Meniny, sviatky, svätí – 26. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Emanuel
  • Carter
  • Olive

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Emanuel (mučeník). V Anatólii podstúpil mučeníctvo spolu so svätým Sabínom, Kodrátom a Teodóziom (čas neznámy).

Myšlienky pre deti a mladých

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že Mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.

sv. František Saleský

Naša duša je taká veľká ako naša láska.

Ernst Kühnel

Veď ty si stvoril útroby, utkal si ma v živote mojej matky.

Kniha žalmov 139, 13

Drahý Bože, ty si mi dal ruky aj farbu vlasov. Stvoril si ma presne a láskavo. – Vieš, že Boh ťa miluje. Ale vedel si aj to, že ťa miloval už predtým, ako si sa vôbec narodil? Boh ťa stvoril a nechal rásť v brušku tvojej mamy. On sa rozhodol, akej farby budeš mať oči a aký veľký nos ti dá. Boh ťa stvoril presne, aby si bol perfektný. A aj si!

Pravá Cirkev je svätá, lebo je svätý jej zakladateľ, aj jej učenie a prostriedky milosti, ktorými vedie a už mnohých doviedla k svätosti.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou, Pane a Bože môj. – V. Ježiš, Mária, Jozef. R. Vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. V. Ježiš, Mária, Jozef. R. Stojte pri mne v poslednom boji. V. Ježiš, Mária, Jozef. R. S vami nech odíde moja duša v pokoji. – Modlime sa. Dobrotivý Otče, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme očistení od hriechov mohli odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za milosť dobrej smrti

Mária, bez poškvrny počatá, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Útočisko hriešnikov, Matka umierajúcich, neopúšťaj nás v hodine našej smrti, ale vypros nám úprimnú ľútosť, odpustenie hriechov, hodné prijatie najsvätejšieho pokrmu na cestu, posilnenie sviatosťou svätého pomazania tak, aby sme pripravení mohli predstúpiť pred trón spravodlivého, ale aj milosrdného Sudcu, Boha a nášho Vykupiteľa. Amen.

Súkromná modlitba za milosť dobrej smrti

Všemohúci večný Bože, nezavrhni svoj ľud, ktorý volá k tebe v svojej potrebe, ale pre slávu tvojho mena pomôž nám, ktorí sa nachádzame v biede. Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas; otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. Prosíme ťa, neopúšťaj nás, ktorí sme stvorení na tvoj obraz a vykúpení predrahou krvou tvojho Syna; nedaj aby nás trápil hlad, bieda, a neodopri nám každodennú obživu, veď máme byť nasýtení tvojou večnou slávou. – Pane, prosíme ťa, vyslyš naše skromné modlitby a milostivo odvráť od nás hlad. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba v čase hladu a biedy

Pre tradičných katolíkov

To ti teraz dokážem. Keby sa niekto nábožne pomodlil mnoho ružencov a obetoval ich Kristu Pánu a jeho blahoslavenej matke, a keby sa niekto iný na jedinej omši svätej zúčastnil a Bohu všemohúcemu ju obetoval: bezpochyby by obaja obetovali príjemný dar a zaslúžili by si veľkú odplatu. A čo myslíš, ktorý z tých dvoch by priniesol Bohu cennejší dar a zaslúžil by si teda i väčšiu odplatu? Bez akejkoľvek pochyby by ten druhý obetoval dar nepomerne cennejší a zaslúžil by si tým omnoho väčšiu odplatu. Lebo čo daruje ten, kto obetuje mnoho ružencov? Obetuje síce presväté modlitby pochádzajúce od samotného Boha. Ale tieto modlitby, akokoľvek nábožne vyslovované, sú predsa len modlitbami ľudí a preto zostávajú vždy darmi nedokonalými. Ale čo prináša Pánu Bohu ten, kto mu obetuje omšu svätú? Prináša ako obetu samotné nadprirodzené dary, ba najdokonalejšie, najvznešenejšie, najbožskejšie. Obetuje Telo Kristovo, obetuje Krv Kristovu, slzy Kristove, smrť Kristovu a všetky Kristove zásluhy. Či to nie sú najsvätejšie, najdokonalejšie a Bohu Otcu najpríjemnejšie dary?

Azda mi povieš: Kto obetuje svoju modlitbu a svoj ruženec, obetuje vlastné dary svojím vlastným namáhaním vyvedené; a kto obetuje omšu svätú alebo Kristove zásluhy, neobetuje svoje dary ale cudzie, prislúchajúce Kristu Pánu. Ale ja ti odpovedám, že kto sa na omši svätej zúčastňuje alebo pri nej obetuje Bohu Kristove zásluhy, neobetuje cudzie dary, ale svoje vlastné. Lebo skrze omšu svätú nám bývajú darované a privlastnené zásluhy Ježiša Krista. Nekrvavou obetou omše svätej si totiž privlastňujeme všetko to, čo nám Kristus zaslúžil svojím utrpením, smrťou i krvou. (Paedagog. Christian p. 2, c. 8, paragraf 2) Aké potešujúce a povzbudzujúce sú tieto slová! Ale ak by si im snáď nechcel veriť, uvediem ti slová cirkvi, ktorým musíš uveriť. Cirkev hovorí takto: „Ovocie krvavej obety na kríži býva nekrvavou obetou omše svätej bohato prijímané“ (Koncil trid. Sed. 22, hlava 2). Hľa, týmito slovami učí cirkev, že ten, kto sa na omši svätej zúčastňuje, nadobúda zásluhy a ovocie Kristovho utrpenia a aj ho čo najhojnejšie prijíma. Keďže ale to, čo ti bolo darované, je práve tak tvojím vlastným, ako to, čo si sám nadobudol, môžeš pri omši svätej obetovať Bohu Otcu zásluhy Kristove práve tak ako svoje vlastné a tak jeho zvrchovanej Velebnosti urobiť radosť nad radosti.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.