Meniny, sviatky, svätí – 26. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Tamara
  • Timea
  • Zora
  • Jon
  • Jonathan
  • Jonathon

Všetko najlepšie.

Patroni dňa sú svätý Timotej a svätý Titus (biskupi, spomienka). – Svätý Timotej zomrel na sklonku 1. storočia v Efeze. Svätý Titus zomrel na sklonku 1. storočia na Kréte. Obaja boli vernými učeníkmi apoštola Pavla. Pavol napísal 2 listy Timotejovi a Prvý list Títovi.

Myšlienky pre deti a mladých

Hry a tanec nemožno odsudzovať, ak sú na pookriatie, ak nie sú z nezriadenej náklonnosti, a ak to býva zriedka, krátko skromne, slušne a s dobrým úmyslom.

sv. František Saleský

Láska nie je ani tak citom ako službou.

Laurence Sterne

Ty zachovávaš svoje prísľuby voči všetkým, ktorí ťa poslúchajú a ktorí sa snažia plniť tvoju vôľu.

Druhá kniha kroník 6, 14

Pane, ty si dobrý. Vždy dodržíš svoj sľub. Pomôž mi milovať ťa a vždy ťa počúvať. – Boh vždy dodrží sľub, ktorý nám dal. Vždy. A chce, aby sme mu sľúbili, že ho budeme nasledovať a plniť jeho vôľu. Chce, aby sme boli milí k druhým, aby sme poslúchali svojich rodičov a aby sme sa vždy snažili robiť to, čo je správne. Ked poslúchame Boha, ukazujeme mu, ako veľmi ho milujeme a ako sa tešíme, že sme jeho deti.

Boh Otec preukázal svetu svoju lásku tak, že ho stvoril. Boh Syn ho vykúpil a Boh Svätý Duch ho posväcuje. Preto voláme Otca Stvoriteľom, Syna Vykupiteľom a Svätého Ducha Posvätiteľom.

Katechizmus

Pre dospelých

Veríme v jedného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Stvoriteľa vecí viditeľných, ako je tento svet, v ktorom prežívame svoj krátky život, i veci neviditeľných, ako sú čistí duchovia, ktorých nazývame aj anjelmi, i Stvoriteľa duchovnej nesmrteľnej duše v každom človekovi.

Veríme, že tento jediný Boh je absolútne jeden tak vo svojom najsvätejšom bytí, ako aj v ostatných svojich dokonalostiach: vo svojej všemohúcnosti, vo svojom nekonečnom poznaní, vo svojej prozreteľnosti, vo svojej vôli a láske. On „je ten, ktorý je“, ako to on sám zjavil Mojžišovi, on je „Láska“, ako nás učí apoštol Ján, takže tieto dve mená, Bytie a Láska, vyjadrujú tú istú nevypovedateľnú božskú podstatu toho, ktorý sa nám chcel zjaviť a ktorý, prebývajúc v „neprístupnom svetle“, je sám v sebe nad každé meno a nad všetky stvorené veci a rozumné bytosti. Iba Boh nám môže poskytnúť pravé a plné poznanie seba samého, ked sa zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Na jeho večnom živote sme milosťou povolaní mať účasť tu na zemi v šerosvite viery a po smrti vo večnom svetle. Vzájomné putá od večnosti, vytvárajúce tri osoby, z ktorých každá je jedno a to isté božské bytie, sú najvnútornejším a blaženým životom najsvätejšieho Boha, nekonečne presahujúcim všetko, čo sme my ako ľudia schopní pochopiť. Preto vzdávame vdaky Božej dobrotivosti, že mnohí veriaci môžu spolu s nami vydávať svedectvo pred ľudmi o jednote Boha, hoci nepoznajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Veríme teda v Boha Otca, ktorý od večnosti plodí Syna, veríme v Syna, Božie Slovo, plodené od večnosti, veríme v Ducha Svätého, nestvorenú osobu, ktorá vychádza z Otca i Syna ako ich večná Láska. Takto v troch božských osobách, ktoré sú „rovnako večné a navzájom rovné“, bohato prekypuje a vrcholí život a blaženosť jediného Boha v najvyššej vznešenosti a sláve vlastnej nestvorenému bytiu. A tak „treba uctievať jednotu v Trojicu a Trojicu v jednote“.

Pre tradičných katolíkov

Pán Boh je podľa našej neomylnej viery i darcom všetkých dobrých vecí, ktoré človek má a ktorými vládne. Preto sme povinní a podlžni to uznať a svoje uznanie Pánu Bohu preukazovať, alebo inými slovami, jemu ďakovať. Z toho dôvodu, milý môj čitateľu, si povinný preukazovať Bohu svätému, trojjedinému nielen chválu, česť a poklonu, ale i vďaku, nadovšetko veľkú vďaku za nesčíselné milosti a dobrodenia, ktoré si z Božej štedrosti už prijal a ešte dnes prijímaš.

Za všetko, čím si a čo máš, ďakuj Bohu. Prirodzené dary a dobrodenia sú tak početné a tak veľké, že si ich pre množstvo a pre ich veľkosť sotva dobre uvedomuješ. Ale na veky bude pravda: každý kúsok chleba, ktorý ješ, každá kvapka vody, ktorú piješ, každé dýchnutie, ktoré činíš, slovom všetko, čo máš a čím vládneš, je nezaslúženým darom Božím. A čo mám povedať o nekonečne cennejších nadprirodzených milostiach a dobrodeniach, ktoré od Stvoriteľa a udržovateľa tvojho, od Ochraňovateľa a Spasiteľa tvojho, od Posvätiteľa a Oblažovateľa tvojho v tak veľkej hojnosti si dostával a ešte ustavične dostávaš? Ako môžeš Bohu za to všetko náležite ďakovať? Keby si z vďaky dal Pánu Bohu bohatstvo i česť, telo i dušu, zdravie i život, ba keby si i tisíckrát z vďačnosti zomrel, stále by si mu náležite nepreukázal vďaku, ešte vždy by si sa musel pýtať: „Čo môže byť hodné za jeho dobrodenia?“ (Tob 12, 2). Tvoje konečné ďakovanie nestojí v pražiadnom pomere ku vďakám nekonečným, ktoré si Bohu podĺžny, i za to najmenšie dobrodenie. Lebo keď ti Pán Boh preukáže i najmenšie dobrodenie, ktoré pochádza z ruky tak vyvýšenej Velebnosti a je sprevádzané nekonečnou láskou, i ono samé má cenu skutočne nekonečnú a od teba podľa toho žiada i nekonečnú vďaku.

Ak ale nie si v stave ani len za jedinké Božie dobrodenie náležite ďakovať, ako ti úbohému bude možné náležitým spôsobom ďakovať Pánu Bohu za tak mnohé a nesmierne veľké dobrodenia? A predsa Boh od teba žiada, aby si mu tak ďakoval, ako to patrí za veľkosť jeho dobrodení; lebo „dávaj Najvyššiemu podľa miery udelení (milosti) jeho!“ hovorí kniha Sirachova (35, 12). Napokon ti snáď nezostáva nič iné, ako žiť a zomrieť v nesplatenej podlžnosti vďakov k svojmu Najväčšiemu dobrodincovi! Ale nie! Najdobrotivejší prichádza i v tomto ohľade na pomoc tvojej chudobe a nedostatočnosti. V omši svätej ti darúva svojho Božieho Syna, ktorý ako nekonečne drahocennú ďakovnú obetu večnému Otcovi v tvojom mene obetuje seba.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.