Meniny, sviatky, svätí – 27. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Jaroslav
 • Grant
 • Rory
 • Shara
 • Sharma
 • Sharmaine
 • Sharon
 • Shari

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Zita (panna). Skoro 50 rokov slúžila v jednej rodine, ktorú svojou láskavosťou získala pre dobrý život. Zomrela 27. 4. 1272 v Lucce. Jej telo ostalo neporušené. Je patrónkou služobníc.

Myšlienky pre deti a mladých

Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.

sv. František Saleský

Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorá je Duch Svätý.

sv. Tomáš Akvinský

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.

Kniha Kazateľ 3, 1

Boh stvoril ročné obdobia aj dni. Plánuje a má na to tie najlepšie dôvody. – Nie je jednoduché byť trpezlivý, keď na niečo čakáme. Čakať, kým príde tvoj narodeninový deň alebo letné prázdniny, je náročné. Ale Boh má čas na všetko. Stvoril ročné obdobia, aby rastliny mohli kvitnúť a stromy rásť. Dni stvoril dostatočne dlhé, aby sme mohli pracovať aj hrať sa. Ak sa ti stane, že budeš netrpezlivý, spomeň si: všetko sa deje vtedy, keď Boh chce, aby sa stalo. Jeho načasovanie je to najlepšie. Je predsa dokonalé!

Blížneho ako seba samého milujeme vtedy, keď zachovávame Ježišov príkaz: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im!“ (Mt 7, 12) Každého človeka máme milovať, pretože to prikazuje Boh a pretože každý človek je stvorený na Boží obraz.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia slova (svätá omša)

Responzóriový žalm: Po prvom čítaní nasleduje responzóriový žalm, ktorý je integrálnou časťou liturgie slova a má veľký liturgický a pastoračný význam, pretože napomáha rozjímanie o Božom slove. Responzóriový žalm nech zodpovedá každému jednému čítaniu a spravidla nech sa berie z lekcionára. Je lepšie responzóriový žalm spievať, aspoň čo sa týka odpovede ľudu. Žalmista čiže spevák žalmu prednáša verše žalmu na ambone alebo na inom vhodnom mieste. Celé zhromaždenie sedí a počúva, ba spravidla sa na ňom zúčastňuje spievaním responzória, ak sa žalm neprednáša súvisle, to jest bez responzória. Aby však ľud mohol zaspievať odpoveď na žalm, vybrali sa niektoré odpovede a žalmy na rozličné obdobia v roku a na rozličné druhy sviatkov, ktoré sa môžu použiť namiesto textu zodpovedajúceho čítaniu vždy, keď sa žalm spieva. Ak sa žalm nemôže spievať, recituje sa spôsobom, ktorý je vhodnejší na podporu meditácie Božieho slova. Namiesto žalmu vyznačeného v lekcionári môže sa spievať graduálové responzórium z Rímskeho graduála alebo responzóriový či alelujový žalm z Jednoduchého graduála, ako ich uvádzajú spomenuté knihy.

Zvolanie pred čítaním evanjelia: Po čítaní, ktoré bezprostredne predchádza evanjelium, spieva sa Aleluja alebo iný spev určený rubrikami, ako to vyžaduje liturgické obdobie. Toto zvolanie vytvára obrad čite úkon sám osebe; ním zhromaždenie veriacich prijíma Pána, ktorý bude k tomu hovoriť v evanjeliu, aj ho pozdravuje a vyznáva svoju vieru spevom. Zbor alebo kantor predspevujú, všetci spievajú postojačky a ak treba, opakujú: verš však spieva zbor alebo kantor:

 • Aleluja sa spieva v každom období okrem Pôstneho obdobia. Verše sa berú z lekcionára alebo z graduála.
 • V Pôstnom období sa namiesto Aleluja spieva verš pred evanjeliom vyznačený v lekcionári. Môže sa spievať aj iný žalm alebo traktus, ako sa nachádza v graduáli.

Keď je pred evanjeliom iba jedno čítanie:

 • období, keď sa používa Aleluja, možno vzdať alelujový žalm alebo žalm a Aleluja s príslušným veršom
 • v období, keď sa Aleluja nepoužíva, možno použiť žalm a verš pred evanjeliom alebo len žalm
 • Aleluja alebo verš pred evanjeliom, ak sa nespieva, môže sa vynechať.

Sekvencia, ktorá je okrem dní Veľkej noci a Turíc nezáväzná: spieva sa pred Aleluja.

Pre tradičných katolíkov

V okamihu premenenia, uprostred omše svätej, prichádza Ježiš Kristus, obeta veľkého vykúpenia, na oltár a predstavuje sa znovu svojmu nebeskému Otcovi, aby sa mu v našom mene klaňal, aby mu v našom mene ďakoval, aby ho v našom mene prosil o odpustenie, ktorého sme my sami pre naše hriechy vlastne nie hodní, aby v našom mene od neho vyprosil všetky čnosti a dary, ktoré sú pre nás potrebné.

Skrze tajomné a Božské slová premeny, ktoré kňaz, alebo viac Ježiš Kristus sám skrze služobníka vyslovuje, býva denne na našich oltároch obnovovaný ten zázrak lásky, ktorý Ježiš Kristus vykonal na Zelený štvrtok pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi. Chlieb a víno sa premieňajú na telo i krv Ježiša Krista a udržujú si len podobu chleba a vína, a to tak, že po premenení je na oltári len telo a krv Ježiša Krista, Ježiš Kristus sám, živý a skutočne prítomný, tak, že teda v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej spája všetky pomery, všetky tajomstvá svojho života smrteľného i osláveného.

Povedal som ti, milý priateľu, okamih premeny je okamihom skutočnej obety omše svätej a vskutku sa v tomto okamihu Ježiš Kristus znovu predstavuje svojmu Otcovi a obnovuje obetovanie svojho utrpenia a svojej smrti na kríži za naše vykúpenie, za naše spasenie. Všetko, čo sa deje pred premenením, je len prípravou k tejto poklony hodnej obete; všetko, čo po ňom nasleduje, je jej dokonaním a ďakovaním za ňu.

Po tom, čo som ti tu, milý priateľu povedal, myslím, že budeš hovoriť inak o tomto predmete.

Príď, prosím ťa, nabudúce príď so všetkými svojimi bratmi k svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi, pre teba, ako i pre iných on zostupuje dolu a seba obetuje vo veľkom tajomstve. Teba miluje, teba požehnáva. A ty, ktorý ho tak potrebuješ, ktorý bez neho nemôžeš zachovať svoju dušu od záhuby, ty by si ho chcel zanedbávať, ba ním pohŕdať? Ty by si chcel pred ním, Najvyšším i Najlepším, dávať prednosť daromným, opovrhnutia hodným zaneprázdneniam, maličkostiam, hlúpostiam? Nie, ty to už nebudeš chcieť. Počúvni ma! Vstúp do seba, polepši sa, plň povinnnosť, ktorá je síce vážna a neodbytná, ale i veľmi ľahká! Kľakni si v nedeľu k nohám svojho milého Boha, premysli si minulý týždeň, a naber nových síl k budúcemu. Boh ti dá svoje sväté požehnanie a budeš šťastný. (Táto námietka je vzatá z knihy: „Mgr. Segur: Odpovede na námietky proti náboženstvu.“)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.