Obetujte obetu spravodlivosti a dúfajte v Pána“, hovorí nám kresťanom v duchu a napomína nás, a obzvlášť kňazov, aby sme omšu svätú, obetu spravodlivosti, usilovne obetovali a potom sa bezpečne spoliehali na Pána, lebo obetou omše svätej sme jeho hnev uzmierili a tresty za hriechy podľa spravodlivosti odpokutovali. To môžeme odvodiť aj z ôsmeho veršu toho istého žalmu, ktorý znie: „Plodom obilia, vína a oleja svojho zbohatli.“ Kňazi totiž bývajú pri svojom vysvätení pomazaní svätým olejom a pri omši svätej obetujú plod obilia a vína, ktoré skrze premenenie prinášajú všemohúcemu Bohu na obetu najľúbeznejšiu a obohacujú sa tak zásluhami a cnosťami. Preto Dávid pokračuje takto: „V pokoji preto spať a odpočívať budem, lebo Ty, Pane, si ma obzvlášť upevnil v nádeji.“ (Ž 4, 9. 10).

Tieto slová povedal Dávid v menen každého umierajúceho kresťana a ukázal mu, na čo sa má vo svojej hodine smrti najviacej spoľahnúť. To, že tieto slová Dávid hovorí v mene umierajúcich, to nám dáva cirkev najavo tým, že tieto slová od neho preberá a o zomrelých hovorí: „Odpočívajte v pokoji“. Dávid hovorí: „V pokoji spať budem“, „in pace requiescam“, a cirkev hovorí: „Requiescant in pace“ „nech odpočívajú v pokoji“. Tak teda sa môže každý, kto sa vo svojom živote starostlivo riadil Dávidovou radou a obetu spravodlivosti s kňazom často Bohu obetoval, pevne spoliehať na milosrdenstvo Božie a v hodinu smrti svojej s Dávidom hovoriť: „V pokoji spať a odpočívať budem, na obetu spravodlivosti omšu svätú, sa spoliehajúc a v ňu dôverujúc v pokoji chcem zaspať, to jest začať svoj spánok smrteľný, a v hrobe svojom odpočívať až do dňa súdneho. Neľakám sa večnej smrti, lebo Ty si ma, ó, Pane, v nádeji zvláštne upevnil. Nemôžem si myslieť, že by som mal naveky byť stratený, lebo som Tebe, Bohu svojmu, tak často najľúbeznejšiu obetu spravodlivosti prinášal a tebe skrze ňu tak často nekonečné zaľúbenie spôsobil, nekonečnú česť preukázal, nekonečnú službu konal, nekonečnú radosť urobil, a nekonečnú urážku, ktorej som sa proti tebe svojimi hriechmi dopustil, podľa spravodlivosti napravil. Preto si ma spôsobom zvláštnym v nádeji na život večný upevnil. S touto pevnou nádejou chcem v Pánu zaspať, s touto pevnou nádejou chcem pred Tvoj prísny súd predstúpil.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.