Meniny, sviatky, svätí – 27. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Bohuš
  • Ingrid
  • Esperanza
  • Nathan
  • Nathanael
  • Nathanie

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Angela Merici (panna, ľubovoľná spomienka). – Založila rehoľu uršulínok. Zomrela 27. 1. 1540 v Brescii. V kostole sv. Afry (teraz sv. Angely) je sklenená schránka s jej telom.

Myšlienky pre deti a mladých

Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého.

sv. František Saleský

Iba ten, kto miluje, má silu a schopnosť vykonať všetky dobré diela, ktoré svet potrebuje.

Mary Wardo

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba.

Druhá kniha kroník 7, 14

Keď si budem zúfať, obrátim sa na Boha. Vypočuje ma, aj keď mám starosti, veľké či malé. – Boh sa stará o celý svet. Je to dôležitá úloha. Ale ak máš problém alebo starosti, je pripravený kedykoľvek ťa vypočuť a pomôcť ti. Môžeš mu povedať všetko, aj keď si urobil niečo zlé. Nezáleží na tom, ako veľmi je Boh zaneprázdnený, vždy si na teba nájde čas.

Svet stvoril Boh. Urobil ho z ničoho: na svoju slávu, pre dobro človeka. Boh sa aj teraz stará o svet, zachováva ho a riadi. Jozef Egyptský sa dostal do otroctva, aby zachránil svojich bratov a sestry od smeti.

Katechizmus

Pre dospelých

Veríme v nášho Pána Ježiša Krista, Božieho Syna. On je večné Slovo, je zrodený z Otca pred všetkými vekmi a jednej podstaty s Otcom, čiže hormousious to Patri; skrze neho bolo všetko stvorené. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Je teda rovný Otcovi, čo sa týka božstva, menší od Otca, čo sa týka človečenstva; naskrze jeden „nie zlúčením podstaty (čo sa nemôže stať), ale jednotou osoby“.

Prebýval medzi nami plný milosti a pravdy. Zvestoval a ustanovil Božie kráľovstvo a v sebe nám zjavil Otca. Dal nám svoje nové prikázanie, aby sme sa navzájom milovali, ako on miloval nás. Učil nás ceste evanjeliových blahoslavenstiev, aby sme boli chudobní v duchu a tichí, aby sme trpezlivo znášali bolesti, boli smädní po spravodlivosti, boli milosrdní, čistého srdca, šírili pokoj a znášali prenasledovaniepre spravodlivosť. Trpel za vlády Poncia Piláta, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, zomrel za nás pribitý na kríž a krvou vykúpenia nám priniesol spásu. Bol pochovaný, tretieho dňa vlastnou mocou vstal z mŕtvych a svojím zmŕtvychvstaním nás pozdvihol, aby sme mali účasť na Božom živote, ktorým je milosť. Vystúpil do neba, odtiaľ príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, každého podľa zásluh: tí, čo odpovedali na Božiu lásku a milosrdenstvo, pôjdu do večného života, tí však, ktorí to odmietali až do smrti, budú odsúdení do ohňa, ktorý nikdy nevyhasne. A jeho kráľovstvu nebude konca.

Veríme v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorému sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Poslal nám ho Kristus po svojom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení k Otcovi. On osvecuje, oživuje, ochraňuje a spravuje Cirkev a očisťuje jej údy, len keď sa neprotivia milosti. Jeho pôsobenie, ktoré preniká až do vnútra duše, robí človeka schopným odpovedať na Kristov príkaz: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Pre tradičných katolíkov

Aký veľký poklad, akú neoceniteľnú ďakovnú obetu ty takto máš v omši svätej! Keď sa i len na jednej omši svätej nábožne zúčastniša tie ďakovania, ktoré Ježiš Kristus najsvätejšej Trojici prináša, obetuješ, tak viac ďakuješ Bohu, ako môžu ďakovať všetci anjeli a svätí v nebi; lebo títo mu môžu len anjelsky alebo ľudsky ďakovať, ale ty mu skrze omšu svätú ďakuješ božsky a nekonečne.

Ctihodná sestra Františka Farnese prišla do najväčšieho nepokoja a rozpakov, lebo nevedela, akým náležitým a primeraným spôsobom by mala ďakovať Pánu Bohu za všetky tie dobrodenia, ktorými ju zahrňuje. Vo svojom zahanbení si zakryla tvár a volala s Dávidom: „Čím sa odplatím Pánovi za všetko, čo mi učinil?“ (Žalm 115, 13). Zronená týmto bolestným citom sa jej zjavila preblahoslavená Panna a vložila jej do náručia Jezuliatko, hovoriac: „Vezmi toto dieťa, ono prináleží tebe; len týmto sa môžeš dôstojne poďakovať za dobrodenia Božie.“

Hľa, milý čitateľu, skrze omšu svätú si aj ty tak šťastný, ako bola táto ctihodná sestra. Lebo pri každom svätom premenení sa i tebe zjaví Spasiteľ a tvoj zástupca, Ježiš Kristus. Dá seba ako tvoju obetu položiť na oltár; ty smieš z vďaky za všetky jeho milosti a dobrodenia obetovať Bohu jeho jednorodeného, najmilšieho Syna, tento dar nekonečne drahocenný, a tak dôstojne ďakuješ Najvyššiemu. Takto dáš Pánu Bohu nekonečne viac, ako keby si mu obetoval čo i celý svet so všetkými jeho pokladmi; daruješ mu totiž jeho Syna, ktorý má tú istú podstatu a dokonalosť ako On sám a v ktorom má On svoje úprimné zaľúbenie.

Ó, aký veľký, aký vzácny poklad je omša svätá! Ona je skutočne obetou ďakovnou, ktorá zodpovedá i tvojej podĺžnosti i Velebnosti Božej, je dôstojná a nekonečne príjemná.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.