Meniny, sviatky, svätí – 27. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Alena
  • Dita
  • Bradford
  • Gale
  • Galen
  • Payton
  • Peyton

Všetko najlepšie.

Patrónom dňa je svätý Rupert (biskup). Ako misionár pôsobil v Bavorsku, kde postavil na mieste dnešného Soľnohradu kostol a kláštor, ktorého bol predstavený; neskôr bol aj biskupom. Zomrel asi v roku 718.

Myšlienky pre deti a mladých

Kritizovať iných je veľmi ľahko, ale ťažko je naprávať seba.

sv. František Saleský

Láska k Bohu je príčinou toho dobrého v nás, kým láska k človeku je zapríčinená dobrom, ktoré nachádzame v milovanej osobe.

sv. Tomáš Akvinský

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.

Kniha žalmov 139, 14

Boh ma stvoril, aby som bol výnimočný. Viem, že je to tak, som pre neho úžasný. – Pomyslel si si niekedy, že máš príliš veľké nohy alebo priveľmi zelené oči? Alebo ti prekážajú pehy na nose? Je pravda, že Boh chcel, aby sme boli jedineční. Stvoril ťa tak, aby si bol podľa neho perfektný. Keď sa na teba Boh pozrie, nevidí veľké nohy alebo pehy. Vidí niekoho, koho miluje, a myslí si, že je úžasný.

Pravá Cirkev je katolícka, čiže všeobecná (v zmysle „celá“ / „úplná“), lebo odkedy ju Ježiš založil, stále jestvuje, rozširuje sa medzi všetkými národmi. Je apoštolská, lebo jej učenie sa zhoduje s učením apoštolov a jej biskupi sú ich riadnymi nástupcami.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. – V. Pán dáva vychádzať slnku nad zlých i dobrých. R. Lúče vychádzajú z jeho rúk; v nich je utajená jeho sila. – Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty v smutných i radostných chvíľach skúšaš našu vieru a posilňuješ našu nádej; vrúcne ťa prosíme, poteš nás jasným počasím, po ktorom túžime, a pomôž nám, aby sme dary tvojej otcovskej štedrosti užívali na tvoju slávu a na našu spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za jasné počasie

Ant. Dobrotivý stvoriteľ hviezd, večné svetlo veriacich, ty si milostivý voči tým, čo k tebe volajú: Vykupiteľ sveta, zmiluje sa nad nami! Pane, zmiluj sa nad nami! A na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Božích svätých dožič nám jasné počasie, aby sme poznali, že len ty sám si najvyšší naveky. – V. Vystri svoju ruku. R. A osloboď nás od mnohých vôd. – Modlime sa. Vyslyš, Pane, naše modlitby, ktorými k tebe voláme, a pokorne prosiacim udeľ jasné počasie, aby sme zase zakúsili tvoje zľutovanie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za počasie

Všemohúci Bože, zastav povodne dažďov a preukáž nám svoju dobrotivú tvár. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za počasie

Pane Ježišu Kriste, ty si prikázal vodám a vetrom na mori, aby bolo jasno a ticho; prosíme ťa, aby si nám udelil jasné počasie, užitočné slnko a ukázal nám svoju rozjasnenú tvár, ty jediné Slnko spravodlivosti, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Súkromná modlitba za počasie

Pre tradičných katolíkov

A teraz pováž, akú veľkú milosť preukazuje Kristus Pán, že ťa pri omši svätej duchovným spôsobom činí kňazom a dáva ti moc obetovať najdôstojnejšiu obetu omše svätej Bohu Otcu nielen za seba, ale i za iných tak, ako kňaz. Lebo Fernerus hovorí takto: „Omšu svätú obetuje za seba i za iných nielen kňaz, ale môžeš tak činiť i ty. Každý kresťan môže, koľkokrát sa zúčastňuje na omši svätej, ju obetovať za seba i za všetkých svojich priateľov“ (Conc, 78 in psalm. miser.). To potvrdzuje cirkev v Misáli; kňaz sa podľa tejto knihy po Sanctus modlí takto: „Rozpomeň sa, ó Pane! na služobníkov i služobnice svoje a na všetkých prítomných, ktorých viera je Ti povedomá a pobožnosť známa, za ktorých Ti obetujeme, alebo ktorí, Tebe obetujú túto obetu chvály za seba i za všetkých svojich atď.“ Hľa, ako tieto slová jasne dávajú najavo, že každý, kto sa na omši svätej zúčastňuje, môže túto presvätú obetu obetovať Bohu ako kňaz a to nielen za seba, ale i za všetkých svojich priateľov a dobrodincov, ako za živých tak i za mŕtvych.

Keď kňaz hovorí Orate Fratres, obracia sa a prosí všetkých prítomných, aby mu pri obetovaní omše svätej pomáhali hovoriac: „Modlite sa so mnou, milí bratia i sestry, aby moja i vaša obeta príjemnou bola Bohu Otcu všemohúcemu.“ Týmito slovami chce kňaz povedať: „Mám vykonať dielo tak predôležité a obetu tak božskú, a nemám dosť vlastných síl k tomu; preto vás prosím, pomáhajte mi vy modliť sa i obetovať, lebo sa to týka i vás tak ako mňa, pretože tá obeta je rovnako tak vašou ako mojou.“ V Kánone po pozdvihovaní kalicha sa kňaz modlí takto: „Ó Pane! my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme Tvojej preslávnej Velebnosti z Tvojich údelov a darov obetu čistú atď.“ Hľa, tu kňaz výslovne hovorí k Bohu, že neobetuje len sám, ale že i ľud svätý s ním prináša túto čistú obetu. Ak ale prítomní neobetujú ani slovami ani v myšlienkach omšu svätú, kňaza takpovediac klamú, alebo lepšie povedané, klamú samých seba, lebo sa okrádajú o veľkú zásluhu. Lebo menovaný Forner hovorí takto: „Tu by mali uši dávať dobre pozor a uvážiť, o akú veľkú dobrú vec sa okrádajú tí, ktorí sa tak zriedkavo na omši svätej zúčastňujú, alebo tí, ktorí síce na omšu svätú prichádzajú, ale pri nej nemajú starosť o to, aby ju za seba a za svojich blízkych obetovali“ (Loc. cit.).

Tieto slová sú veľmi pamätné a ľudia mali by si ich náležite všímať. Lebo veľmi si krivdia nielen tí, ktorí omšu svätú ľahkomyseľne zanedbávajú, ale veľmi si škodia i tí, ktorí sa na omši svätej zúčastňujú len tak ledabolo alebo sa pri nej modlia len svoje každodenné modlitby a omšu svätú vôbec neobetúvajú. Lebo obetovanie je to najlepšie, čo pri omši svätej môžeme urobiť. A čím častejšie a úprimnejšie ju kto obetuje, tým viac Boha potešuje, tým viac spláca zo svojich trestov za hriechy a tým väčšiu odplatu si pripravuje pre nebo. Koľkokrát pri omši svätej vyslovíš: „Obetujem, obetujem“, koľkokrát to zaznieva pred Bohom, akoby si hovoril: „Platím, platím! Platím Ti, ó Bože, zlato zásluh Ježiša Krista, aby som ním zaplatil dlhy za svoje hriechy; platím Ti toto zlato, aby som si zaň nakúpil nebeské blaho; platím Ti ho, aby som ním vyslobodil dušičky z očistca.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.