Meniny, sviatky, svätí – 26. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Dušan
 • Filip
 • Bernice
 • Zachariah
 • Zachary
 • Zachery
 • Zackary

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Filip Neri (kňaz, spomienka) a svätý Eleuter (pápež). – Svätý Filip Neri založil kongregáciu oratoriánov Je veľmi obľúbeným svätcom v Ríme – „smejúci sa svätec“. Významným prostriedkom jeho apoštolátu bola svätá spoveď. Zomrel v roku 1595 v Ríme. – Svätý Eleuter viedol Cirkev v rokoch 175 – 189. Za jeho pontifikátu Cirkev žila v pokoji.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme.

sv. František Saleský

Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú Jeho prikázania.

Kniha Deuteronómium

Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojím menom, Pane, Bože zástupov.

Kniha proroka Jeremiáša 15, 16

Som šťastný, pretože viem, že Boh je so mnou. Sľúbil mi to, je vždy na mojej strane. – Tento verš napísal prorok Jeremiáš. Napísal ho vtedy, keď sa cítil veľmi smutný a osamelý. Mal veľa nepriateľov a veľmi málo kamarátov. Ale aj keď sa cítil smutný, vedel, že Boh je s ním. Vedel, že je Božím dieťaťom a Boh je na jeho strane, hoci si musel prejsť náročným obdobím. Jeremiáš si to uvedomil a odrazu sa cítil šťastný. Vždy si pamätaj, že Boh je na tvojej strane.

Mať v úcte a láske rodičov sme povinní stále, poslúchať len kým sa nestaneme dospelými. Kto si ctí rodičov, Boh sľúbil svoje požehnanie (Sem, Jafet). Kto si nectí rodičov, hrozí takému Boží trest v tomto i budúcom živote (Cham, Absolón, Héliho synovia).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Apoštoli a ich nástupcovia spočiatku slúžili bohoslužby v každodennom rúchu. Svätý Hieronym však spomína, že v 4. storočí už bolo všeobecne známe liturgické rúcho, ktoré sa pravdepodobne vyvinulo zo starých rímskych občianskych oblekov. Aj svetskí úradníci pri slávnostnom vykonávaní svojej moci si obliekol mimoriadne slávnostné rúcha. V Starom zákone kňazi, ktorí obsluhovali archu zmluvy, mali zvláštne kňazské rúcha prispôsobené tejto činnosti. Keďže kňaz je sprostredkovateľom medzi Bohom a veriacim ľuďom, je prirodzené, že je oblečený do slávnostného bohoslužobného rúcha. Tieto rúcha prešli rôznymi zmenami, ale nikdy sa nepodriaďovali móde. Liturgické rúcha sú omšové a mimoomšové.

Omšové rúcha

 1. Humerál (amiktus) je podlhovastý nákrčník z bieleho plátna. Kňaz si ho položí na hlavu a hneď ho spustí na krk, tkorý si ním zahalí, a stuhami priviaže. Je symbolom túžby po spáse. Kňaz sa pritom môže modliť: „Vlož, Pane, na moju hlavu prilbu spásy, aby som premohol útoky diabla.“
 2. Alba je biele plátenné rúcho siahajúce až po päty. Vznikla z rímskej tuniky. Je znakom nevinnosti a čistoty kňaza, ktorý sa pri obliekaní alby môže modliť: „Zaodej ma, Pane, bielym rúchom a očisť mi srdce, aby som očistený Baránkovou krvou mohol požívať večné radosti.“
 3. Cingulum je biela šnúra, na koncoch so strapcami, slúžiaca na podkasanie alby. Symbolicky znamená pás čistoty, premáhanie telesnej žiadostivosti. Kňaz sa môže modliť: „Opáš ma, Pane, pásom čistoty a vyhas v mojich bedrách oheň žiadostivosti.“
 4. Štóla je pruh z látky omšového rúcha, ktorý si kňaz kladie cez plecia a z nich splýva paralelne dolu až ku kolenám. Kňaz sa môže modliť: „Navráť mi, Pane, rúcho nesmrteľnosti, ktoré som stratil hriechom prvého rodiča, a hoci nehodný pristupujem k tvojmu svätému tajomstvu, kiež si predsa zaslúžim večnú radosť.“
 5. Kazula, všeobecne nazývaná ornát, je vrchné omšové rúcho zhotovené z jemnej látky. Podoba ornátu nebola vždy taká ako dnes. Kedysi bol ornát taký dlhý, že zakryl kňaza od krku až po päty. Tak ako ornát zdobí kňaza pri oltári, tak aj kňaz sa má ozdobovať najkrajšou čnosťou: – láskou, ktorá sa prejavuje najmä v nesení krížov. Preto sa kňaz pri obliekaní ornátu modlí: „Pane, ty si povedal: Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké; daj, nech ho môžem niesť tak, aby som mohol dosiahnuť tvoju milosť.“
 6. Biret čiže kvadrát je štvorhranná pokrývka hlavy s tromi alebo štyrmi výbežkami. Kňazský biret je čiernej farby, biret biskupov má farbu fialovú, kardinálov červenú a biret pápež bielu. Biret môže používať kňaz pri mnohých úkonoch, najmä pri nepriaznivom počasí.

Pre tradičných katolíkov

Okrem patény patrí k výstroju kalicha korporale, biela plátenná šatka, na kalichu a na ktorú sa kladie svätá hostia, a palla, ktorá slúži k tomu, aby sa ňou kalich prikryl.

Plátenné korporale, na ktorom leží poklony najhodnejšie presväté telo Pána, nás upamätúva na plienky Ježiškove v jasliach a na plachty, do ktorých bolo zmučené, z krvi stečené telo Kristovo zavinuté, prv než ho do hrobu uložili. Hlava Ježišova bola do osobitného plátna, do takzvanej potnej šatky, zahalená, preto sa cirkev pri žehnaní korporála a pally modlí, aby sa skrze milosť Ducha Svätého stali novou potnou šatkou tela i krvi nášho Vykupiteľa. Veľmi pekne hovorí Zollner vo svojich kázňach – katechézach: „Keď chudobným, ktorí nemajú potrebného odevu, najmä školských deťom, ktoré pre nedostatok šiat za času krutej zimy mnoho mrznú, dávame oblek; vtedy prestierame korporale pre telo Pánovo; lebo On sám povedal: „Čo ste jednému z tých mojich najmenších bratov urobili, to sme mne urobili“ (Mt 25, 4).

To biele, tenké plátno, z ktorého korporale i palla, vyobrazuje jednak najčistejšie telo Kristovo v jeho mukách i v jeho oslávení, jednak čistotu srdca a odzobu duše, ktorou musia byť veriaci vyzdobení, aby hodne prijali najsvätejšie telo Pánovo vo sviatosti oltárnej.

Ku kalichu patria ešte purifikatorium, velum a bursa, do ktorej sa vkladá korporale.

Purifikatorium je podlhovastá plátenná šatôčka, ktorou kňaz pri svätej obete čistí a vysúša kalich, utiera si ústa i prsty po svätom prijímaní a stiera paténu, prv než konsekrovanú hostiu na ňu položí. Pripomína tie plátna, ktorými bolo osušené mŕtve telo Kristovo.

Velum, ktorým sú kalich i patena pred obetovaním a po svätom prijímaní zahalené, znamená chrámovú oponu, ktorá sa pri Kristovej smrti napoly roztrhla, a tiež skrytosť a nepochopiteľnosť obetných tajomstiev vo sviatosti. Zároveň nás upomína na povinnosť, aby sme pri konaní svojich dobrých skutkov milovali skrytosť, že by sme ich nekonali kvôli ľuďom a z pýchy a tak sa nepozbavovali ich ovocia.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.