Meniny, sviatky, svätí – 26. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Adriána
  • Adriana
  • Adrian
  • Kelvin
  • Serena
  • Serina

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ján a svätý Pavol (mučeníci) a svätý Josemária Escrivá de Balaguer (kňaz). – Svätí Ján a Pavol podstúpili mučeníctvo v 4. storočí. Ich mená sú aj v Rímskom kánone a na ich počesť je v Ríme bazilika. – Svätý Josemária založil inštitút Opus Dei, ktorého členovia majú byť kvasom pravého kresťanského života v tomto svete, a Spoločnosť kňazov Svätého kríža. Zomrel 26. 6. 1975 v Ríme. Svätorečený bol 9. 10. 2002.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Pokiaľ sa dušu nepodarí zlomiť sa, bude vždy vystavená tomu, že sa bude rozčuľovať alebo hanbiť za to, čo sa jej nepodarí.

sv. František Saleský

Aby si mal všetko, musíš dať všetko. Samoľúbosť ti škodí väčšmi ako čokoľvek iné na svete.

sv. Tomáš Kempenský

Doborým útočišrom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

Kniha proroka Nahuma 1, 7

S Bohom sa budem cítiť bezpečne, chráni ma pred všetkým zlým. – Aké úžasné je túliť sa k maminke alebo sa zababušiť do postele so svojím obľúbeným plyšovým zvieratkom! Máš rád, keď ťa ocko drží za ruku na prechádzke? Čokoľvek robíš, spomeň si aj na Boha. On totiž sľubuje, že bude tvojím útočiskom – bezpečným miestom.

Cirkev má moc a právo trestať tých, ktorí zlomyseľne nezachovávajú príkazy. Môže im preto odoprieť sviatosti alebo iné svoje služby (pohreb).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Úcta k Panne Márii je vyjadrená v rôznych zobrazeniach. Slávni umelci, maliari a sochári v minulých storočiach cítili a cítia i dnes potrebu zhotoviť podobizeň Panny Márie čo najvernejšie a najpresnejšie. Z najstarších mariánskych obrazov to je obraz Panny Márie Matky, pestujúcej v náručí dieťa Ježiša – Madona.

Vznešeným obrazom je obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde je ožiarená slnečným leskom, na hlave má korunu z dvanástich hviezd, za podnožku jej slúži polmesiac a pod ním zemeguľa, okolo ktorej je ovinutý had, ktorému ona stúpa na hlavu. Slnečný lesk a dvanásť hviezd znázorňuje jej dôstojnosť v nebi ako kráľovnej anjelov, apoštolov i všetkých svätých. Polmesiac pod jej nohami znamená, že sa nikdy nezmenila vo svojej svätosti, tak ako sa mení mesiac. Had predstavuje rajského hada, ktorého moci nepodľahla a s pomocou mimoriadnej Božej milosti bola uchránená od dedičného hriechu pre zásluhy svojho Syna, Ježiša Krista – Vykupiteľa ľudského pokolenia.

Nášmu národu je osobitne blízky obraz Sedembolestnej Panny Márie, ktorú nám pápež Pius XI. určil za patrónku Slovenska, lebo ju od dávnych čias naši praotcovia vzývali o pomoc vo svojom trápení. Obraz predstavuje Pannu Máriu pohrúženú do hlbokého zármutku, jej srdce je prebodnuté siedmimi mečmi podľa Simeonovho proroctva, keď v náručí drží mŕtve Kristovo telo. Lásku Panny Márie k ľuďom a jej orodovanie za nich u Boha predstavujú tisíce rozličných vyobrazení, medzi ktorými hlavne vynikajú: Nepoškvrnené srdce Panny Márie, ovenčené na spôsob Božského Srdca vencom ruží, je prebodnuté mečom, z ktorého žiari plameň; Ružencová Panna Mária, podávajúca svätému Dominikovi ruženec; Panna Mária Karmelská, ako podáva blahoslavenému Šimonovi Štokovi škapuliar; Panna Mária Lurdská, stojaca v skalnej jaskyni, oblečená je v bielom rúchu s belasým pásom na drieku, má zopäté ruky, z jednej ruky visí ruženec, na nohách má rozkvitnuté dve žlté ruže. Neďaleko nej je studnička a kľačiaca postava svätej Bernadety; Panna Mária Fatimská; Matka ustvičnej pomoci; Kráľovná pokoja apod. Niet jediného výjavu zo života Panny Márie alebo niektorej jej čnosti, ktorú by maliari či sochári neboli zachytili vo svojich umeleckých dielach. Svetoví umelci sa stali známimi a veľkými práve prostredníctvom obrazov a sôch Panny Márie.

Pre tradičných katolíkov

Lebo čo je rad tak chvatne sa poberajúcich a nikdy neustávajúcich čias a vekov, iba mohutný prúd rieky, nktorý bez prestania valí svoje dravé vody ďalej, kým sa nevlejú do mora a nezmiznú? Kým prúd tečie a časy utekajú, mnohí sa dohadujú o Božej prozreteľnosti a ani medzi sluhami Božími nechýbajú takí, ktorí zmätení a zarmútení prívalom tohoto prúdu prichádzajú do ťažkých pokušení a domnievajú sa, že sa smú žalovať na Božiu prozreteľnosť, pretože tento prúd často prináša mnoho škody dobrým a mnoho úžitku bezbožným, keď prsť zo zeme a pôdy spravodlivo zmýva a bezbožnému nanáša. Ale na konci čias a po vtečení prúdu do mora uvidia Svätí v nebi, prečo to Boh dopustil, prečo tak mnohí zo spravodlivých museli podstúpiť toľko prenasledovania a trápenia, aby ich totiž mohol čo najslávnejšie korunovať. A v tejto rozpomienke budú žehnať všetkým trápeniam a krížom, ktoré na svete znášali, budú im s nevýslovnou radosťou žehnať, lebo ich uvidia premenené na naveky nehynúce koruny a s kráľovským prorokom Dávidom budú hovoriť: „Podľa množstva bolestí mojich v srdci mojom, potešovania Tvoje obveseľovali dušu moju“ (Žalm 93, 19). (Platzweg, P. Karl, S. J., Betrachtungen über die hl. Messe, str. 295 – 296)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.